Haaland, Torunn Laugen
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sivil-militære relasjoner
Stillingførsteamanuensis
Telefon23 09 59 52
Eposttlh@ifs.mil.no

​​​(f. 1967) Dr. polit. i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Tidligere ansatt ved Fridtjof Nansens Institutt og Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet. Forsvarte sin doktoravhandling ved Universitetet i Oslo i februar 2008. Underviser ved Forsvarets høgskole og Peace and conflict studies (UiO). Pågående forskningsprosjekt: Erfaringshåndtering i norske militære operasjoner i Afghanistan.


 Interessefelt og kompetanseområder

 • internasjonale operasjoner
 • militær sosiologi
 • sivil-militære relasjoner
 • norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
 • krig og minnekultur

Bok/rapport/avhandling

 • Haaland, Torunn Laugen. 2008. Small Forces with a Global Outreach. Role Perceptions in the Norwegian Armed Forces after the Cold War. Doktorgradsavhandling, Unipub forlag.
 • Haaland, Torunn Laugen og Kjell Inge Bjerga. 2003. Militærmakt og sikkerhetspolitikk. Studiehefte for det grunnleggende stabsstudium. Revidert, 2. utgave. Rapport, Institutt for forsvarsstudier.
 • Haaland, Torunn Laugen og Kjell Inge Bjerga. 2002. Militærmakt og sikkerhetspolitikk. Studiehefte for det grunnleggende stabsstudium. Kompendium, Institutt for forsvarsstudier.
 • Haaland, Torunn Laugen. 1999. Stumbling into a new role: NATO's out-of-area policy after the Cold War. Forsvarsstudier, nr. 5. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.

Del av bok/rapport

 • Bjerga, Kjell Inge og Torunn Laugen Haaland. 2012. "Doctrinal innovation in a small state". I Contemporary Military Innovation: Between anticipation and adaption, redigert av Dmitry (Dima) Adamsky og Kjell Inge Bjerga, 83–106. Routledge.
 • Haaland, Torunn Laugen. 2012. "Friendly War-Fighters and Invisible Women: Perceptions of gender and Masculinities in the Norwegian Armed Forces on Missions Abroad". I Making Gender, Making War. Violence, Military and Peacekeeping practices, redigert av Erika Svedberg og Annica Kronsell, 63–75. Routledge.
 • Haaland, Torunn Laugen. 2012. "Learning lessons in Afghanistan? The Norwegian perspective". I Auftrag Auslandseinsatz, redigert av Bernhard Chiari, 295–306. Rombach Druck- und Verlagshaus.
 • Haaland, Torunn Laugen. 2011. "A Norwegian Expeditionary Mindset?" I Core Values and the Expeditionary Mindset: Armed Forces in Metamorphosis, redigert av Henrik Fürst og Gerhard Kümmel, 165–178. Nomos Verlagsgesellschaft.
 • Hassan, Ismail, Elena Bøhler, Dagny Kristine Johnson Hov, Nina Helena Lystrup og Torunn Laugen Haaland. 2011. "Pedagogiske metoder med studentaktive læringsformer". I HiO-rapport 2011 nr. 12 Blikk inn i høgskolepedagogisk kompetanseutvikling, redigert av Gerd Bjørke, 41–45. Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Haaland, Torunn Laugen. 2009. "Den norske militære profesjonsidentiteten: Kriger, hjemlandsforsvarer og statsansatt tjenestemann". I Krigerkultur i en fredsnasjon, redigert av Sven Håkan Edström, Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary, 48–71. Abstrakt forlag.
 • Haaland, Torunn Laugen. 2000. "The Reluctant Pusher: Norway and the Acid Rain Convention". I International Environmental Agreements and Domestic Policies: The Case of Acid Rain, redigert av Arild Underdal og Kenneth Hanf, 109–138. Ashgate.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Haaland, Torunn Laugen. 2018. Krigsminnet Afghanistan. Nytt Norsk Tidsskrift 35 (2): 165–177.
 • Haaland, Torunn Laugen. 2016. The Limits to learning in military operations: bottom-up adaptation in the Norwegian army in northern Afghanistan, 2007–2012. Journal of Strategic Studies 39 (7): 999–1022.
 • Haaland, Torunn Laugen. 2010. Still Homeland Defenders at Heart? Norwegian Military Culture in International Deployments. Journal of International Peacekeeping 17 (4).
 • Haaland, Torunn Laugen og Kjell Inge Bjerga. 2010. Development of Military Doctrine : the particular case of small states. Journal of Strategic Studies 33 (4): 505–533.
 • Haaland, Torunn Laugen. 2008. Invisible women and friendly war-fighters: Perceptions of gender and masculinities in the Norwegian armed forces. Norma 3 (2): 167–181.
 • Haaland, Torunn Laugen. 2007. Participation in Peace Support Operations for Small Countries: The Case of Norway. Journal of International Peacekeeping 14 (4): 493–509.
 • Haaland, Torunn Laugen og Eirik Guldhav. 2004. Bruk av norske styrker i kampen mot internasjonal terrorisme. IFS-Ifo (3).
 • Haaland, Torunn Laugen. 2001. Mot et kaldere klima? Utviklingen av det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland på 1990-tallet. Internasjonal Politikk 59 (1): 91–109.
 • Haaland, Torunn Laugen. 1998. The World Bank and the UN in the Occupied Territories. Security Dialogue 29 (1): 63–77.
 • Haaland, Torunn Laugen. 1996. Balancing Effectiveness and Legitimacy: UNICEF's Follow-up of the World Summit for Children. Forum for Development Studies 23 (1): 63–86.
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Haaland, Torunn Laugen. 2011. Erfaringsbasert læring i det norske forsvaret i Afghanistan. Luftkrigsskolens skriftserie 23 .
 • Haaland, Torunn Laugen. 2009. "Ute av syne, ute av sinn"? Behandlingen av norske veterane etter 1945. Militært Tidsskrift 138 (1).

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Bjerga, Kjell Inge og Torunn Laugen Haaland. 2010. Hva vil Norge ha? VG : Verdens gang, 06. oktober.
 • Haaland, Torunn Laugen og Kjell Inge Bjerga. 2002. Rekkedals "Moderne krigskunst. Militærmakt under omforming": Boken sett i et undervisningsperspektiv. Norsk Militært Tidsskrift.
Publisert 2. mai 2015 11:26.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 10:38.