Selvaag, Dagfinn Chr.
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sikkerhetspolitikk
StillingSeniorforsker
Telefon23 09 59 27
Epostdselvaag@fhs.mil.no

(f. 1964) Hovedfagsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier (1990). Cand. philol. i historie fra Universitet i Oslo (1991). Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, Institutt for offentlig rett (1991­–1993). Dr. philos i folkerett fra Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet (2016).

Saksbehandler ved Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet 1993–1998, ved Norges faste delegasjon til NATO 1998–2001, nestleder ved Avdeling for plan og økonomi i Forsvarsdepartementet 2001–2003, nestleder ved Avdeling for operasjon- og beredskapsplanlegging 2003–2008, sjef for Forsvarsdepartementets internrevisjon 2010, sjef for Seksjon for styring, budsjett og resultatanalyse 2010–2018, nestleder Avdeling for økonomi, styring og investeringer 2018–2019, fungerende sjef Avdeling for økonomi og styring fra 1. februar og frem til sommeren 2019. 

Dagfinn Chr. Selvaag er tilknyttet forskningsprogrammet Norsk sikkerhetspolitikk i et strategisk perspektiv.

Interessefelt og kompetanseområder

 • Norsk utenriks-, sikkerhets-, og forsvarspolitikk
 • NATO
 • Samtidshistorie
 • Folkerett
 • Rettshistorie
 • Forsvarsplanlegging
 • Statlig budsjettarbeid
 • Forutsetninger for og implementering av vedtatt politikk
 • Økonomi og styring i offentlig sektor

Avhandling

 • Selvaag, Dagfinn Chr.: Hovedfagsoppgave (Cand. Philol) (1991): Norsk politikk overfor Øst-Europa 1945–1950.
 • Selvaag, Dagfinn Chr.: Doktoravhandling (Dr. philos) (2015): Anerkjennelse av stater og regjeringer i folkeretten – Med særlig vekt på norsk anerkjennelsespraksis.
Publisert 20. september 2019 11:02.. Sist oppdatert 28. november 2019 13:14.