Offentlige instanser samarbeider med Forsvaret for å behandle skadd personell under øvelse Oslofjord 2015//Public services co-operating with The Norwegian armed forces during exersise Oslofjord 2015Offentlige instanser samarbeider med Forsvaret for å behandle skadd personell under øvelse Oslofjord 2015//Public services co-operating with The Norwegian armed forces during exersise Oslofjord 2015http://forsvaret.no/media/PubImages/Kristian Kapelrud_MG_0570.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2679

Norsk forsvarsomstilling

Lenker til de mest sentrale dokumentene for omstillingen av Forsvaret fra 1990 og frem til i dag.

Etter den kalde krigen har det norske forsvaret gjennomgått store endringer. Det enorme, mobiliseringsbaserte invasjonsforsvaret har blitt til et modernisert, delvis profesjonalisert og lite innsatsforsvar.


Forsvarets langtidsplanerForsvarssjefens fagmilitære råd

Forsvarssjefens fagmilitære råd 2015

Forsvarssjefens fagmilitære råd 2011

Forsvarssjefens forsvarsstudie 2007

Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003

Forsvarssjefens sluttrapport Forsvarsstudie 2000

Forsvarsstudien 1991

Iverksettingsbrev for forsvarssektorens Langtidsplan

IVB for forsvarssektoren 2017-2020

IVB for forsvarssektoren 2013-2016

IVB for forsvarssektoren 2009-2012

IVB for forsvarssektoren 2005-2008

IVB for langtidsplanen 2002–2005

utvalgsrapporter

Ekspertgruppen for forsvaret av Norge

Forsvarspolitisk utvalg 2007

Forsvarspolitisk utvalg 2000

Forsvarskommisjonen av 1990

Forsvarsdepartementets evalueringsrapporter

Evalueringsrapport - Forsvarssektorens gjennomføring av langtidsperioden 2009-2012

Forsvarsdepartementets side om forsvarsomstillingen 2002-2012

Andre evalueringsrapporter

Rapport om anbefaling knyttet til tiltak utarbeidet av McKinsey

McKinsey Modernisering og effektivisering av stabs-, støtte- og forvaltningsfunksjoner i forsvarssektoren

Dokument nr. 3:9 (2010-2011) Riksrevisjonen undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren

Dokument nr. 3:6 (2008–2009) Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren

Dokument nr. 3:3 (2007-2008) Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i internasjonale operasjoner

Dokument nr. 3:9 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av FDs forvatningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis

Statskonsult rapport nr. 2006:7 Omstillingen av Forsvaret 2002-2005 - dokumentering av resultater og måloppnåelse

Dokument nr. 3:9 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse om avhending av EBA


NATOs vurdering av Norge


Publisert 20. mai 2015 12:24.. Sist oppdatert 15. oktober 2018 12:51.