Håkenstad, Magnus
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sivil-militære relasjoner
Stillingdoktorgradsstipendiat
Telefon23 09 59 35
Epostmhakenstad@ifs.mil.no

(f. 1983) Mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo, våren 2010. Har siden jobbet på IFS med diverse prosjekter, som Forsvarsdepartementets historie, langtidsplanlegging i forsvarssektoren, Forsvarets bistand til politiet og omstillingen i Forsvaret etter den kalde krigen. Han har nylig påbegynt et doktorgradsprosjekt som skal sammenligne reformer og omstilling i Forsvaret og Politiet.

Håkenstad er for tiden FHS' emneansvarlig for kurset Nasjonal beredskap og krisehåndtering, i samarbeid med Politihøgskolen.

Interessefelt og kompetanseområder

 • norsk og europeisk militærhistorie
 • militære utskrivnings- og mobiliseringssystemer
 • langtidsplanlegging i forsvarssektoren
 • samarbeid mellom politi og forsvar i beredskap og krisehåndtering
 • forsvarsomstilling

Bok/rapport/avhandling

Del av bok/rapport

 • Bjerga, Kjell Inge og Magnus Håkenstad. 2013. "Hvem eier krisen? Politi, forsvar og 22. juli". I Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering, redigert av Tormod Heier og Anders Olav Kjølberg, 54–73. Universitetsforlaget.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Bogen, Olav Christoffer og Magnus Håkenstad. 2017. Reluctant reformers: the economic roots of military change in Norway, 1990–2015. Defence Studies 17 (1): 23–37.

Populærvitenskapelige artikler

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Håkenstad, Magnus. 2016. Det er krig nok til alle. Minervanett, 19. september.
 • Håkenstad, Magnus. 2016. En kontrær kakofoni. Minervanett, 05. september.
 • Håkenstad, Magnus. 2016. Farvel til Menstadslaget. VG : Verdens gang, 14. august.
 • Håkenstad, Magnus. 2016. Forsvaret sett utenfra. Minervanett, 18. januar.
 • Håkenstad, Magnus og Olav Christoffer Bogen. 2016. Forsvarets evige krise. Dagens næringsliv, 28. april.
 • Håkenstad, Magnus og Håkon Lunde Saxi. 2016. "Intet nytt fra forsvarsfronten". Klassekampen, 23. juni.
 • Bogen, Olav Christoffer og Magnus Håkenstad. 2015. Vanskelig balansegang. Forsvarets forum.
 • Håkenstad, Magnus, Per Martin Norheim- Martinsen og Olav Christoffer Bogen. 2014. Ingen ny giv for Forsvaret. Dagens næringsliv, 11. oktober.
 • Håkenstad, Magnus. 2013. Problematisk Instruks. Dagens næringsliv, 05. oktober.
 • Håkenstad, Magnus. 2013. "Verdenskrigens mellomledere". Minervanett, 18. mai.
 • Håkenstad, Magnus og Kjell Inge Bjerga. 2012. Politiet, Forsvaret og gråsonene. Dagsavisen, 09. oktober.
 • Romarheim, Anders Grindlia og Magnus Håkenstad. 2012. Fragmentert sikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 12. august.
 • Håkenstad, Magnus. 2011. "Alt var verre før". Minerva (Oslo), 14. november.
 • Håkenstad, Magnus. 2010. Fragmentert og frustrerende om USAs etterretning i Norden. Fortid.
Vis alle
Publisert 2. mai 2015 11:21.. Sist oppdatert 14. mai 2019 09:43.