Gade, Jo Georg
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sikkerhetspolitikk
StillingForsker/kontreadmiral (p)
Telefon23 09 59 36
Epostjgade@ifs.mil.no

​​(f. 1951) Sjøkrigsskolen, operativ linje 1971–75. Sjøforsvarets stabsskole 198687. Forsvarets høgskole, langkurset, 199394. Sjøtjeneste motortorpedobåt/ubåt/fregatt/destroyer (US Navy). Skipssjef på ubåt og nestkommanderende på fregatt. Kontorsjef i Sjøforsvarsstaben, kontor- og avdelingssjef i Operasjonsstaben og Sentralstaben i Forsvarets overkommando. Nestkommanderende ved Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet 200308. 9 års tjeneste ved Den internasjonale militære stab ved Nato-hovedkvarteret i Bryssel, senest som sjef for Plans & policy divisjonen 200811. 

Hans arbeid ved IFS  vil spesielt være å bidra med Nato-ekspertise til forskjellige sikkerhetspolitiske prosjekter.

Interessefelt og kompetanseområder

  • forsvars- og sikkerhetspolitikk generelt
  • Nato-strategi
  • Natos kommando og styrkestruktur
  • relasjoner mellom Nato og andre internasjonale organisasjoner
  • nasjonal og Nato-forsvarsplanlegging
Publisert 30. april 2015 13:36.. Sist oppdatert 14. november 2019 09:39.