Ekhaugen, Lene
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sivil-militære relasjoner
Stillingdoktorgradsstipendiat [på prosjekt]
Telefon23 09 59 20
Epostlene.ekhaugen@ifs.mil.no

​​​​(f. 1979) Cand. polit. med statsvitenskap hovedfag ved Universitetet i Oslo i 2005. Har arbeidet ved Institutt for forsvarsstudier siden 2006. Ledet Senter for sivil-militære relasjoner fra 2012 til 2015. Arbeider med et doktorgradsprosjekt om muligheter og begrensninger for en samordnet nasjonal innsats i internasjonale operasjoner. Gjesteforsker ved Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) ved Stanford University høsten 2016. ​Interessefelt og kompetanseområder

 • internasjonale operasjoner
 • sivilt-militært samarbeid og samordning
 • organisasjonsteori
 • norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

Bok/rapport/avhandling

 • Kristoffersen, Lene. 2009. Interesser i norsk engasjementspolitikk. Oslo Files on Defence and Security, nr. 4. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Kristoffersen, Lene. 2006. Soldiers or Saints? Norwegian Civil-Military Cooperation (CIMIC) in Afghanistan. IFS Info, nr. 5. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Kristoffersen, Lene. 2005. Civil-military cooperation: Norwegian CIMIC in Afghanistan. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Oslo.

Del av bok/rapport

 • Ekhaugen, Lene. 2014. "Samordning av virkemidler: "den norske modellen"". I Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, redigert av Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt og Anders Olav Kjølberg, 101–110. Universitetsforlaget.
 • Ekhaugen, Lene og Ida Maria Oma. 2014. "Norwegians in Maymanah: Between on-the-ground developments and domestic politics". I From Venus to Mars? Provincial Reconstruction Teams and the European Military Experience in Afghanistan, 2001-2014, redigert av Chiari Bernhard, 221–231. Rombach Druck- und Verlagshaus.
 • Oma, Ida Maria og Lene Ekhaugen. 2014. "Norwegian Lead in Afghanistan: A Small State Approach to a Large Commitment". I Common or Divided Security? German and Norwegian Perspectives on Euro-Atlantic Security, redigert av Robin M. Allers, Carlo Masala og Rolf Tamnes. Peter Lang Publishing Group.

Populærvitenskapelige artikler

 • Kristoffersen, Lene. 2006. Sivilt-militært samarbeid (CIMIC). Kortinfo fra DNAK (2).

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

Publisert 30. april 2015 10:02.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 10:36.