Henriksen, Kjetil
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sivil-militære relasjoner
StillingForsker
Telefon23 09 59 49
Epostkjethenriksen@ifs.mil.no

​​​​​​(f. 1964) Mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo våren 2006. Hærens stabsskole i våren 1995. Krigsskolen 1985–1988. Tilknyttet Forsvarsdepartementets krigsdekorasjonsprosjekt 2011–­2016, fra 2014 som leder av prosjektet. Mastergradsstipendiat og forsker på prosjekt ved IFS 2005–2009. Har jobbet med landkrigsdoktriner og forsvarssamarbeid mellom små stater. Henriksen arbeider med et prosjekt om ukjente helter under andre verdenskrig.


Interessefelt og kompetanseområder:

 • ​Andre verdenskrig, den kalde krigen
 • Militærhistorie og teori

Bok/rapport/avhandling

 • Henriksen, Kjetil Erling, Sindre Weber og Eirik Brazier. 2017. Norske krigsdekorasjoner for innsats under andre verdenskrig. Dreyer Forlag A/S.
 • Henriksen, Kjetil Erling. 2010. Norsk forsvarssamarbeid med Nederland og Sverige. Rapport, Institutt for forsvarsstudier.
 • Henriksen, Kjetil Erling og Torgeir Ekerholt Sæveraas. 2007. Et militært universalmiddel? Amerikansk "Maneuver Warfare" og norsk doktrineutvikling. Oslo Files on Defence and Security, nr. 1. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Henriksen, Kjetil Erling. 2006. Fra utmattelse til manøver: et militærteoretisk paradigmeskifte?: doktrineutvikling i Hæren fra 1980 til 2000. Mastergradsoppgave, Universitetet i Oslo.

Populærvitenskapelige artikler

 • Henriksen, Kjetil Erling og Sindre Weber. 2017. Historikerprosjektet har konkludert. Norsk Militært Tidsskrift (1): 14–21.
 • Henriksen, Kjetil Erling og Sindre Weber. 2015. Praksis for tildeling av norske krigsdekorasjoner for andre verdenskrig - handelsflåten og Hjemmestyrkene. Norsk Militært Tidsskrift (3): 22–29.
 • Henriksen, Kjetil Erling og Sindre Weber. 2013. En bunt reddiker og andre historier om edelt metall. Fortid (1): 54–65.
 • Henriksen, Kjetil Erling. 2008. Grunnlaget for Hærens doktriner. Norsk Militært Tidsskrift (4).

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Henriksen, Kjetil Erling og Sindre Weber. 2017. Nye medaljer betyr mer urett. NRK Ytring, 06. januar.
Publisert 13. februar 2017 14:00.. Sist oppdatert 24. januar 2018 15:59.