Falck, Vidar
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sivil-militære relasjoner
Stillinggjesteforsker/oberst (p)
Telefon23 09 59 37
Epostvidar.falck@ifs.mil.no

(f. 1947). Befalsskole 1967, Krigsskolen 1973, Hærens stabsskole I og II 1984/1985, Canadian Forces Command and Staff College 1987, Forsvarets høgskole hovedkurs 1997. Frem til 1982 tjeneste ved avdeling og skole i Hærens sanitet og Artilleriet. Var militær sekretær for Forsvarsministeren 1988-1991, bataljonssjef 1991-1993, assisterende forsvarsattache i Washington DC, med sideakkreditering til Ottawa 1993-1996, og Chief Operations ved Multinational Force and Observers i Sinai, Egypt i 2002. Har også tjeneste i Forsvarets overkommando (Hærstaben, Operasjonsstaben og Sentralstaben), Hærens og Forsvarets stabsskole, Forsvarskommando Sør-Norge/Joint Headquarters North, og som avdelingssjef ved Forsvarets skolesenter 2003-2006.

F
ormann i Oslo Militære Samfund 2001-2005 og generalsekretær i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner 2007-2011.

I 2012-2013 var han knyttet til prosjektet om omstilling i Forsvaret etter den kalde krigen, og arbeider nå med registrering og arkivering av etterlatte papirer.


Publisert 6. september 2017 14:44.. Sist oppdatert 7. september 2017 10:34.