Flåten, Lars Tore
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for asiatiske sikkerhetsstudier
Stillingseniorforsker [på prosjekt]
Telefon23 09 59 67
Epostlaflaten@ifs.mil.no

​​(​f. 1978) Master i samtidshistorie ved Universitetet I Oslo (2006), Ph.D. i Sør-Asia-studier (2013) ved UiO.

Flåten har arbeidet som førstelektor og førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, fra 2013 til 2017. Han var visiting Fulbright scholar ved University of Wisconsin-Madison fra november 2016 til februar 2017.

Flåten arbeider med et prosjekt som tar for seg hvordan Indias utenriks- og sikkerhetspolitikk påvirkes av Kinas vekst. Prosjektet fokuserer på konsekvensene Kinas vekst har for indisk strategisk tenkning, særlig i forhold til nabolandene Pakistan, Nepal og Myanmar. Et annet sentralt tema er Indias strategiske samarbeid med ASEAN-landene, Japan og USA.

Forskningsinteresser:

 • indisk utenrikspolitikk
 • India-Kina-relasjoner
 • moderne indisk historie
 • indisk politisk kultur
 • nasjonalisme og nasjonsbygging, særlig knyttet til hindunasjonalismens utbredelse i India.
 • identitetspolitikk
 • historiebruk

Bok/rapport/avhandling

 • Flåten, Lars Tore. 2016. Hindu Nationalism, History and Identity in India: Narrating a Hindu Past under the BJP. Routledge.
 • Flåten, Lars Tore, Arild Engelsen Ruud og Heierstad Geir. 2014. Indiske utfordringer. Cappelen Damm Akademisk.
 • Heierstad, Geir, Lars Tore Flåten og Arild Engelsen Ruud. 2014. Indiske utfordringer. Cappelen Damm Akademisk.
 • Flåten, Lars Tore. 2013. Høyere utdanning ved et veiskille, i SIU-rapport 5/2013, Landrapport India. Rapport, Senter for Internasjonalisering av utdanning.
 • Flåten, Lars Tore. 2012. History and Identity Politics: Educational Reforms and History Textbooks during the Rule of the BJP. Doktorgradsavhandling, University of Oslo: Faculty of Humanities.
 • Flåten, Lars Tore. 2012. Høyere utdanning i India: reformer og tendenser. Rapport, Senter for internasjonalisering av utdanning.
 • Flåten, Lars Tore, Kenneth Bo Nielsen og Geir Heierstad, red. 2011. Talking Dirty about Village Politics: Essays in honour of Arild Engelsen Ruud. Oslo: NoFSA.
 • Flåten, Lars Tore. 2006. Hindu Nationalist Conceptions of History: The Ayodhya Controversy, 1989-1992. Mastergradsoppgave, IAKH, UiO.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Flåten, Lars Tore. 2016. ""Symbolic Engineering: Advani's Swarna Jayanti Rath Yatra"". I India's democracies : diversity, co-optation, resistance, redigert av Arild Engelsen Ruud og Geir Heierstad, 158–182. Universitetsforlaget.
 • Flåten, Lars Tore. 2011. "Arild - en mann med Fingerspitzengefühl". I Talking Dirty about Village Politics: Essays in honour of Arild Engelsen Ruud, redigert av Lars Tore Flåten, Kenneth Bo Nielsen og Geir Heierstad, 7–15. Oslo: NoFSA.
 • Flåten, Lars Tore. 2010. "BJPs hinduidentitet". I Demokrati på indisk, redigert av Arild Engelsen Ruud og Geir Heierstad. Unipub forlag.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Flåten, Lars Tore. 2017. Spreading Hindutva through education: still a priority for the BJP? India Review 16 (4): 377–400.
 • Flåten, Lars Tore. 2012. Hindu Nationalist Conceptions of History: Constructing a Hindu-Muslim Dichotomy. South Asia: Journal of South Asian Studies 35 (3): 624–647.

Populærvitenskapelige artikler

 • Flåten, Lars Tore. 2018. Indias store utenrikspolitiske dilemma. Asiapunkt .
 • Flåten, Lars Tore. 2011. Advanis korrupsjonsyatra. Fokus India Blog .
 • Nielsen, Kenneth Bo og Lars Tore Flåten. 2011. "Enden for de indiske kommunistene?" Minerva (Oslo) .
 • Flåten, Lars Tore og Kenneth Bo Nielsen. 2010. "Vår tur til å være korrupte". Minerva (Oslo) .
 • Nielsen, Kenneth Bo og Lars Tore Flåten. 2010. Indisk Hindunationalisme. IPmonopolet (10): 48–54.
 • Nielsen, Kenneth Bo og Lars Tore Flåten. 2010. "Vaklende Stormakt". Minerva (Oslo) .
 • Flåten, Lars Tore og Øivind Kopperud. 2006. Diskursanalyse i historiefaget - en fruktbar metode? Fortid 3 (1).
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Ruud, Arild Engelsen, Kenneth Bo Nielsen, Geir Heierstad, Lars Tore Flåten og Guro Warhuus Samuelsen. 2017. Demokratisk jubileum med bismak. Avisa Vårt land, 11. august.
 • Ruud, Arild Engelsen, Guro Warhuus Samuelsen, Lars Tore Flåten, Geir Heierstad og Kenneth Bo Nielsen. 2017. De usikre alliansenes tid. Klassekampen, 15. august.
 • Flåten, Lars Tore. 2015. What's in a name? Dhaka Tribune, 19. november.
 • Nielsen, Kenneth Bo, Lars Tore Flåten, Geir Heierstad og Francesca Jensenius. 2014. En splittende valgkandidat. Klassekampen, 14. mai.
 • Nielsen, Kenneth Bo, Lars Tore Flåten, Geir Heierstad og Francesca Jensenius. 2014. Hvem kan danne regjering i India? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 07. mai.
 • Nielsen, Kenneth Bo, Lars Tore Flåten, Geir Heierstad og Francesca Jensenius. 2014. India-Norges framtid. Ytring : NRK, 15. mai.
 • Nielsen, Kenneth Bo, Lars Tore Flåten, Geir Heierstad og Francesca Jensenius. 2014. India's tredje front. Ny Tid, 25. april.
 • Nielsen, Kenneth Bo, Lars Tore Flåten, Geir Heierstad og Francesca Jensenius. 2014. Masken av. Ny Tid, 03. april.
 • Nielsen, Kenneth Bo, Lars Tore Flåten, Geir Heierstad og Francesca Jensenius. 2014. Partiet uten leder. Ny Tid.
 • Nielsen, Kenneth Bo, Lars Tore Flåten, Geir Heierstad og Francesca Refsum Jensenius. 2014. Nye valgvinder i India. Ny tid, 21. februar.
 • Nielsen, Kenneth Bo, Lars Tore Flåten, Geir Heierstad, Francesca Jensenius og Jostein Jakobsen. 2014. Truende Maoister. Ny Tid.
 • Nielsen, Kenneth Bo, Geir Heierstad, Lars Tore Flåten og Francesca Jensenius. 2014. Kraftig omveltning. Ny Tid.
 • Flåten, Lars Tore og Kenneth Bo Nielsen. 2009. Mellom masse og elite. Ny tid, 15. mai.
Vis alle
Publisert 25. april 2017 13:55.. Sist oppdatert 24. januar 2018 14:30.