Hobson, Rolf
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sivil-militære relasjoner
Stillingprofessor
Telefon23 09 59 29
Epostrolf.hobson@ifs.mil.no

(f. 1961) har arbeidet ved IFS siden 1994.

Rolf Hobson ble cand.mag. ved Universitetet i Oslo 1986 og fortsatte med studier ved Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf 1988–1993. Han var stipendiat ved Universitetet i Trondheim 1990–1993, hvor han oppnådde dr.art. i 1998. Hobson hadde også et forskningsopphold i Paris 2000–2003 og var professor II ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge, 2004–2007. I 2009–2010 hadde han sabbatsår ved Institut für Zeitgeschichte i München.

Rolf Hobson er professor II ved AHKR, Universitetet i Bergen siden 2011. For tiden er han ansatt i prosjektet «In a World of Total War: Norway 1939-1945» under Universitetet i Tromsø, 2018–2020. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Interessefelt og kompetanseområder

 • første og andre verdenskrig
 • norsk og europeisk militærhistorie
 • krig og minnekultur
 • tysk historie 1800- og 1900-tall

Bok/rapport/avhandling

 • Hobson, Rolf Hugh. 2015. Europeisk politisk historie 1750-1950. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hobson, Rolf. 2008. RMA og Transformation. En historisk-kritisk gjennomgang av to sentrale begreper i nyere vestlig forsvarspolitikk. Oslo Files on Defence and Security, nr. 5. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Hobson, Rolf Hugh, Tom Kristiansen og Sven Gabriel Holtsmark, red. 2006. Stormaktene, Sverige og Norge 1905-1907. Fra konsulatsak til integritetstraktat. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2005. Krig og strategisk tenkning i Europa 1500-1945. Samfunnsendring – statssystem - militær teori. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2004. Maritimer Imperialismus. Seemachtsideologie, seestrategisches Denken und der Tirpitzplan 1875 bis 1914. Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
 • Hobson, Rolf Hugh og Tom Kristiansen, red. 2004. Navies in Northern Waters, 1721-2000. Frank Cass Publishers.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2002. Imperialism at Sea. Naval Strategic Thought, the Ideology of Sea Power and the Origins of the Tirpitz Plan, 1875-1914. Brill Academic Publishers.
 • Hobson, Rolf Hugh og Tom Kristiansen. 2001. Norsk forsvarshistorie, bd.3, 1905-1940. Total krig, nøytralitet og politisk splittelse. Alvheim og Eide akademisk forlag.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Hobson, Rolf. 2013. ""Defense Intellectuals": Zur Karriere von Schreibtischstrategen". I Erbe des Kalten Krieges, redigert av Bernd Greiner, Tim B. Müller og Klaas Voss, 148–158. Verlag Hamburger Edition.
 • Hobson, Rolf. 2013. "Weserübung in German and Norwegian Historiography". I Northern European Overture to War, 1939-1941. From Memel to Barbarossa, redigert av Michael H. Clemmesen og Marcus Faulkner, 449–459. Brill Academic Publishers.
 • Hobson, Rolf. 2012. "Zur Ideologie von Seemacht". I Maritime Wirtschaft in Deutschland, redigert av Jürgen Elvert og Sigurd Hess, 170–175. Franz Steiner Verlag.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2012. "Blitzkrieg, the RMA and defense intellectuals". I Contemporary Military Innovation: Between anticipation and adaption, redigert av Dmitry (Dima) Adamsky og Kjell Inge Bjerga, 175–187. Routledge.
 • Hobson, Rolf og Tom Kristiansen. 2012. "The national security of secondary maritime powers within the classic European states system". I Twenty-First Century Seapower: Cooperation and Conflict at Sea, redigert av Peter Dutton, Robert Ross og Øystein Tunsjø, 9–17. Routledge.
 • Hobson, Rolf, Tom Kristiansen, Nils Arne Sørensen og Gunnar Åselius. 2012. "Introduction - Scandinavia in the First World War". I Scandinavia in the First World War: Studies in the War Experience of the Northern Neutrals, redigert av Claes Ahlund, 9–56. Nordic Academic Press.
 • Hobson, Rolf. 2011. "Det tyske oppgjøret med fortiden - og hva vi kan lære av det". I P2-akademiet, bind XLV, redigert av P2 Akademiet NRK. Oslo: NRK.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2011. "Tyske historikere og nazismen, 1933-2010". I Nytt blikk. Årsskrift fra Stiftelsen Arkivet, redigert av Gro Schrader Kvanvig, 78–90. Kristiansand: Stiftelsen Arkivet.
 • Hobson, Rolf. 2008. "Die weissen Flecken in der norwegischen Geschichtsschreibung über die Besatzungszeit". I Vergangenheitspolitik und Erinnerungskulturen im Schatten des Zweiten Weltkriegs. Deutschland und Skandinavien seit 1945, redigert av Robert Bohn, 94–103. Essen: Klartext Verlag.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2006. "I den ytterste periferi: unionsoppløsningen sett fra Paris". I Stormaktene, Sverige og Norge 1905-1907. Fra konsulatsak til integritetstraktat, redigert av Rolf Hugh Hobson, Tom Kristiansen og Sven Gabriel Holtsmark, 143–166. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2005. "Die Besonderheiten des wilhelminischen Navalismus". I Deutsche Marinen im Wandel. Vom Symbol nationaler Einheit zum Instrument internationaler Sicherheit, redigert av Werner Rahn, 161–196. Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2004. "Prussia, Germany and Maritime Law from Armed Neutrality to Unlimited Submarine Warfare, 1780-1917". I Navies in Northern Waters, 1721-2000, redigert av Rolf Hugh Hobson og Tom Kristiansen, 97–116. Frank Cass Publishers.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2003. "Internasjonal historieskriving i Norge ved begynnelsen av det 20. århundret: Thorvald Boye og «De væbnede nøytralitetsforbund»". I Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning, redigert av Helge Pharo, Sven G. Holtsmark og Rolf Tamnes, 110–132. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2002. "Jacob Burckhardts Verdenshistoriske betraktninger". I Historie, kritikk og politikk : festskrift til Per Maurseth på 70-årsdagen 7. juni 2002, redigert av Håkon With Andersen, 283–304. Trondheim: NTNU, Historisk institutt.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Kristiansen, Tom, Rolf Hobson, Gunnar Åselius og Nils Arne Sørensen. 2012. Scandinavia in the First World War: the Main Features. Revue d'histoire Nordique (15): 19–58.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2010. Blitzkrieg, the Revolution in Military Affairs and Defense Intellectuals. Journal of Strategic Studies 33 (4): 625–643.
 • Hobson, Rolf Hugh. 2004. Fra den innhegnede til den privatiserte krigen. Arr. Idéhistorisk tidsskrift .
 • Hobson, Rolf Hugh og Tom Kristiansen. 2003. Det «lille hamskiftet» i norsk militærhistorie. Den indre sikkerhetsberedskapen i mellomkrigstiden – og alle de andre temaene i norsk forsvarshistorie. Tidsskrift for samfunnsforskning .
 • Hobson, Rolf Hugh. 2002. Folkemord på museum. Museumsnytt .
 • Hobson, Rolf Hugh. 1996. The German School of Naval Thought and the Origins of the Tirpitz Plan, 1875-1900. Forsvarsstudier .
 • Hobson, Rolf Hugh. 1994. Fra kabinettskrigen til den totale krigen. Clausewitz-tolkninger fra Moltke til Aron. Forsvarsstudier .
 • Hobson, Rolf Hugh. 1993. Stormaktenes krigsplanlegging før 1914. Historisk Tidsskrift .
 • Hobson, Rolf Hugh. 1993. Tyskland i det internasjonale anarkiet. Historisk Tidsskrift .
 • Hobson, Rolf Hugh. 1989. Slutten på den tyske Sonderweg? Keiserrikets historiografi og Forbundsrepublikken går nye veier. Historisk Tidsskrift .
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Hobson, Rolf Hugh. 2007. Leopold von Ranke. Fortid .
 • Hobson, Rolf Hugh. 2002. Statssystemet som frikonkurransemodell. Arr. Idéhistorisk tidsskrift .
 • Hobson, Rolf Hugh og Tom Kristiansen. 1995. Militærmakt, krig og historie: En innføring i forskningen fra Clausewitz til våre dager. IFS-Ifo .

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

Publisert 2. mai 2015 11:03.. Sist oppdatert 19. mars 2019 07:48.