Danielsen, Helge
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for norsk og europeisk sikkerhet
Stillingførsteamanuensis/leder for seksjon for sikkerhetspolitikk [i permisjon, Nobelinstituttet]
Telefon23 09 59 48
Eposthdanielsen@ifs.mil.no

​​​Helge Danielsen (f. 1968) er dr.art i historie fra Universitetet i Oslo (2004). Han var doktorgradstipendiat ved Historisk institutt (UiO) fra 1999–2003, jobbet som prosjektkoordinator for Forum for Samtidshistorie (FoSam) sitt muntlig historie-prosjekt 2003–2004, og var postdoktorstipendiat ved FoSam 2004–2008. Han har tidligere jobbet som oppdragsforsker.

Helge Danielsen forsker på amerikansk-norske relasjoner tidlig i den kalde krigen, med særlig vekt på den amerikanske våpenhjelpen til Norge.


 

Interessefelt og kompetanseområder

 • kaldkrigshistorie
 • NATO
 • amerikansk 'public diplomacy'
 • norsk og internasjonal samtidshistorie
 • muntlig historie
 • nasjonalisme og nasjonal identitet
 • norsk (og svensk) 1800-tallshistorie, inkl. unionsoppløsningen 1905

Bok/rapport/avhandling

 • Danielsen, Helge. 2004. "Fædrelandssind" og "Fosterländskhet". Nasjonsoppfatninger i de norske og svenske høyrebevegelsene 1885-1905. Doktorgradsavhandling, Unipub forlag.
 • Danielsen, Helge. 1999. Politi mellom by og land. Politiet i Asker og Bærum 1949-1999. Rapport, Asker og Bærum politidistrikt.
 • Danielsen, Helge. 1997. "Rakrygget og selvtillidsfuldt Fædrelandssind". Om holdninger til det nasjonale i Aftenpostens redaksjonsmiljø i siste del av unionstiden. KULTs skriftserie. Norges forskningsråd.

Del av bok/rapport

 • Danielsen, Helge. 2015. "American Culture as "High Culture": U.S. Cultural Diplomacy in Norway, 1950-65." I Nordic Cold War Cultures. Ideological Promotion, Public Reception, and East-West Interactions., redigert av Valur Ingimundarson og Rosa Magnusdottir, 17–42. Helsinki: Aleksanteri Institute.
 • Danielsen, Helge. 2015. "Norway and the Dual-Track Decision: The Role of Johan Jørgen Holst". I The Euromissile Crisis and the End of the Cold War, redigert av Leopoldo Nuti, Frederic Bozo, Marie-Pierre Rey og Bernd Rother, 213–230. Stanford University Press.
 • Danielsen, Helge og Helene Forsland Widerberg. 2014. "The Out-of-Area Question in Historical Perspective". I The Future of NATO: Regional Defense and Global Security, redigert av Andrew A. Michta og Paal Sigurd Hilde, 18–41. University of Michigan Press.
 • Danielsen, Helge. 2013. "USA og den kalde krigen". I Krig og fred i det lange 20. århundre, redigert av Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik, 42–54. Cappelen Damm Akademisk.
 • Danielsen, Helge. 2010. "Mediating Public Diplomacy: Local Conditions and U.S. Public Diplomacy in Norway in the 1950s". I The United States and Public Diplomacy, New Directions in Cultural and International History, redigert av Kenneth A. Osgood og Brian C. Etheridge, 285–314. Brill Academic Publishers.
 • Pharo, Helge og Helge Danielsen. 2009. "Reception and Representation of the Marshall Plan in Norway". I Images of the Marshall Plan in Europe. Films, Photographs, Exhibits, Posters, redigert av Günter Bischof og Dieter Stiefel, 87–106. Studienverlag.
 • Danielsen, Helge. 2007. "Francis Hagerup og norsk konservatisme". I Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup, redigert av Dag Michalsen og Sverre Blandhol, 123–144. Oslo: Unipax.
 • Danielsen, Helge. 1998. "Nasjonalisme i Høyre før 1905?" I Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet, redigert av Øystein Sørensen, 371–382. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

Populærvitenskapelige artikler

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Danielsen, Helge. 2016. Book review: Transnational anti-communism and the cold war: agents, activities, and networks. Journal of Transatlantic Studies.
 • Danielsen, Helge. 2008. Kulturkonservatisme på norsk. Anmeldelse av Johannes W. Løvhaug: Politikk som idékamp. Et intellektuelt gruppeportrett av Minervakretsen 1957-1972. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.
 • Danielsen, Helge. 2000. En eller to kulturer? Nationen.
Publisert 30. april 2015 09:47.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 10:29.