Elgsaas, Ingvill Moe
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for norsk og europeisk sikkerhet
Stillingforsker [på prosjekt]
Telefon23 09 59 07
Epostingvill.elgsaas@ifs.mil.no

​​​​(f. 1983) M.Phil. Russian and East European Studies fra University of Oxford, St Antony’s College, (2009) og Bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap med dobbel spesialisering i russisk språk og i russisk litteratur fra UiB (2006). Opptatt i ph.d.-programmet i statsvitenskap ved NTNU (2010–). Ph.d.-stipendiat ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Avdeling Analyse, prosjektprogram Russisk forsvarsutvikling (2009–2013). Forsker ved FFI, Avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet, prosjektprogram Beskyttelse av samfunnet (BAS) – Nasjonal sikkerhet og beredskap (BAS 7), (2013–2014). Forsker ved IFS (2014–)

Ingvill Moe Elgsaas arbeider for tiden med russisk maritim beredskap i Nordområdene og deltar i prosjektet «Maritim beredskap og flernasjonalt partnerskap i Nordområdene» (MARPART).


 

Interessefelt og kompetanseområder

  • Russland
  • sovjetisk og russisk innen- og utenrikspolitikk
  • russiske makteliter
  • samfunnssikkerhet
  • nordområdene og Arktis

Bok/rapport/avhandling

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

Publisert 30. april 2015 13:03.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 10:28.