Kristiansen, Tom
DepartmentCentre for Norwegian and European Security
PositionProfessor [on leave of absence]
Phone+47 99 09 22 81
E-mailtom.kristiansen@ifs.mil.no

​​​​​(b. 1953). Kristiansen graduated from the University of Oslo and earned his doctorate from the University of Bergen. He was research fellow (Norwegian Research Council) from 1989, executive director at the Institute 1994–1996, senior fellow from 1997, Professor 2003. Moreover, he has been editor and Head of Section at the Institute, and Head of Study Programme and senior lecturer at the Norwegian Command and Staff College. Affiliated to the Armed Forces Museum, Oslo 1985–1989, the Norwegian Naval Academy 2001–2002, and St. Antony’s College, Oxford, and the Oxford Leverhulme Programme on the Changing Character of War 2007–2008. 

Current project: The biography of Army General Otto Ruge (1882–1961), appointed Commander-in-Chief at the onset of the campaign following the German attack on Norway in April 1940, the first Norwegian Chief of Defence May 1940 and the highest decorated officer in the Norwegian Armed Forces.

Fields of interest

 • first and second world war
 • cold war
 • Norwegian and European military history
 • military theory
 • joint operations
 • defence planning
 • naval strategy

Books/reports/dissertations

 • Kristiansen, Tom. 2019. Otto Ruge. Hærføreren. Aschehoug & Co.
 • Kristiansen, Tom. 2014. Fra enevelde til folkestyre 1814-1940. Forsvarsdepartementets historie 1814-2014.Bind 1. Fagbokforlaget.
 • Kristiansen, Tom, Roald Gjelsten, Bjørn Terjesen and Jacob Børresen. 2012. The Norwegian navy: A brief history; translated and adapted from a work by Bjørn Terjesen, Tom Kristiansen and Roald Gjelsten. Bergen: John Grieg.
 • Kristiansen, Tom. 2011. Small Powers in the Age of Total War, 1900-1940. Brill Academic Publishers.
 • Gjelsten, Roald, Bjørn Terjesen and Tom Kristiansen. 2010. Sjøforsvaret i krig og fred. Langs kysten og på havet gjennom 200 år. Fagbokforlaget.
 • Kristiansen, Tom, Roald Gjelsten and Bjørn Terjesen. 2010. Sjøforsvaret i krig og fred. Langs kysten og på havet gjennom 200 år. Fagbokforlaget.
 • Kristiansen, Tom. 2008. Tysk trussel mot Norge? Forsvarsledelse, trusselvurderinger og militære tiltak før 1940. Fagbokforlaget.
 • Børresen, Jacob, Roald Gjelsten, Tom Kristiansen, Johan h. Lilleheim and Hans Chr. Smith-Sivertsen. 2007. Fregatter i storm og stille. Marinens "langskip" 1960-2007. Bergen: Eide forlag.
 • Kristiansen, Tom, ed. 2007. Forsvaret av hovedstaden: Østlandets sjøforsvarsdistrikt og Karljohansvern 1945-2000. Bergen: Eide.
 • Hobson, Rolf Hugh, Tom Kristiansen and Sven Gabriel Holtsmark, eds. 2006. Stormaktene, Sverige og Norge 1905-1907. Fra konsulatsak til integritetstraktat. Cappelen Damm Akademisk.
 • Kristiansen, Tom and Jacob Børresen. 2005. "Levende breve fra de dødes rige". Kontreadmiral U.J.R. Børresens dagbokopptegnelser 1896-1910. Bergen: Eide forlag.
 • Hobson, Rolf Hugh and Tom Kristiansen, eds. 2004. Navies in Northern Waters, 1721-2000. Frank Cass Publishers.
 • Kristiansen, Tom. 2003. De europeiske småstatene på vei mot storkrigen, 1939-40. Report, Institutt for forsvarsstudier.
 • Kristiansen, Tom. 2002. Krigsplaner og politikk. Norsk krigspolitisk og strategisk tenkning mellom demokratisering, profesjonalisering og teknologisk modernesering før 1940. Doctoral dissertation, Universitetet i Bergen.
 • Hobson, Rolf Hugh and Tom Kristiansen. 2001. Norsk forsvarshistorie, bd.3, 1905-1940. Total krig, nøytralitet og politisk splittelse. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • Kristiansen, Tom, ed. 1998. Tysklandsbrigaden: Fra okkupasjon til samarbeid / Die Norwegische Deutschlandbrigade: Von der Okkupation zur Kooperation. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Kristiansen, Tom. 1997. Sjømilitær suverenitetshevdelse langs finnmarkskysten i 1816: Sekondløytnant Thomas Konows dagbok. Hundvåg: Sjømilitære samfund - Norsk Tidskrift for Sjøvesen.
 • Kristiansen, Tom, Terje Harald Holm and Kristin Skjelbred, eds. 1994. I militære skispor. Skiløping og vintertjeneste i den norske hær. Oslo: Forsvarsmuseet.
 • Kristiansen, Tom. 1993. Fra Europas utkant til strategisk brennpunkt. Trusselvurderinger og militære tiltak i nord fra 1900 til 1940. Forsvarsstudier, no. 6. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Kristiansen, Tom. 1993. Mentaliteter, ideologi og funksjoner i norsk militærvesen til 1940. Report, Europa-programmet.
 • Kristiansen, Tom and Terje Harald Holm, eds. 1993. Bidrag til garnisonsbyenes historie. Oslo: Forsvarsmuseet.
 • Kristiansen, Tom. 1992. Det fjerne og farlige Baltikum. Norge og det baltiske spørsmål 1918-1922. IFS-Ifo, no. 4. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Kristiansen, Tom, ed. 1992. Til Gevær! Det Søndenfieldske Frivillige Musqueteer Corps. Oslo: Forsvarsmuseet.
 • Kristiansen, Tom and Sven Gabriel Holtsmark. 1991. En nordisk illusjon? Norge og militært samarbeid i nord, 1918-1940. Forsvarsstudier, no. 6. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Kristiansen, Tom. 1988. Mellom landmakter og sjømakter. Norges plass i britisk forsvars- og utenrikspolitikk 1905-1914. Master’s thesis, Historisk institutt.
Full list

Parts of books/reports

 • Kristiansen, Tom. 2017. "Sjøforsvarets rolle hjemme og ute gjennom 200 år". In Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år. Sjøkrigsskolen 1817-2017, edited by Bjørn Terjesen and Roald Gjelsten, 36–50. Bodoni forlag.
 • Kristiansen, Tom. 2013. "A German Menace to Norway: The Evolution of Threat Perceptions and Strategy bewteen the Wars". In Northern European Overture to War, 1939-1941. From Memel to Barbarossa, edited by Michael H. Clemmesen and Marcus Faulkner, 271–294. Brill Academic Publishers.
 • Kristiansen, Tom. 2013. "Closing a Long Chapter: German-Norwegian Relations 1939-45. Norway and the Third Reich". In Hitler's Scandinavian Legacy: The Consequences of the German Invasion for the Scandinavian Countries then and now, edited by Jill Stephenson and John Gilmour, 73–99. Bloomsbury Academic.
 • Kristiansen, Tom and Roald Gjelsten. 2013. "The Small Country as a Maritime Great Power: The Case of Norway". In Maritime History and Identity. The Sea and Culture in the Modern World, edited by Duncan Redford, 120–140. London/New York: I. B. Tauris.
 • Bøe-Hansen, Ola, Tom Kristiansen, Jan Tore Nilsen and Henning Smidt. 2012. "Where Angels Fear to Tread: Norway’s contribution to the anti-piracy missions in the Indian Ocean and Somalia". In Anti-Piracy and Humanitarian Operations, edited by Jo Inge Bekkevold and Robert S. Ross, 13–32. Oslo: Norwegian Institute for Defence Studies.
 • Hobson, Rolf and Tom Kristiansen. 2012. "The national security of secondary maritime powers within the classic European states system". In Twenty-First Century Seapower: Cooperation and Conflict at Sea, edited by Peter Dutton, Robert Ross and Øystein Tunsjø, 9–17. Routledge.
 • Hobson, Rolf, Tom Kristiansen, Nils Arne Sørensen and Gunnar Åselius. 2012. "Introduction - Scandinavia in the First World War". In Scandinavia in the First World War: Studies in the War Experience of the Northern Neutrals, edited by Claes Ahlund, 9–56. Nordic Academic Press.
 • Kristiansen, Tom. 2012. "Alkymistene: krig, historikere og propaganda". In Luftmaktstenkningens "enfant terrible". Festskrift til Nils E. Naastad på 60-årsdagen, edited by Øistein Espenes and Ole Jørgen Maaø, 137–146. Tapir Akademisk Forlag.
 • Kristiansen, Tom. 2011. "Otto Ruge og krigen i Norge 1940". In Individet i krig. Aktører 1939–1945, edited by Øivind Berntzen Armann. Oslo: Forsvarsmuseet.
 • Kristiansen, Tom. 2010. "«Russkije gubjat nas: oni lisjajut nas sredstv k propitaniju...» Russko-norvezjskije otnosjenija na krajnem severe do 1820 goda". In Russkij Sbornik, Tom VII, edited by O. R. Airapetov, Miroslav N. Jovanovic, M. A. Kohler, Bruce Manning and Paul Chaisty, 7–25. Moskva: Modest Kolerov.
 • Kristiansen, Tom. 2004. "Nøytralisme, isolasjonisme og vestvending. Norge, Finland og Baltikum 1918-20". In Norden och krigen i Finland och Balticum 1918-19, edited by Lars Westerlund, 169–184. Helsinki: Statsrådets kanslis publikationsserie.
 • Kristiansen, Tom. 2004. "The Interwar Years: Naval Disarmament, Collective Security and Preparations for War". In Navies in Northern Waters, 1721-2000, edited by Rolf Hugh Hobson and Tom Kristiansen, 177–190. Frank Cass Publishers.
 • Kristiansen, Tom. 2004. "The Norwegian Merchant Navy during the First World War, the Second World War and the Cold War". In The economic aspects of defence through major world conflicts, edited by Marokko ICMH, 513–522. Rabat: Moroccan Commission of Military History.
 • Kristiansen, Tom and Rolf Hobson. 2004. "Introduction". In Navies in Northern Waters, 1721-2000, edited by Rolf Hugh Hobson and Tom Kristiansen, 1–7. Frank Cass Publishers.
 • Kristiansen, Tom. 2003. ""Vi ligger i ildlinjen". Otto Ruge og Norges strategiske stilling i mellomkrigstiden". In Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskriving, edited by Sven G. Holtsmark, Helge Ø. Pharo and Rolf Tamnes, 133–160. Cappelen Damm Akademisk.
 • Kristiansen, Tom. 2001. "Internasjonal politikk og den totale krig. Erfaringer og status 1918". In Krigskunst og statssystem. Krig og maktpolitikk i industrialismens tidsalder 1|860-1918, edited by Knut Peter Lyche Arstad, 116–127. Oslo: Forsvarsmuseet.
 • Kristiansen, Tom. 2000. "Krigen". In Impulser. Lesestykker for framtida, edited by Geir Atle Ersland, 18–23. Gyldendal, Oslo.
 • Kristiansen, Tom. 1996. "En mellomposisjon? Vinterkrigen og norsk sikkerhetspolitikk". In Frykt og forventning. Russland og Norge i det 20. århundre, edited by Vladislav Ivanovitsj Goldin and Jens Petter Nielsen, 162–198. Arkhangelsk: Pomoruniversitetets forlag.
 • Kristiansen, Tom. 1996. "Grunntrekk i norsk militærhistorie til Atlanterhavspakten". In Finsk og norsk forsvar: Alltid for samme formål - alltid med ulik kurs, edited by Arne Olav Brundtland. Oslo: Norsk utenrikspolitisk institutt.
 • Kristiansen, Tom. 1995. "Storbritannia og den norske spitsbergenoffensiven 1905-1914". In Svalbard - fra ingenmannsland til del av Norge. Rapport fra et seminar i Longyearbyen 15.-17. mars 1995. Rapport 3/95, edited by Roger Sørheim and Leif Jonny Johannessen, 177–186. Trondheim: Senter for miljø og utvikling - NTNU.
 • Kristiansen, Tom and Terje Holm. 1994. "Politikk og garnisoner. Den norske garnisonsbyen i et militærhistorisk perspektiv". In Uppkomst och avveskling, edited by Sven Hellström and Kari Selén, 9–24. Helsinki: Historiallinen Arkisto 104.
 • Kristiansen, Tom, Alfred Kielland-Hauge and Svein Kristiansen. 1989. "Norwegische Uniformen und Handfeuerwaffen im 20. Jahrhundert". In Uniformen in den NATO-Staaten 1900 bis heute, edited by Rolf Wirtgen, 162–176. Herford und Bonn: Verlag E.M. Mittler & Sohn.
Full list

Peer-reviewed articles

 • Kristiansen, Tom, Rolf Hobson, Gunnar Åselius and Nils Arne Sørensen. 2012. Scandinavia in the First World War: the Main Features. Revue d'histoire Nordique (15): 19–58.
 • Kristiansen, Tom. 2008. "Det strategiske overfallet": Øivinn Øi og debatten om Forsvaret. Historie (2): 52–59.
 • Hobson, Rolf Hugh and Tom Kristiansen. 2003. Det «lille hamskiftet» i norsk militærhistorie. Den indre sikkerhetsberedskapen i mellomkrigstiden – og alle de andre temaene i norsk forsvarshistorie. Tidsskrift for samfunnsforskning .
 • Kristiansen, Tom. 1997. "Russerne ødelægge os; de berøve os vor næring..." Norge of Russland i nord til ca. 1820. Historisk Tidsskrift (Norge) (1).
 • Kristiansen, Tom. 1992. Minimumsforsvar. Prinsipp, målestokk eller skjellsord? Norsk Militært Tidsskrift (1).
 • Kristiansen, Tom. 1990. Også da det gjaldt. Otto Ruge, generalstaben og forsvarspolitikken før 1940. Norsk Militært Tidsskrift (4).
Full list

Non-refereed articles

 • Kristiansen, Tom. 2019. Marte Michelets krigshistorie. Prosa - tidsskrift for skribenter (1).
 • Kristiansen, Tom. 2015. Felttoget i Narvik. Norgeshistorie.no .
 • Hobson, Rolf Hugh and Tom Kristiansen. 1995. Militærmakt, krig og historie: En innføring i forskningen fra Clausewitz til våre dager. IFS-Ifo .
 • Kristiansen, Tom. 1990. "... vi er venner med alle". Trekk ved norsk forsvarspolitikk før 1940. Pro Patria (3).
 • Kristiansen, Tom. 1987. Norway and the 'Grand Strategy' 1905-1917. Anglo-Norse review Winter .
 • Kristiansen, Tom. 1986. Jødenes historie i Russland og Polen. Forum øst (1/2).
Full list

Op-eds/comments/blog posts

 • Kristiansen, Tom. 2020. Vi må våge en fordomsfri debatt om 1940. Nye Troms, 14 February.
 • Kristiansen, Tom. 2016. James Godrick: Before Jutland: The Naval War in Northern European Waters, August 1914–February 1915 Naval Institute Press, 2015. International Journal of Maritime History.
 • Kristiansen, Tom. 2016. Nordnorsk debatt: Åkra har rett! Nordlys, 17 September.
 • Kristiansen, Tom. 2016. Regjeringen ga det første nei 9. april. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 27 September.
 • Kristiansen, Tom. 2016. Skylddeling: Arbeiderpartiet og Forsvaret i 1940. Nordlys, 05 September.
 • Kristiansen, Tom. 2015. Anmeldelse: B. Preben-Hansen og M. H. Clemmesen: Bondefanget til Borgerkrigen. Det danske korstog til ærkeengelen Michaels by. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Kristiansen, Tom. 2013. Anmeldelse av Patrick Salmon: Deadlock and Diversion. Scandinavia in British Strategy during the Twilight War 1939-1940. Deutsche Maritime Studie, Band 20. Verlag H.M. Hauschild/Deutsche Schiffartsmuseum, Bremen 2012. Historisk Tidsskrift (Norge).
Full list
Published 06 May 2015 15:44.. Last updated 26 November 2018 14:40.