Gade, Jo Georg
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sikkerhetspolitikk
StillingForsker/kontreadmiral (p)
Telefon23 09 59 36
Epostjgade@ifs.mil.no

​​(f. 1951) Sjøkrigsskolen, operativ linje 1971–75. Sjøforsvarets stabsskole 198687. Forsvarets høgskole, langkurset, 199394. Sjøtjeneste motortorpedobåt/ubåt/fregatt/destroyer (US Navy). Skipssjef på ubåt og nestkommanderende på fregatt. Kontorsjef i Sjøforsvarsstaben, kontor- og avdelingssjef i Operasjonsstaben og Sentralstaben i Forsvarets overkommando. Nestkommanderende ved Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet 200308. 9 års tjeneste ved Den internasjonale militære stab ved Nato-hovedkvarteret i Bryssel, senest som sjef for Plans & policy divisjonen 200811. 

Hans arbeid ved IFS  vil spesielt være å bidra med Nato-ekspertise til forskjellige sikkerhetspolitiske prosjekter.

Interessefelt og kompetanseområder

 • forsvars- og sikkerhetspolitikk generelt
 • Nato-strategi
 • Natos kommando og styrkestruktur
 • relasjoner mellom Nato og andre internasjonale organisasjoner
 • nasjonal og Nato-forsvarsplanlegging

Del av bok/rapport

 • Gade, Jo Georg. 2016. "The Role of Coast Guards in Conflict Management: The Norwegian Experience". I International Order at Sea. How it is challenged. How it is maintained, redigert av Geoffrey Till og Jo Inge Bekkevold, 283–303. Palgrave Macmillan.
 • Gade, Jo Georg og Paal Sigurd Hilde. 2016. "NATO and the Maritime Domaine". I International Order at Sea. How it is challenged. How it is maintained, redigert av Geoffrey Till og Jo Inge Bekkevold, 115–139. Palgrave Macmillan.
 • Gade, Jo Georg og Paal Sigurd Hilde. 2015. "Nordområdenes sikkerhetspolitiske betydning for NATO". I Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene, redigert av Tormod Heier og Anders Olav Kjølberg, 96–109. Universitetsforlaget.
 • Gade, Jo Georg og Paal Sigurd Hilde. 2014. "Enduring Rules, Changing Practices: NATO's Post-Cold War Military Committee and International Military Staff". I NATO's Post-Cold War Politics: The Changing Provision of Security, redigert av Sebastian Mayer, 159–175. Palgrave Macmillan.
 • Gade, Jo Georg. 2013. "Koalisjonsoperasjoner og risikovillighet". I Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan, redigert av Tormod Heier, Ola Bøe-Hansen og Janne Haaland Matlary, 27–40. Universitetsforlaget.

Populærvitenskapelige artikler

 • Gade, Jo Georg. 2012. "Smart Defence" nye tanker i NATO. Pro Patria (2): 10–13.
Publisert 30. april 2015 13:36.. Sist oppdatert 14. november 2019 09:39.