Sæther, Tobias
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sivil-militære relasjoner
StillingMastergradsstipendiat
Telefon41 00 60 48
Eposttobsat@gmail.com

​(f. 1992) Tobias har en bachelorgrad I Europastudier med fordypning i statsvitenskap (2015) og historie (2017) fra Universitetet i Oslo. Ved siden av studiene ved UiO var han blandt annet redaktør for studentmagasinet Zoon Politikon (2013-14) og på utveksling til München (Ludwig Maximillan Universität, 2014). Tobias har også vært praktikant ved Den norske ambassaden i Berlin. De siste to årene har han vært masterstudent på programmet Globalhistorie ved Freie og Humboldt universitetene i Berlin. For tiden skriver Tobias en masteroppgave om ideologiers rolle i å forme verdensbilder i Europa ved inngangen til 1900-tallet. Avismateriale fra en rekke europeiske aviser utgjør primærkildene studien trekker på.

Interesser:

  • Forbindelser mellom Øst-Asia og Europa mellom ca. 1890 og 1920. Synet på «den andre»
  • Tysk-norske forbindelser, særlig etter 1945
  • Forholdet mellom Russland og Vesten.

Publikasjoner

Publisert 20. november 2019 11:34.. Sist oppdatert 21. november 2019 13:51.