Martinsen, Kåre Dahl
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for asiatiske sikkerhetsstudier
Stillingprofessor
Telefon23 09 59 44
Epostkaare.dahl-martinsen@ifs.mil.no

​​(f. 1963), Ph.D. Roskilde Universitet (2000); M. Litt. University of Glasgow (1988). Forsker ved instituttet siden 1999.

Arbeider med et prosjekt om hvilken rolle parlamentene spiller i etterkant av krig/militære operasjoner i et utvalg europeiske land. Et nøkkelord er accountability som kan oversettes med ‘å stå til regnskap, være ansvarlig’. I mitt prosjekt dreier det seg om hvordan parlamentene kan holde og holder regjeringene ansvarlig for krig/militære operasjoner .


 

Auditeur/korresponderende medlem av Institut des hautes études de défense nationale, Paris.


Interessefelt og kompetanseområder

 • EUs sikkerhetspolitikk
 • tysk og fransk sikkerhetspolitikk
 • Nato
 • repatriering av døde soldater
 • kollektiv erindring/offentlige minnemarkeringer

Bok/rapport/avhandling

 • Martinsen, Kåre Dahl, Ola Teige, Trond Heum og Tommy Moum. 2014. Alle tiders historie. Verden og Norge etter 1750. VG3. Cappelen Damm AS.
 • Teige, Ola, Trond Heum, Tommy Moum og Kåre Dahl Martinsen. 2014. Alle tiders historie Påbygging. Cappelen Damm AS.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2013. LESEVEILEDNING. Forkurs i vitenskapelig metode, 3. utgave. Rapport, Institutt for Forsvarsstudier.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2013. Soldier Repatriation. Popular and Political Responses. Ashgate.
 • Martinsen, Kåre Dahl, Ola Teige, Trond Heum og Tommy Moum. 2013. Alle tiders historie Vg2–3. Fra de eldste tider til våre dager. Cappelen Damm AS.
 • Digernes, Aase Norunn, Geir Atle Ersland, Randi Holden Hoff og Kåre Dahl Martinsen. 2003. Verda og Noreg etter 1850. Oslo: Gyldendal undervisning.
 • Martinsen, Kåre Dahl, Randi Holden Hoff, Geir Atle Ersland og Aase Norunn Digernes. 2003. historie.vgs. Verden og Norge etter 1850. Gyldendal Undervisning.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2002. Fra plan til markedsøkonomi. Oslo: Kulturredaksjonen P2.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2002. The Impact of Belarussian-Russian Integration on Poland and Lithuania. Rapport, NATO Academic Affairs Office.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2001. Asset or burden? : Poland as NATO's new eastern frontier. Forsvarsstudier, nr. 4. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2000. Between the Red Devil and the Deep Blue Sea, the State and Corporate Governance in the Czech Republic, 1989–1994. Doktorgradsavhandling, University of Roskilde.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1999. Hodet over vannet? : endringer i sentraleuropeisk forsvarsindustri 1989-99. Rapport, Fridtjof Nansens Institutt.
 • Martinsen, Kåre Dahl og Gesine Hasselmeier. 1999. With the head in the sand? : the EU and the nuclear sector in the applicant countries. Rapport, Fridtjof Nansens Institutt.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1998. Endringer i sentraleuropeisk forsvarsindustri, Rapport 1. Rapport, Fridtjof Nansens Instiutt.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1998. Endringer i sentraleuropeisk forsvarsindustri, Rapport 2, Forholdet mellom stat og industri. Rapport, Fridtjof Nansens Institutt.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1997. Utvidelsen av EU og NATO - konsekvenser for Norge. Rapport, Fridtjof Nansens Institutt.
 • Martinsen, Kåre Dahl og Rune Castberg. 1996. Tilleggsevaluering av Handlingsprogrammet for Øst-Europa : miljøvern. Rapport, Fridtjof Nansens Institutt.
 • Estrada, Javier, Arild Moe og Kåre Dahl Martinsen. 1995. The Development of the European Gas Market. John Wiley & Sons.
 • Martinsen, Kåre Dahl, Arild Moe og Javier Estrada. 1993. The driving forces of the European gas market. Rapport, Fridtjof Nansens Institutt.
 • Martinsen, Kåre Dahl, Arild Moe, R. Caron Cooper og Lee Schipper. 1992. Reduction of Greenhouse Gas Emissions in the Post Soviet Economies: A Role for Western Business. Rapport, Fridtjof Nansens Institutt.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1991. Energiepolitik in Umbruch : eine Fallstudie über die Tschechoslowakei. Rapport, Fridtjof Nansens Institutt.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1991. From Plan to Market: The Changing Energy Policies of the German Democratic Republic and Czechoslovakia. Rapport, Fridtjof Nansens Institutt.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1990. Naturgass i Øst-Europa. Del 1. Rapport, Fridtjof Nansens Institutt.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1990. Naturgass i Øst-Europa: DDR og Tsjekkoslovakia. Rapport, Fridtjof Nansens Institutt.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1990. Sovjetunionen og klimaendringene. Rapport, Fridtjof Nansens Institutt.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1988. Current Reforms in Soviet Foreign Trade with Special Reference to Western Europe. Hovedfagsoppgave, University of Glasgow.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Martinsen, Kåre Dahl og Mehra Steinmo. 2016. "Robotisering - økt militær effekt i et nettverksbasert forsvar?" I Når dronene våkner, redigert av Tor Arne S. Berntsen, Gjert Lage Dyndal og Sigrid Redse Johansen, 89–108. Cappelen Damm Akademisk.
 • Martinsen, Kåre Dahl og Pål Veiden. 2007. "SV, Ny Tid og Øst-Europa. En studi av årene 1975-90". I Arbeiderhistorie. Årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2007, redigert av Knut Einar Eriksen. Oslo: Arbeidervegelsens arkiv og bibliotek.
 • Martinsen, Kåre Dahl og Karen Gammelgaard. 2004. "Václav Havel : maktkritisk filosof og politiker". I P2-akademiet. Bind XXIX, redigert av Tilman Hartenstein og Elisabeth Skjervum Hole, 32–44. Oslo: Transit.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2003. "Always the Buffer? Poland as NATO's new eastern frontier". I Britain and the Baltic : studies in commercial, political and cultural relations 1500-2000, redigert av Patrick Salmon og Tony Barrow, 293–320. University of Sunderland Press.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2002. "Fra fiskesuppe til akvarium – det økonomiske regimeskiftet". I Sentral-Europa og Baltikum etter 1989, redigert av Elisabeth Bakke, 198–210. Det Norske Samlaget.
 • Martinsen, Kåre Dahl og Karen Gammelgaard. 1999. "Slovakiet - kursen lægges om". I Øststatus 1998. Københavns Universitets Østeuropainstitut. Skrifter, 101–110. C.A. Reitzel, København.
 • Martinsen, Kåre Dahl og Karen Gammelgaard. 1999. "Tjekkiet - politikerlede og stagnation". I Øststatus 1998. Københavns Universitets Østeuropainstitut. Skrifter, 88–100. C.A. Reitzel, København.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1996. "Achieving the Impossible? A Critical View of the Czech Reforms". I Von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, redigert av Hans Kaminski, 43–60. Peter Lang Publishing Group.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Martinsen, Kåre Dahl. 2016. "Avmektige parlamenter? Assemblée nationale, House of Commons og Bundestags innflytelse over bruken av militærmakt". Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 31 (1): 35–58.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2013. Totgeschwiegen? Deutschland und die Gefallenen des Afghanistan-Einsatzes. Aus Politik und Zeitgeschichte (44): 17–23.
 • Martinsen, Kåre Dahl og Annette Hurum. 2011. The French Return to NATO. Comparative Strategy 30 (4): 333–346.
 • Martinsen, Kåre Dahl og Siv Skarstein. 2011. Mapper. Et pålitelig vurderingsgrunnlag? Norsk pedagogisk tidsskrift (1): 43–53.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2010. National interests in German security white books. National Identities 12 (2): 161–180.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2009. Passé composé. Den franske debatten om erindring. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 21 (3/4): 103–114.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2007. Antisemittisme, antiisraelisme og FN. Nytt Norsk Tidsskrift 24 (1): 63–74.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2005. Alleingang. German Red-Green Foreign and Security Policy. Forsvarsstudier (6): 1–176.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2005. The end of the affair? Germany's relationship with France. German Politics 14 (4): 401–416.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2004. FN og krigen mot terror. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 16 (2/3): 97–104.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2004. One size fits all? : multinationality and the smaller partner. Forsvarsstudier (3): 1–171.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2003. A Perspective from Norway. STUDIEN ZUR INTERNATIONALEN POLITIK Herausgegeben vom Institut fur Internationale Politik an der Universitat der Bundeswehr Hamburg (1): 75–77.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2003. Bush-doktrinen. Nytt Norsk Tidsskrift 20 (3): 308–315.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2002. The Russian Takeover of Belarus. Comparative Strategy 21 (5): 401–416.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1998. Tschechische Transformation und europäische Integration: Gemeinsamkeiten von Visionen und Strategien. Osteuropa: Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens (4): 433–444.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1997. Niedergang der slowakischen Demokratie? Osteuropa: Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens 47 (8): 791–809.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1997. Sentral-Europa og EU - og Norges fravær. Internasjonal Politikk 55 (1): 93–112.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1995. From Impotence to Omnipotence: The State and Economic Transition 1989-94. Bohemia 36 (2): 330–361.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1994. Det er ille å ikke kunne når man ville : noen kommentarer til Ivan Ciemanec' artikkel "Slovakia: Fortidens bitre frukter", Nordisk Østforum 4-1993. Nordisk Østforum 8 (1): 69–75.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1994. Vaclav Klaus und die politische Stabilität in der Tschechischen Republik. Osteuropa: Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens 44 (11): 1057–1069.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1993. Mellom Visegrád og EF. Internasjonal Politikk 51 (2).
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1993. Privatisering av industrien i Øst-Europa. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift 16 : 3–25.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1992. Fra stat til privat. Internasjonal Politikk 50 (3): 291–301.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1992. Økonomi, økologi og vestlig samarbeid - sett fra Tsjekkoslovakia. Nordisk Østforum 6 (2): 31–38.
 • Martinsen, Kåre Dahl og Eva Sarfi. 1991. Økonomiske reformer i Ungarn og Tsjekkoslovakia. Sosiologi i dag : 26–52.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1989. Fienden uten ansikt. AIDS i Sovjetunionen. Nordisk Østforum (2): 19–24.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1987. Pashukanis og sovjetisk rettsfilosofi. Nordisk Østforum (3): 51–55.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1986. Some Comments on Vasil Bilak's Interview in Neues Deutschland. Bulletin för öststatsstudier i Norden (3-4): 17–22.
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Martinsen, Kåre Dahl. 2018. "Skeletterne vælter ud af skabet" Om nedeleggelsen av den danske Irakkommisjonen. Norsk Militært Tidsskrift 188 (2): 31–38.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2017. Nobels fredspriser til besvær for Norge? Carl von Ossietsky og Liu Xiaobo. Fagsnakk .
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2016. "Kafka, Prahavåren og Putin". Fagsnakk .
 • Gammelgaard, Søren og Kåre Dahl Martinsen. 2015. "Alan Turing – en genial kodeknekker". Fagsnakk .
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2014. "Krims turbulente historie". Fagsnakk .
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2013. Charlotte Wankel - kubisme på norsk. Fagsnakk .
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2012. Nazispråk. Fagsnakk .
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2012. Ostalgi. Fagsnakk .
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2009. Nato og atomnedrustning. ProPAtria/Vårt Vern (4): 14–17.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2002. Reakcja na miarę zagrożenia. Polska zbrojna (11): 31–31.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2001. Norwegowie na rozdrożu. Polska zbrojna (24): 35–35.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2000. Jak być dobrymi sąsiadami. Polska zbrojna (38): 33–33.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2000. Szczególne cłonkostwo. Polska zbrojna (3): 32–33.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1993. Demokratiets uutholdelige letthet. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål (5): 15–23.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1988. Sovjet under Gorbatsjov. Europinion (1): 29–31.
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Martinsen, Kåre Dahl. 2018. "Trump har rett om Iran-avtalen". Dagbladet, 26. mai.
 • Martinsen, Kåre Dahl og Ingerid Maria Opdahl. 2017. Avtalen med Kina er et norsk knefall. Dagbladet, 02. februar.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2016. Utdanning og forskning ved Forsvarets høgskole. Behov for nytenkning. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2015. Vestlige våpenleveranser er ingen løsning for Ukraina. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 10. februar.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2014. EUs gjeld til Ukraina. Dagbladet, 13. mars.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2014. Holocaustdagen. Hvorfor blir den markert? Fagsnakk, 09. november.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2014. "Krim og internasjonal rett". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 19. mars.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2014. Ukrainakrisen og nordområdene: Konsekvens eller farlig feighet. High North News, 07. mai.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2011. Chomskys feiltagelser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 08. oktober.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2011. "Historieskrivning med aktualiseringstrang. Anmeldelse av Claudia Lenz og Trond Risto (red, Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. Oslo: Universitetsforlaget, 2011". Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Martinsen, Kåre Dahl og Pål Veiden. 2007. SV og regimene i øst. Ny tid, 07. desember.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2006. Finkelstein lyver. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 19. januar.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2004. Når overgrep skal forstås. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 06. mars.
 • Leer-Salvesen, Tarjei og Kåre Dahl Martinsen. 2003. Det er ytterst naivt å tro at EU skal bli en slags "myk" motvekt til USA. Klassekampen, 06. november.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2002. EU og Russland. Dagsavisen, 17. juni.
 • Martinsen, Kåre Dahl og Sven G. Holtsmark. 2002. 11. september og Hylland Eriksens uutholdelige letthet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 05. september.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 2001. Sikkerhetspolitisk analyse? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1997. EØS under press? Dagbladet, 21. april.
 • Martinsen, Kåre Dahl og Karen Gammelgaard. 1994. Øst-Europa og EU. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 22. november.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1990. Comecon og Tsjekkoslovakia. Dagens næringsliv, 23. januar.
 • Martinsen, Kåre Dahl. 1987. Geir Lundestad: Öst, väst, syd, nord. Nordisk Østforum.
Vis alle
Publisert 5. mai 2015 13:40.. Sist oppdatert 26. november 2018 15:00.