Bjerga, Kjell Inge
DepartmentNorwegian Institute for Defence Studies
PositionProfessor/Director
Phone+47 23 09 59 31
E-mailkbjerga@ifs.mil.no

Professor of defence history. PhD, University of Bergen and Cand. Philol., University of Oslo. IFS research fellow 1999–2005 and Head of the Defence Reform Research Programme 2012–2016. Dean at the Norwegian Defence University College 2014–2017 and Head Secretary of the Governments Working Group on Military Aid to Civilian Authorities 2016. 

Bjerga has published extensively on security and defence policy, doctrines, organisation, command systems and strategic management, national and international. He has lectured and supervised at civilian and military universities for more than 20 years, was chief editor of the Norwegian Joint Operational Doctrine 2005–2007 and served at the Military High Command 1990–1993.Fields of interest

 • Norwegian defence, foreign and security policy
 • Norwegian civil service, military management and organisation
 • joint operations and defence planning
 • first and second world war, cold war
 • European military history and theory
 • civil-military relations and military sociology

Books/reports/dissertations

 • Bjerga, Kjell Inge and Gullow Gjeseth. 2010. Heimevernet og Hæren: Landforsvaret stykkevis og delt - eller helt? Oslo Files on Defence and Security, no. 2. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2009. Fra krisestyring til nordområdesatsning: Landsdelskommando Nord-Norge 2001-2009. Bodø: Forsvaret.
 • Bjerga, Kjell Inge, ed. 2007. Forsvarets fellesoperative doktrine 2007. Oslo: Forsvaret.
 • Bjerga, Kjell Inge, ed. 2007. Norwegian Armed Forces Joint Operational Doctrine. Oslo: Norwegain Armed Forces.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2007. "Politico-Military Assesments on the Northern Flank 1975-1990". Report, Parallel History Project on Cooperative Security.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2003. Hærens nye ansikt: Hurtig reaksjon, mekanisering og operativ logistikk. Forsvarsstudier, no. 6. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Haaland, Torunn Laugen and Kjell Inge Bjerga. 2003. Militærmakt og sikkerhetspolitikk. Studiehefte for det grunnleggende stabsstudium. Revidert, 2. utgave. Report, Institutt for forsvarsstudier.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2002. Enhet som våpen: Øverstkommanderende i Nord-Norge 1948-2002. Bergen: Eide forlag.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2002. Forsvarets overkommando 60 år 1942-2002: Rasjonalisering, politisk styring og profesjonsfrihet. Report, Forsvaret.
 • Haaland, Torunn Laugen and Kjell Inge Bjerga. 2002. Militærmakt og sikkerhetspolitikk. Studiehefte for det grunnleggende stabsstudium. Compendium, Institutt for forsvarsstudier.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2001. Forsvarskommando Nord-Norge: 30 år som fellesoperativt hovedkvarter 1970-2001. Report, Forsvaret.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2001. Sikkerhetspolitikk, militærstrategi og kommandoordning. IFS Info, no. 4. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Bjerga, Kjell Inge and Knut Amund Surlien. 2000. Forsvarets øverste ledelse i internasjonalt perspektiv - en komparativ studie av 18 land. Report, Institutt for forsvarsstudier.
 • Bjerga, Kjell Inge. 1999. Det norske "Pentagon": Forsvarets øverste ledelse 1961-1970. Forsvarsstudier, no. 6. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Bjerga, Kjell Inge. 1999. "Det norske Pentagon": Forsvarets øverste ledelse 1961-1971. Master’s thesis, Universitetet i Oslo, Historisk institutt.
Full list

Parts of books/reports

 • Bjerga, Kjell Inge. 2019. "Forsvarets bistand til politiet". In Det nye totalforsvaret, edited by Per Martin Norheim- Martinsen, 81–98. Gyldendal rettsdata.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2017. "Nils Weyer Arveschoug - I militærbyråkratiets irrganger." In Luftforsvarets historie - sett ovenfra, edited by Ole Jørgen Maaø and Steinar Sanderød, 175–195. Fagbokforlaget.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2014. "Hjemlig institusjonsarena i endring". In Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, edited by Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt and Anders Olav Kjølberg, 91–101. Universitetsforlaget.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2013. "Norge - den nordiske stormagt". In Tendenser, teknologier og territorium. Megatrends i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, edited by Mikkel Vedby Rasmussen and Lars Bangert Struwe. København: Københavns universitet, Center for militære studier.
 • Bjerga, Kjell Inge and Magnus Håkenstad. 2013. "Hvem eier krisen? Politi, forsvar og 22. juli". In Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering, edited by Tormod Heier and Anders Olav Kjølberg, 54–73. Universitetsforlaget.
 • Bjerga, Kjell Inge and Torunn Laugen Haaland. 2012. "Doctrinal innovation in a small state". In Contemporary Military Innovation: Between anticipation and adaption, edited by Dmitry (Dima) Adamsky and Kjell Inge Bjerga, 83–106. Routledge.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2011. "Forsvarets operative ledelse i brennpunktet". In Nytt landskap - nytt forsvar: Norsk militærmakt 1990-2010, edited by Tormod Heier, 132–163. Abstrakt forlag.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2011. "Militær tenkning mellom teori og praksis". In Nytt landskap - nytt forsvar: Norsk militærmakt 1990-2010, edited by Tormod Heier, 164–211. Abstrakt forlag.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2010. "Forsvarets sentrale ledelse: styring gjennom organisasjon". In Strategisk ledelse i krise og krig, edited by Gjert Lage Dyndal, 109–127. Fagbokforlaget.
 • Bjerga, Kjell Inge and Kjetil Skogrand. 2006. "Securing small-state interests: Norway in NATO". In War plans and alliances in the Cold War: Threat perceptions in the East and West, edited by Vojtech Mastny, Sven Gabriel Holtsmark and Andreas Wenger, 218–239. Routledge.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2005. "Wilhelm Mohr". In Bergensere i tusen år. Fra Olav Kyrre til Sissel Kyrkjebø, edited by Jon Gunnar Arntzen. Kunnskapsforlaget.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2004. "Folke Hauger Johannessen". In Norsk biografisk leksikon, edited by Jon Gunnar Arntzen. Oslo: Kunnskapsforlaget.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2004. "Svein Hegglund". In Norsk biografisk leksikon, edited by Jon Gunnar Arntsen. Oslo: Kunnskapsforlaget.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2003. "Political Signals and Operational Necessity in the Arctic. The Commander Armed Forces North Norway in a Regional, National and International Perspective During the Cold War". In The Cold War, Military Power and the Civilian Society: Report from the conference in Bodø, Sept 12-13, 2002, edited by Karl L. Kleve, 11–24. Bodø: Norwegian Aviation Museum.
Full list

Peer-reviewed articles

 • Adamsky, Dima and Kjell Inge Bjerga. 2010. Introduction to the Information-Technology Revolution in Military Affairs. Journal of Strategic Studies 33 (4): 463–468.
 • Haaland, Torunn Laugen and Kjell Inge Bjerga. 2010. Development of Military Doctrine : the particular case of small states. Journal of Strategic Studies 33 (4): 505–533.

Non-refereed articles

 • Bjerga, Kjell Inge. 2016. Teori og realiteter i langtidsplanlegging. Norges Forsvar (3).
 • Bjerga, Kjell Inge and Halvor Johansen. 2009. Forsvarets operative hovedkvarter - styrkes fellesoperativt nivå? Norsk Militært Tidsskrift 179 (5): 4–15.
 • Bjerga, Kjell Inge, John Andreas Olsen and Magnus Eriksson. 2007. Forsvarets fellesoperative doktrine 2007: Status og veien videre. Norsk Militært Tidsskrift 177 (3): 5–15.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2004. En alternativ luftmilitær tradisjon? Luftled - luftmilitært tidsskrift (2).
 • Bjerga, Kjell Inge and Knut Amund Surlien. 2000. Forsvarets overkommando - en anakronisme? Norsk Militært Tidsskrift (12).
Full list

Op-eds/comments/blog posts

 • Bjerga, Kjell Inge and Sogn-Skeie Erlend Magnus. 2019. Er Forsvaret en trussel mot demokratiet? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 22 December.
 • Bjerga, Kjell Inge and Gjermund Forfang Rongved. 2019. Hvordan skal Norge forsvares? Dagens næringsliv, 22 September.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2016. På tide å tenke nytt? VG : Verdens gang, 06 May.
 • Bjerga, Kjell Inge and Gullow Gjeseth. 2016. Landforsvarets ambisjon. Dagens næringsliv, 19 May.
 • Bjerga, Kjell Inge and Per Martin Norheim- Martinsen. 2015. Kan McKinsey redde Nato? Dagens næringsliv, 14 January.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2013. Norge - en militær stormakt. Dagens næringsliv, 12 June.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2012. Sivil-militære relasjoner i endring. Heimevernsbladet.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2012. Tettere siviltmilitært samarbeid etter 22. juli. Trygge samfunn. Tidsskrift for kvinners frivillige beredskap.
 • Håkenstad, Magnus and Kjell Inge Bjerga. 2012. Politiet, Forsvaret og gråsonene. Dagsavisen, 09 October.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2010. Forsvarssjefers rolleforståelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 27 April.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2010. Forsvarssjefsembete i endring? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 19 April.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2010. "Kritikk på tynt grunnlag - en kommentar til oberst Ole Asbjørn Fauske". Offisersbladet.
 • Bjerga, Kjell Inge and Gullow Adolf Gjeseth. 2010. "Heimevernet og Hæren må slås sammen". Dagbladet, 22 April.
 • Bjerga, Kjell Inge and Torunn Laugen Haaland. 2010. Hva vil Norge ha? VG : Verdens gang, 06 October.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2007. Aktiv og avventende: Anmeldelse av Iver B. Neumann og Halvard Leira: Aktiv og avventende. Utenrikstjenestens liv 1905-2005. Tidsskrift for samfunnsforskning.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2004. Svein Duvsete, Luftforsvarets historie, bind 3, Kalde krigere og barmhjertige samaritaner (Aschehoug 2004): Lettlest om Luftforsvaret under den kalde krigen. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2003. Harald Høiback, Command and Control in Military Crisis. Devious Decisions, Frank Cass 2003. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2003. Jørgen Lynd, Ved forenede kræfter - viribus unitis. Forsvarschefsemebedet og forsvarets udvikling 1950-2000. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2003. Ny forsvarsledelse - et krevende samboerskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 28 July.
 • Haaland, Torunn Laugen and Kjell Inge Bjerga. 2002. Rekkedals "Moderne krigskunst. Militærmakt under omforming": Boken sett i et undervisningsperspektiv. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2001. Glemt signalpolitikk? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 05 June.
 • Bjerga, Kjell Inge and Knut Amund Surlien. 2001. Ambisjon og realisme i sikkerhetspolitikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 23 February.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2000. 50 år og like stor? Nytt forsøk på å reformere forsvarsledelsen. Dagsavisen, 26 July.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2000. Et forsvar i Nord-Norge? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 07 January.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2000. Exit Forsvarets overkommando? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 08 December.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2000. Odd T. Fjeld, Tor Jørgen Melien, Jan Egil Fjørtoft og Tor Georg Monsen, Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene, Kystartilleriets Offisersforening 1999. Norsk Militært Tidsskrift.
Full list
Published 07 May 2015 13:48.. Last updated 26 November 2018 14:34.