OF_1_2015. Gjelsten: Ta Marinen i brukOF_1_2015. Gjelsten: Ta Marinen i brukhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Gjelsten_ta_marinen_i_bruk.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4642

Gjelsten: Ta Marinen i bruk!

Hvordan kan HR-politikk brukes til å øke Marinens kampkraft? Roald Gjelsten tar for seg kompetanseproduksjonen i Marinen.

​​​​​​Oslo Files on defence and security, nr. 1/2015
Tittel: ​​Styrk forsvarsevnen  ta Marinen i bruk! Personellutfordringer, beredskap og stridsevne i Sjøforsvaret​.
Forfatter: Roald Gjelsten
Antall sider: 96

Siden slutten av den kalde krigen har Marinen blitt redusert til 23 fartøyer: fem fregatter, seks ubåter, seks korvetter og seks mineryddere. Norske krigsskip er bemannet etter det såkalte "lean-manning"-prinsippet med mindre besetninger enn det som er vanlig på tilsvarende fartøyer i de fleste andre lands mariner. Sammen med få opptrente fartøyer i hver klasse, skaper det utfordringer med å produsere og vedlikeholde nivået på kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å drifte et krigsskip.

Last ned Styrk forsva​rsevnen – ta Marinen i bruk! Personellutfordringer, beredskap og stridsevne i Sjøforsvaret​.


Denne studien forklarer hva som kreves for å utdanne marineoffiserer og trene spesialister og vurderer hvilke ressurser som er nødvendige for å gjøre et fartøy kampklart. Gjelsten redegjør for hvordan Marinen har rekruttert og utdannet personell etter 1960, og hvordan mangel på fagfolk har blitt et seriøst problem.

«Lean manning» øker sårbarheten og gjør det vanskeligere å skaffe og holde på kvalifisert personell til å betjene de avanserte systemene, både om bord på fartøyer og i land. Færre fartøyer er klargjort for operasjoner enn politikerne har hatt som grunnlag for sine ambisjoner om tilgjengelighet og «gripbarhet» hjemme og utenlands.

​I stedet for å jakte på den optimale kombinasjon av forsvarskapabiliteter, argumenterer Roald Gjelsten for å ta i bruk og utnytte det materiellet som allerede er kjøpt inn og til disposisjon på en mer effektiv måte. Tilstrekkelig bemanning og finansiering kan føre til en merkbar forbedring av Sjøforsvarets totale profesjonalitet, beredskap og tilgjengelighet. Marinen må øke sine driftsbudsjetter for å gjennomføre en slik omlegging, men det er tale om betydelige forbedringer til relativt beskjeden kostnad.

​​

Publisert 1. desember 2015 00:00.. Sist oppdatert 15. desember 2015 12:44.