IFS-seminar_Norge-Russland_1917-2014IFS-seminar_Norge-Russland_1917-2014http://forsvaret.no/media/PubImages/Norge-Russland_seminar_ingress.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2259

Holtsmark (red.): Naboer i frykt og forventning

Dette er bind 2 i bokverket Norge og Russland 1814–2014. Boken er redigert av Sven G. Holtsmark.

​​Tittel: Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917 - 2014
Redaktør: Sven G. Holtsmark
Utgiver: Pax Forlag
Utgitt: 2015
Antall sider: 748
ISBN 9788253037509

Boken er andre bind i bokverket Norge og Russland 1814–2014.

Jens Petter Nielsen er redaktør for bind 1, utgitt i 2014, Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814–1917. Les mer om bind 1 på nettsidene til Pax forlag.

Bøkene inngår i det avsluttede forsknings- og formidlingsprosjektet "Det asymmetriske naboskap. Norge og Russland 1814–2014".

Hvordan har relasjonene mellom Norge og Russland endret seg de siste 200 årene? Hvilke forestillinger har vi om hverandre? Hvordan har bildene og realitetene spilt sammen og påvirket hverandre?

Dette bokverket beskriver norsk samfunnsutvikling over de siste 200 år i relasjon til sin store og betydningsfulle nabo gjennom menneskemøter og storpolitikk: fiske, fangst, handel, sikkerhetspolitikk og militære spørsmål. Verket analyserer forholdet på et mellomstatlig plan, men har også en regional dimensjon med en særlig oppmerksomhet mot de nordlige områdene der Norge og Russland har felles grense.

Disse to bøkene er basert på det største felles russisk-norske forsknings- og formidlingsprosjektet til nå, og markerer 200-årsjubileet for Grunnloven.

Innhold
Naboer i frykt og forventning

DEL 1. 1917–1939

 • kapittel 1 En ny start
 • kapittel 2 Naboer – nære, men fjerne
 • kapittel 3 Brennpunkt i nord?
 • kapittel 4 Strid om selfangst og grenselinjer
 • kapittel 5 Sovjetunionen på Svalbard
 • kapittel 6 Minoritetene i nord
 • kapittel 7 Sovjetunionen og norsk arbeiderbevegelse
 • kapittel 8 Kultur, kunst og propaganda
 • kapittel 9 Mellomfolkelig kontakt

DEL 2. 1939–1953

 • kapittel 10 Krig og allianse
 • kapittel 11 Brobygging og sovjetiske framstøt
 • kapittel 12 Veien mot Atlanterhavspakten
 • kapittel 13 Kald krig

DEL 3. 1953–1991

 • kapittel 14 Tøvær
 • kapittel 15 Kriseår og regional avspenning
 • kapittel 16 Kultursamarbeid og kulturkamp
 • kapittel 17 Nordlige rom, nordlige folk
 • kapittel 18 Tyngdekraften fra Helsingfors
 • kapittel 19 Grenser, gråsoner og fisk
 • kapittel 20 Ny kald krig, nye fiendebilder
 • kapittel 21 Avvikling av en epoke

DEL 4. 1991–2014

 • kapittel 22 Forsvars- og sikkerhetspolitikken – nye muligheter, ny usikkerhet
 • kapittel 23 Delelinjen i Barentshavet, Svalbard
 • kapittel 24 Fisk og petroleum i Barentshavet
 • kapittel 25 Miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland
 • kapittel 26 Minoriteter, etnopolitikk og statlige strategier
 • kapittel 27 Barentssamarbeidet
 • kapittel 28 Fra unntakstilstand til en ny normal
Publisert 15. mai 2015 00:00.. Sist oppdatert 2. januar 2018 09:55.