Bruusgaard, Kristin Ven
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for norsk og europeisk sikkerhet
Stillingdoktorgradsstipendiat [på prosjekt]
Epostkvbruusgaard@ifs.mil.no

(f. 1981) MPhil/Ph.D. student i Defence Studies ved King's College London. Mastergrad (MA) i Security Studies og Diploma in Russian, Eurasian and Eastern European Studies fra Georgetown University (2009). Bachelorgrad i Politics and International Studies fra Warwick University (2003). Bruusgaard har tidligere jobbet som rådgiver og seniorrådgiver på sikkerhetspolitiske spørsmål i Forsvaret, med Russlandsforskning ved Forsvarets Forskningsinstitutt og vært praktikant ved Congressional Research Service i Washington, DC, ved Norges EU-delegasjon og ved NATOs hovedkvarter i Brussel. 

Hun forsker på russisk kjernevåpenstrategi og avskrekking etter den kalde krigen. Avhandlingen hennes, som vil bli ferdigstilt i 2018, fokuserer på innenrikspolitiske forklaringsmodeller for variasjon i kjernevåpenstrategi. Den viser hvordan forholdet mellom sivile myndigheter og militære aktører forklarer mye av innholdet i Russlands kjernevåpenstrategi etter den kalde krigen.

Kristin Ven Bruusgaard er Stanton Predoctoral Nuclear Security Fellow på Center for International Studies and Cooperation ved Stanford University det akademiske året 2017/2018.


Interessefelt og kompetanseområder

 • russisk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk
 • sivil-militære relasjoner
 • russisk militær doktrine
 • kjernevåpenstrategi
 • avskrekking
 • strategisk stabilitet 

Bok/rapport/avhandling

 • Bruusgaard, Kristin Ven. 2016. Russlands NATO-politikk. IFS Insight, nr. 1/2016. Oslo: Institutt for Forsvarsstudier.
 • Bruusgaard, Kristin Ven og Rolf-Inge Vogt Andresen. 2009. Permanent Readiness Units in the Russian Armed Forces. Rapport, Forsvarets Forskningsinstiuttt.
 • Bruusgaard, Kristin Ven. 2007. Peacekeeping and the modernized Russian Armed Forces. Rapport, Forsvarets Forskningsinstitutt.
 • Bruusgaard, Kristin Ven. 2006. "Fiskerikonflikter i Barentshavet - Potensial for eskalering?" Rapport, Forsvarets Forskningsinstitutt.
 • Bruusgaard, Kristin Ven. 2006. Protecting the energy weapon - New tasks for the Russian armed forces? Rapport, Forsvarets Forskningsinstitutt.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

Populærvitenskapelige artikler

 • Bruusgaard, Kristin Ven. 2017. The myth of Russia's lowered nuclear threshold. War on the Rocks .
 • Bruusgaard, Kristin Ven. 2007. En norsk sikkerhetspolitisk strategi. Minerva (Oslo) 42 (04): 8–14.
 • Bruusgaard, Kristin Ven. 2007. Putins Pokerspill. Minerva (nettutgaven) .

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Bruusgaard, Kristin Ven. 2016. Er Russland uforutsigbart? Dagens næringsliv, 14. juni.
Publisert 6. mai 2015 13:02.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 10:27.