Gjelsten, Roald
DepartmentCentre for Civil-Military Relations
PositionFellow/Retired Captain (N)
Phone+47 97 52 50 42
E-mailroald@gjelsten.com

​​(b. 1943) is a graduate of the Norwegian Naval Academy 1967, the Norwegian Naval Staff College 1982, and the Nato Defence College 1991. MSc in Operation Research, US Naval Postgraduate School 1978. He has mainly served on corvettes and frigates and has commanded corvettes and the training squadron of the Norwegian Navy. Gjelsten has published widely on naval, defence and national security issues. Particularly, he has written on the use of naval power, naval doctrine and strategy, Norwegian defence-planning and security policy.

Current project: To upgrade the study Fremmede ubåter i norske fjorder. Realitet eller myte? [Unknown submarines in Norwegian Fjords. Reality or Myth?] , Oslo Files , 1 /2013. The purpose of the project is to publish the updated version in English.

Fields of interest

 • naval strategy and doctrine
 • Norwegian naval history after 1945
 • seapower theory
 • Barents region
 • defence planning and military organisation theory

Books/reports/dissertations

 • Terjesen, Bjørn and Roald Gjelsten, eds. 2017. Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år. Sjøkrigsskolen 1817-2017. Bodoni forlag.
 • Gjelsten, Roald. 2015. Styrk forsvarsevnen - ta Marinen i bruk! Personellutfordringer, beredskap og stridsevne i Sjøforsvaret. Oslo Files on Defence and Security, no. 01. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Gjelsten, Roald. 2013. Fremmede ubåter i norske fjorder. Realitet eller myte? Oslo Files on Defence and Security, no. 1. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Kristiansen, Tom, Roald Gjelsten, Bjørn Terjesen and Jacob Børresen. 2012. The Norwegian navy: A brief history; translated and adapted from a work by Bjørn Terjesen, Tom Kristiansen and Roald Gjelsten. Bergen: John Grieg.
 • Gjelsten, Roald. 2011. Marinens beredskap 1960-1990. Kampklar i Nordflåtens skygge. Oslo Files on Defence and Security, no. 04. Institutt for forsvarsstudier.
 • Gjelsten, Roald, Bjørn Terjesen and Tom Kristiansen. 2010. Sjøforsvaret i krig og fred. Langs kysten og på havet gjennom 200 år. Fagbokforlaget.
 • Kristiansen, Tom, Roald Gjelsten and Bjørn Terjesen. 2010. Sjøforsvaret i krig og fred. Langs kysten og på havet gjennom 200 år. Fagbokforlaget.
 • Børresen, Jacob, Roald Gjelsten, Tom Kristiansen, Johan h. Lilleheim and Hans Chr. Smith-Sivertsen. 2007. Fregatter i storm og stille. Marinens "langskip" 1960-2007. Bergen: Eide forlag.
 • Kibsgaard, Bjørnar Johan, Roald Gjelsten, Hans Kristian Helseth and Inge Tjøstheim. 2003. Sjømakt og sjømilitære regimer i Nord-Atlanteren: kompendium. Oslo: Europa-programmet.
 • Gjelsten, Roald. 2001. Simulert forsvar? Forsvarets forskningsinstitutt og Sjøforsvaret - ulike tilnærminger til forsvarsplanlegging. Forsvarsstudier, no. 3/2001. Institutt for forsvarsstudier.
 • Gjelsten, Roald, ed. 1993. Verktøy for fred. Sjøforsvaret og sikkerheten i 90-årene. J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Gjelsten, Roald. 1978. Warship Efficiency in a Changing Environment. Master’s thesis, Naval Postgraduate School.
Full list

Parts of books/reports

 • Gjelsten, Roald and Bjørn Terjesen. 2017. "Innledning". In Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år. Sjøkrigsskolen 1817-2017, edited by Bjørn Terjesen and Roald Gjelsten, 15–19. Bodoni forlag.
 • Gjelsten, Roald. 2016. "Norsk sjømakt 1960-2014. Del I. Klar til kamp: Beredskap i Nordflåtens skygge (1960-1990)". In Flåtemakt og internasjonale operasjoner 1800-2013, edited by Øivind Berntzen Armann, 128–166. Oslo: Forsvarsmuseet.
 • Kristiansen, Tom and Roald Gjelsten. 2013. "The Small Country as a Maritime Great Power: The Case of Norway". In Maritime History and Identity. The Sea and Culture in the Modern World, edited by Duncan Redford, 120–140. London/New York: I. B. Tauris.
 • Gjelsten, Roald. 2007. "Nedbygging, omstilling og avvikling". In Forsvaret av hovedstaden: Østlandets sjøforsvarsdistrikt og Karljohansvern 1945-2000, edited by Tom Kristiansen, 122–150. Bergen: Eide.
 • Gjelsten, Roald. 2004. "The Role of Naval Forces in Northern Waters at the Beginning of a New Century". In Navies in Northern Waters, 1721-2000, edited by Rolf Hugh Hobson and Tom Kristiansen. Frank Cass Publishers.
 • Gjelsten, Roald. 1993. "Sjømilitære faktorer og terminologi i lokalt perspektiv". In Verktøy for fred. Sjøforsvaret og sikkerheten i 90-årene, edited by Roald Gjelsten, 114–137. J.W. Cappelens Forlag AS.
Full list

Peer-reviewed articles

 • Gjelsten, Roald. 2001. FFI sin rolle i planleggingen av Forsvarets struktur. Norsk Militært Tidsskrift (10).
 • Gjelsten, Roald. 2000. Nytte og bruk av maritime styrker - en litteraturoversikt. Norsk Militært Tidsskrift (11).
 • Tamnes, Rolf, Roald Gjelsten, Tønne Huitfeldt, Sverre Diesen and Arne B. Dalhaug. 1990. Soviet 'reasonable sufficiency' and Norwegian security. Forsvarsstudier (5).
 • Gjelsten, Roald. 1986. Britisk sjømakt og Nato. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier (6).
 • Gjelsten, Roald and Arne Olav Brundtland. 1986. Europeisk marineaktivitet i nordområdene. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier (6).

Non-refereed articles

 • Gjelsten, Roald. 2011. En tid med uklar trussel. Norges Forsvar (5).
 • Gjelsten, Roald. 2011. Flåteplanen av 1960 - et viktig bidrag til norsk industriutvikling. ProPatria. Militærfaglig tidsskrift (4).
 • Gjelsten, Roald. 2011. Sjøforsvarets fredstidsfunksjon - tilstedeværelse og kanonbåtdiplomati. ProPatria. Militærfaglig tidsskrift (3).
 • Gjelsten, Roald. 2011. Sjømilitær tilstedeværelse - et viktig grunnlag for lavspenning i nordlige farvann? Norsk Militært Tidsskrift (3).
 • Gjelsten, Roald. 2010. Sjøforsvarets historie 1960-2010 - en kortversjon. Fra kald krig til internasjonale krigsoperasjoner og ressursfovaltning. Securitry Policy Library (5).
 • Gjelsten, Roald. 2010. Sjøkrigsskolen - 50 år i Bergen. Kontinuitet og endring 1960-2010. Norsk Militært Tidsskrift (5-6).
 • Melien, Tor Jørgen and Roald Gjelsten. 2007. Fredstid - hvordan beskytter vi våre sjøområder. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (1).
 • Gjelsten, Roald. 2006. Doktrinebegrepet og norsk maritim doktrine under og etter den kalde krigen. Norsk Militært Tidsskrift (12).
 • Gjelsten, Roald. 2006. Forventninger til et forsvarspolitisk utvalg. Norsk Militært Tidsskrift (4).
 • Gjelsten, Roald. 2006. Kritiske faktorer i forsvarsplanleggingen. Norsk Militært Tidsskrift (12).
 • Gjelsten, Roald. 2005. Behov for norsk sjømakt. Norsk Militært Tidsskrift (1).
 • Gjelsten, Roald. 2005. Doktordisputas om fransk militærteori. Norsk Militært Tidsskrift (3).
 • Gjelsten, Roald. 2005. Missiltorpedobåtens plass i det norske forsvar. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (3).
 • Gjelsten, Roald and Nils Marius Rekkedal. 2004. Et nettverkbasert forsvar - noen refleksjoner. Norsk Militært Tidsskrift (10).
 • Gjelsten, Roald. 2003. Den russiske fødrasjons utenrikspolitiske konsept. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (3).
 • Gjelsten, Roald. 2003. Norges forhold til Russland. Fokus Europa (4).
 • Gjelsten, Roald. 2003. North European Navies in the Future. Naval Forces (3).
 • Gjelsten, Roald. 2003. Utvikling av sjømakt i den nordeuropeiske region - betydning for Norge. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (4).
 • Gjelsten, Roald. 2002. Den russiske føderasjons sikkerhetskonsept. Norsk Militært Tidsskrift (12).
 • Gjelsten, Roald. 2002. Rammer for avskrekking. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (2).
 • Gjelsten, Roald. 2000. Endringer i Norges strategiske situasjon. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (2).
 • Gjelsten, Roald, Jan H. Gulliksrud and Jean Bertrand. 1994. Norges strategiske stilling og forsvarsmessige behov mot år 2000. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (1, 2 og 3).
 • Gjelsten, Roald. 1991. Sjømilitære faktorer og terminologi i et lokalt perspektiv. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (3 og 4).
 • Gjelsten, Roald. 1989. Sjøforsvarets målsetting og prioriteringer. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (5).
 • Gjelsten, Roald. 1988. Stabsskoleutdanningen sett i sammenheng med samfunnsmessige utfordringer til Forsvaret og offiserskorpset. Norsk Militært Tidsskrift .
 • Gjelsten, Roald. 1987. The Amphibious Warfare Strategy. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (3).
 • Gjelsten, Roald. 1986. The Development of the Norwegian Navy. Naval Forces (1).
 • Gjelsten, Roald. 1982. Hvordan ivareta NATOs interesser syd for Krepsens vendekrets? Norsk Militært Tidsskrift (5).
 • Gjelsten, Roald. 1978. Forsvarskommisjonen og Sjøforsvaret. Norsk Militært Tidsskrift (9).
 • Gjelsten, Roald. 1969. Utdannelsen av operative yrkesoffiserer i Sjøforsvaret. Er den god nok? Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (2-3).
Full list

Op-eds/comments/blog posts

 • Gjelsten, Roald. 2010. Svein Åge Knudsen. Tilstede og usynlig i 100 år. Ubåtvåpenet 1909-2009. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Gjelsten, Roald. 2007. "Vi trenger Skjold-klassen". Bergens Tidende, 12 December.
 • Gjelsten, Roald. 2005. Geoffrey Till: A Guide for the Twenty-First Century. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Gjelsten, Roald. 2005. Ola Bøe Hansen: Sjøkrigens skjebner - deres egne beretninger. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Gjelsten, Roald. 2005. Tommy Jeppson och Inge Tjøstheim: Militärstrategisk tänkande i et småstatsperspektiv. Et nordisk syn på militärstrategiens roll. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Gjelsten, Roald. 2002. Norman Friedman: Seapower and Strategy. Navies and National Interests. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Gjelsten, Roald and Knut Amund Surlien. 2001. Forutsigbarhet eller skippertak? Bergens Tidende, 17 February.
Full list
Published 04 May 2015 16:29.. Last updated 29 November 2019 15:05.