Støren, Harald W.
AvdelingSenter for norsk og europeisk sikkerhet
StillingSpesialrådgiver
Telefon23 09 59 55
Eposthstoren@ifs.mil.no

(f. 1958) Cand.polit. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i statsvitenskap. Forsker ved NUPI 1985-87. Tilknyttet Forsvarsdepartementet siden 1987. Sivil sekretær for Forsvarskommisjonen av 1990 (ledet av Kåre Willoch). Avdelingsdirektør, senere spesialrådgiver. Arbeidet ved Norges Delegasjon til NATO (1993-96), i NATOs internasjonale stab (1996-2000), og ved Norges ambassader i London (2004-08) og Washington DC (2013-17), de to sistnevnte som forsvarsråd. Permisjon fra FD og opphold ved IFS i 2010. Skrev om Storbritannia og NATO. Sjefskurset, Forsvarets Høgskole, høsten 2011. Arbeider p.t. med et prosjekt om amerikansk politikk overfor Norge og Norden, og implikasjoner for utvalgte og relevante sider ved norsk sikkerhetspolitikk.

Interessefelt og kompetanseområde

  • Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
  • NATOs og USAs betydning og rolle i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

Utgivelser

Norsk sikkerhetspolitikk – Enkelte målsetninger, virkemidler og prinsipper i forholdet til Sovjetunionen, NUPI Rapport nr. 98, 1986

Sammen med Carl P Salicath: Svensk sikkerhetspolitikk og forholdet til Sovjetunionen, NUPI Rapport nr. 99, 1986

Norske utenrikspolitiske utfordringer – hvilken småstatsrolle skal Norge spille? NUPI Notat nr. 378, April 1987

Sjømakt og politisk innflytelse – begreper, modeller og relevans, NUPI Rapport nr. 113, oktober 1987

Storbritannia og NATO – Urealistisk realisme? Britisk selvbilde og betydningen av fortid, tradisjoner og ambisjoner. IFS Oslo Files No 3, 2011

 

 

 


Publisert 14. september 2017 09:11.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 10:34.