Holtsmark, Sven G.
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sivil-militære relasjoner
Stillingprofessor
Telefon23 09 59 21
Epostsven.holtsmark@ifs.mil.no

​​​​Sven G. Holtsmark har vært ansatt ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) siden 1990 og vært direktør siden 2012. Han er utdannet cand.philol., Universitetet i Oslo, 1988.
Holtsmark var stipendiat ved Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1989–1990, forsker ved IFS 1990, seniorforsker 1993, ble tilkjent professorkompetanse 2003, og har vært seksjonsleder ved IFS i flere omganger.
Han var dekan ved Forsvarets skolesenter (fra 2007 Forsvarets høgskole) 2004–2007 og 2009–2011, og fungerte som direktør ved IFS 2005–2006.​

Interessefelt og kompetanseområder

 • russisk og sovjetisk utenriks- og sikkerhetspolitisk historie
 • forholdet Norge-Russland
 • samtidsspørsmål i Russland og Øst-Europa
 • norsk og nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk historie
 • nordområdene og Arktis
 • politisk samtidshistorie
 • kommunismens historie
 • krig og minnekultur

Bok/rapport/avhandling

 • Holtsmark, Sven Gabriel, red. 2015. Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014. Pax Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel, Åsmund Egge og Aleksej Komarov, red. 2015. Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930. Res Publica.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2009. Cooperation rather than confrontation: Security in the High North. Rapport, Nato Defence College.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2009. Towards cooperation or confrontation? Security in the High North. Rapport, Nato Defence College.
 • Holtsmark, Sven Gabriel og Brooke Smith-Windsor. 2009. Security prospects in the the High North: geostrategic thaw or freeze? Rapport, Nato Defence College.
 • Hobson, Rolf Hugh, Tom Kristiansen og Sven Gabriel Holtsmark, red. 2006. Stormaktene, Sverige og Norge 1905-1907. Fra konsulatsak til integritetstraktat. Cappelen Damm Akademisk.
 • Mastny, Vojtech, Sven Gabriel Holtsmark og Andreas Wenger. 2006. War plans and alliances in the Cold War: Threat perceptions in the East and West. Routledge.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2004. Høyt spill. Svalbard-spørsmålet 1944-47. Forsvarsstudier, nr. 1. Instiutt for forsvarsstudier.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2003. Fra periferi til krigsteater. Nordområdene i sovjetisk militær tenkning i mellomkrigstiden. Forsvarsstudier, nr. 4. Institutt for forsvarsstudier.
 • Holtsmark, Sven Gabriel, Helge Pharo og Rolf Tamnes, red. 2003. Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning. Cappelen Damm Akademisk.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1999. Gullet fra Moskva. Sovjetisk pengestøtte til norske kommunister 1917-1990. IFS Info, nr. 2. Institutt for forsvarsstudier.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1999. Maktesløshetens diplomati. DDR i Norge 1949-1973. Oslo: HIFO.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1999. Norge og Sovjetunionen - bilateralisering og fellesstyre. Rapport, Den norske atlanterhavskomite.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1997. Stormaktsgarantier eller samarbeid mellom småstater? Rapport, Den norske atlanterhavskomite.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1996. Great power guarantees or small state cooperation? Atlanticism and European regionalism in Norwegian foreign policy, 1940-1945. IFS Info, nr. 1. Institutt for forsvarsstudier.
 • Holtsmark, Sven Gabriel, red. 1995. Norge og Sovjetunionen 1917-1955. En utenrikspolitisk dokumentasjon. J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1994. Om Den røde hær rykker inn i Norge ..... Spørsmålet om sovjetisk deltakelse i frigjøringen av Norge. Rapport, Institutt for forsvarsstudier.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1994. The Limits to Soviet Influence: Soviet Strategic Interests in Norway and Denmark 1944-1947. IFS Info, nr. 7. Institutt for forsvarsstudier.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1993. A Soviet Grab for the High North? USSR, Svalbard and Northern Norway 1920-1953. Rapport, Institutt for forsvarsstudier.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1992. Enemy springboard or benevolent buffer? Soviet attitudes to Nordic cooperation, 1920-1953. Rapport, Institutt for forsvarsstudier.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1991. Challenge and Retreat: the Erosion of Soviet Power in Poland 1970-1989. Rapport, Institutt for forsvarsstudier.
 • Kristiansen, Tom og Sven Gabriel Holtsmark. 1991. En nordisk illusjon? Norge og militært samarbeid i nord, 1918-1940. Forsvarsstudier, nr. 6. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1990. The Demise of the Brezhnev Doctrine. Rapport, Institutt for forsvarsstudier.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1988. Between ”russophobia” and ”bridge-building”: The Norwegian government and the Soviet Union. Rapport, Institutt for forsvarsstudier.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Bones, Stian, Ane Ringheim Eriksen, Sven Gabriel Holtsmark og Alexey A. Komarov. 2015. "Kald krig". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 314–343. Pax Forlag.
 • Buchten, Daniela, Erik Haakon Egeberg, Sven Gabriel Holtsmark, Ole M. Rønning og Yngvild Sørbye. 2015. "Kultur, kunst og propaganda". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 173–197. Pax Forlag.
 • Danielsen, Hilde, Sven Gabriel Holtsmark, Anastasija Kasiyan, Jens Petter Nielsen, Ingunn Rotihaug og Ole Martin Rønning. 2015. "Sovjetunionen og norsk arbeiderbevegelse". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 136–172. Pax Forlag.
 • Egge, Åsmund, Sven Gabriel Holtsmark og Alexey A. Komarov. 2015. ""Innledning"". I Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, Åsmund Egge og Aleksej Komarov, 13–82. Res Publica.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2015. "Brennpunkt i nord?" I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark. Pax Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2015. "Brobygging og sovjetiske framstøt". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 280–303. Pax Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2015. "Forord". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 11–14. Pax Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2015. "Innledning". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 15–22. Pax Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2015. "Om Den røde hær rykker inn i Norge... Spørsmålet om sovjetisk deltakelse i frigjøringen av Norge, 1941-1944". I Krig og frigjøring i nord, redigert av Fredrik Fagertun, 11–24. Orkana Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2015. "Veien mot Atlanterhavspakten". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 304–313. Pax Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel og Vidar Bjørnsen. 2015. "Strid om selfangst og grenselinjer". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 93–111. Pax Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel, Åsmund Egge og Aleksej Komarov. 2015. "Forord". I Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, Åsmund Egge og Aleksej Komarov, 5–10. Res Publica.
 • Holtsmark, Sven Gabriel, Åsmund Egge og Aleksej Komarov. 2015. "Innledning". I Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, Åsmund Egge og Aleksej Komarov, 13–81. Res Publica.
 • Holtsmark, Sven Gabriel, Anastasija S. Kasijan og Andrej Viktorovitsj Repnevskij. 2015. "En ny start". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 29–51. Pax Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel, Bjørg Morken, Kari Aga Myklebost, Tatjana P. Teterevljova og Carl Emil Vogt. 2015. "Mellomfolkelig kontakt". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 198–220. Pax Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel, Mikhail M. Narinskij, Marianne Neerland Soleim og Sigurd Christian Sørlie. 2015. "Krig og allianse". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 227–279. Pax Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel og Jens Petter Nielsen. 2015. "Norge og Russland 1814-2014: Et asymmetrisk naboskap". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 633–640. Pax Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel og Aleksandr Portsel. 2015. "Sovjetunionen på Svalbard". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 112–122. Pax Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel og Andrej Viktorovitsj Repnevskij. 2015. "Naboer - nære, men fjerne". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 52–74. Pax Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel og Rolf Tamnes. 2014. "The geopolitics in the Arctic in historical perspective". I Geopolitics and Security in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World, redigert av Rolf Tamnes og Kristine Offerdal, 12–48. Routledge.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2012. "More than caretakers: Norway's diplomats in the USSR, 1939-1945". I Caution & Compliance. Norwegian-Russian Diplomatic Relations 1814-2014, redigert av Kari Aga Myklebost og Stian Bones, 149–160. Orkana Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel og Åsmund Egge. 2012. "Soviet diplomats and the Norwegian left, 1921-1939". I Caution & Compliance. Norwegian-Russian Diplomatic Relations 1814-2014, redigert av Kari Aga Myklebost og Stian Bones, 101–112. Orkana Forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel og Brooke Smith-Windsor. 2009. "Introduction". I Security Prospects in the High North: Geostrategic Thaw or Freeze?, redigert av Sven Holtsmark og Brooke Smith-Windsor, 6–27. Roma: Nato Defense College.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2008. "A.M. Kollontaj og forholdet Norge-Sovjetunionen". I Revolusjon, kjærlighet, diplomati. Aleksandra Kollontaj og Norden, redigert av Yngvild Sørbye, 105–132. Unipub forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2005. "DDR i norsk politikk 1949-1973: Myter og virkelighet". I DDR og Norden : østtysk-nordiske relationer 1949-1989, redigert av Thomas Wegener Friis og Sven Linderoth. Syddansk Universitetsforlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2005. "Norge og Sovjetunionen 1917-1991. Frykt og samarbeid". I Norge - Russland. Naboer gjennom 1000 år, redigert av Daniela Büchten, Tatjana Dzjakson og Jens Petter Nielsen, 280–289. Oslo: Spartacus forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2005. "Russland og Norge på Svalbard". I Norge - Russland. Naboer gjennom 1000 år, redigert av Daniela Büchten, Tatjana Dzjakson og Jens Petter Nielsen, 74–81. Oslo: Spartacus forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2005. "The Northern Regions in Soviet Military Thinking between the World Wars". I Russia - Norway. Physical and Symbolic Borders, redigert av Jens Petter Nielsen og Tatjana N Jackson. Jazyki slavjanskoj kul'tury.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2004. "Norvegija i Sovetskij Sojuz v 1917-1991 godakh". I Rossija - Norvegia. Skvoz' veka i granitsy, redigert av Daniela Büchten, Tatjana Dzjakson og Jens Petter Nielsen, 171–177. Moskva: Xudozhnik i kniga.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2004. "Sovetskij Sojuz i Norvegija na Sjpitsbergene". I Rossija - Norvegia. Skvoz' veka i granitsy, redigert av Daniela Büchten, Tatjana Dzjakson og Jens Petter Nielsen, 55–58. Moskva: Xudozhnik i kniga.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2001. "Indledning. Udenlandsk finansiering af de nordiske kommunistpartier, 1917-1990". I Guldet fra Moskva. Finansieringen af de nordiske kommunistpartier 1917-1990, redigert av Morten Thing, 9–41. København: Forum.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 2001. "Sovjetiske penge i norsk politik?" I Guldet fra Moskva. Finansieringen af de nordiske kommunistpartier 1917-1990, redigert av Morten Thing, 128–164. København: Forum.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1997. "Norge i sovjetisk utenrikspolitikk siden den annen verdenskrig. Bilateralisering og fellesstyre". I Sovjetunionen och Norden - konflikt, kontakt, influenser, redigert av Sune Jungar. SHS.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1996. "Ekspansjonisme eller forsvar av status quo? Sovjetisk Svalbard-politikk 1939-1953". I Frykt og forventning. Russland og Norge i det 20. århundre, redigert av Vladislav Ivanovitsj Goldin og Jens Petter Nielsen, 199–227. Arkhangelsk: Pomoruniversitetets forlag.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1996. "The Limits to Soviet Influence: Soviet Diplomats and the Pursuit of Strategic Interests in Norway and Denmark, 1944-1947". I The Soviet Union and Europe in the Cold War, 1943-1953, redigert av Francesca Gori og Silvio Pons. Macmillan Publishers Ltd.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1995. "Sovjetunionen, Svalbard og Norge 1924-1953". I Svalbard - fra ingenmannsland til del av Norge. Rapport fra et seminar i Longyearbyen 15.-17. mars 1995. Rapport 3/95, redigert av Roger Sørheim og Leif Jonny Johannessen, 143–166. Trondheim: Senter for miljø og utvikling - NTNU.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1996. Loreleys sang. Replikk til Iver B. Neumann og Ståle Ulriksen. Internasjonal Politikk : 415–421.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1996. «Tro ej, det mörka er betydningsfullt; just det betydningsfulla er det klara» En kommentar til Iver B. Neumann og Ståle Ulriksens presentasjon av «norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk». Internasjonal Politikk .
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1989. Atlantic Orientation or Regional Groupings. Elements of Norwegian Foreign Policy Discussions During the Second World War. Scandinavian Journal of History 14 .

Populærvitenskapelige artikler

 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1997. Sovietskaia politika i Skandinaviia, 1944-1947gg. Po materialam Arkhiva MID RF. Novaja i novejsjaja istoria : 48–61.
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1994. Nord-Norge i sovjetisk planlegging 1944-1945. Ottar .
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1991. Challenge and retreat : the erosion of Soviet power in Poland 1970-1989 / Sven G. Holtsmark. Forsvarsstudier (2).
 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1991. North-Northeast European Partnership: how real an option? The World Today .

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Holtsmark, Sven Gabriel. 1993. Note on the Russian Foreign Policy Archives. Cold War International History Bulletin.
Publisert 2. mai 2015 11:12.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 10:37.