Melien, Tor Jørgen
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sivil-militære relasjoner
Stillingforsker/kommandørkaptein (p)
Telefon23 09 59 62
Eposttmelien@ifs.mil.no

​​​​(f. 1956) Sjøkrigsskolen O/KA 1977 og Sjøkrigsskolen/operativ linje 1978–1981. Stabsskolen del I 1988. Cand. philol. Universitet i Oslo 1994. Stabsskolen del II 1995. Hovedkurs: Kompanisjefskurs i Infanteriet, Fortssjefskurs i Kystartilleriet, Sjøforsvarets sjefskurs mv. Frem til 1992 skole- og avdelingstjeneste i Kystartilleriet og stipendiat ved Lederopplæringsrådet i Norge. 19922007 og 2011–2012 i tjeneste ved Forsvarets overkommando (Sjøforsvarsstaben og Fellesstaben), Forsvarstaben, Forsvarsdepartementet og NATO SHAPE, blant annet som kontorsjef i Sjøforsvarstaben og fortssjef Bolærne fort. Melien har vært formann i Kystartilleriets offisersforening.

Redaktør i Norsk Militært Tidsskrift 2007–2010 og i 2014.

Interessefelt og kompetanseområder

 • norsk forsvars-, utenriks og sikkerhetspolitikk
 • samtidshistorie
 • første og andre verdenskrig
 • den kalde krigen
 • Forsvaret og 1900-tallet
 • fellesoperative doktriner
 • maritim strategi og doktriner
 • maritim historie
 • sjømaktsteori
 • festnings- og artillerihistorie
 • jegerhistorie
 • sanitetshistorie

Bok/rapport/avhandling

 • Bjerg, Hans Christian og Tor Jørgen Melien, red. 2017. For Kongen og Flåten. Matros Trosners dagbok 1710-1714. Fagbokforlaget.
 • Melien, Tor Jørgen. 2016. Forsvarets sanitet Helse for stridsevne 1941-2016. Dreyer Forlag A/S.
 • Melien, Tor Jørgen. 2014. Våre hemmelige soldater. Norske spesialstyrker. Del 1: Andre verdenskrig. Spartacus.
 • Melien, Tor Jørgen. 2014. Våre hemmelige soldater. Norske spesialstyrker. Del 2: Den kalde krigen. Spartacus.
 • Melien, Tor Jørgen. 2014. Våre hemmelige soldater. Norske spesialstyrker. Del 3: Globale utfordringer 1990-2014. Spartacus.
 • Melien, Tor Jørgen. 2012. Våre hemmelige soldater.Spesialstyrkenes historie 1940-2012. Spartacus.
 • Melien, Tor Jørgen. 2010. Iver Huitfeldt og slaget i Køge Bugt 1710. Oslo: C. Huitfeldt forlag.
 • Melien, Tor Jørgen, Øivind Berntzen Armann og Tomas A E Andersen. 2009. Kystartilleri og kystjegere - innhogg og utsyn. Oslo: Kystjegerforeningen.
 • Melien, Tor Jørgen. 2004. US Navy i norske farvann under første verdenskrig. Rapport, Institutt for forsvarsstudier.
 • Melien, Tor Jørgen. 2002. US Navy i norske farvann 1939-1949. Forsvarsstudier, nr. 3. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Melien, Tor Jørgen, Odd T Fjeld, Jan Egil Fjørtoft, Tor Georg Monsen og Reidar Lauritz Godø. 1999. Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene. Oslo: Kystartilleriets offisersforening.
 • Melien, Tor Jørgen, Lars Christian Jenssen, Rolf Tamnes, Inge Tjøstheim, Max Hermansen, Kjetil Sørli og Odd T Fjeld. 1998. Sjøkrig. Perspektiver på historie og samtid. Rapport, Institutt for forsvarsstudier.
 • Melien, Tor Jørgen. 1995. Vakt og vern. Marinen og kystartilleriet 1914-1918. Forsvarsstudier, nr. 1. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Melien, Tor Jørgen og Jan Sommerfelt-Pettersen. 2016. "75-årsperspektivet og veien videre." I Forsvarets sanitet Helse for stridsevne 1941-2016, redigert av Tor Jørgen Melien, 438–444. Dreyer Forlag A/S.
 • Melien, Tor Jørgen. 2011. "Handelsflåten under første verdenskrig". I Norges Kriger - Fra Hafsfjord til Afghanistan, redigert av Per Erik Olsen, 370–375. Vega forlag.
 • Melien, Tor Jørgen. 2011. "Slaget i Køge Bugt 1710". I Norges Kriger - Fra Hafsfjord til Afghanistan, redigert av Per Erik Olsen, 240–243. Vega forlag.
 • Melien, Tor Jørgen. 2011. "Slaget ved Køge Bugt 1677". I Norges Kriger - Fra Hafsfjord til Afghanistan, redigert av Per Erik Olsen, 234–239. Vega forlag.
 • Melien, Tor Jørgen. 1999. "Festningsartilleriet 1920-1933. Et våpen i nedgangstid". I Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene, redigert av Tor Jørgen Melien, Odd T Fjeld, Jan Egil Fjørtoft, Tor Georg Monsen og Reidar Lauritz Godø, 117–124. Oslo: Kystartilleriets offisersforening.
 • Melien, Tor Jørgen. 1999. "Kystartilleriet og internasjonale oppdrag 1945-1999". I Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene, redigert av Tor Jørgen Melien, Odd T Fjeld, Jan Egil Fjørtoft, Tor Georg Monsen og Reidar Lauritz Godø, 351–358. Oslo: Kystartilleriets offisersforening.
 • Melien, Tor Jørgen. 1999. "Tiden før og under den første verdenskrigen 1905-1920". I Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene, redigert av Tor Jørgen Melien, Odd T Fjeld, Jan Egil Fjørtoft, Tor Georg Monsen og Reidar Lauritz Godø, 89–115. Oslo: Kystartilleriets offisersforening.
 • Melien, Tor Jørgen. 1999. "Utdannelse og beredskap 1945-1999". I Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene, redigert av Tor Jørgen Melien, Odd T Fjeld, Jan Egil Fjørtoft, Tor Georg Monsen og Reidar Lauritz Godø, 301–316. Oslo: Kystartilleriets offisersforening.
 • Melien, Tor Jørgen og Odd T Fjeld. 1999. "Utdannelse av offiserer, underoffiserer (befal) og menige frem til 1940". I Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene, redigert av Tor Jørgen Melien, Odd T Fjeld, Jan Egil Fjørtoft, Tor Georg Monsen og Reidar Lauritz Godø, 135–147. Oslo: Kystartilleriets offisersforening.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

Populærvitenskapelige artikler

 • Johannessen, Jørgen, Frode Kvalø og Tor Jørgen Melien. 2018. Fartøystyper slik Trosner tegnet dem i årene 1710-1714. Mennesket og havet. Årbok Norsk Maritimt Museum : 131–155.
 • Melien, Tor Jørgen. 2014. Nøytralitetsvernet under første verdenskrig. Arkivmagasinet (3).
 • Melien, Tor Jørgen og Roald Gjelsten. 2007. Fredstid - hvordan beskytter vi våre sjøområder. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (1).
 • Melien, Tor Jørgen. 2005. Noen brikker i Norges sikkerhetspolitiske stilling 1905-1940 - ikke bare soldater, fly og fartøyer, men også ubåter og konvoier. Norsk Militært Tidsskrift (2).
 • Melien, Tor Jørgen. 2005. SHAPE som EUs militære hovedkvarter. Norsk Militært Tidsskrift (1).

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Melien, Tor Jørgen. 2014. "History of United States Naval Operations in World War II", Vol 1-15. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Melien, Tor Jørgen. 2014. Megleren Paal Berg 1873-1968. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Melien, Tor Jørgen. 2014. Ubåtkrigens første helter. Dagbladet, 21. august.
 • Melien, Tor Jørgen. 2013. Kommandør Iver Huitfeldt og slaget i Køge Bugt. Pro Patria.
 • Melien, Tor Jørgen. 2012. Historien om norske spesialstyrker. Pro Patria.
 • Melien, Tor Jørgen. 2012. Tore Pryser Svik og gråsoner. Norske spioner under 2. verdenskrig Oslo: Spartacus 2010. 255 sider USAs hemmelige agenter. Den amerikanske etterretningstjenesten OSS i Norden under andre verdenskrig Oslo: Universitetsforlaget 2010. 223 sider. Historisk Tidsskrift.
 • Melien, Tor Jørgen. 2011. The German Invasion of Norway. April 1940, og The Battle for Norway. April-June 1940. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Melien, Tor Jørgen. 2009. Etterretningstjenesten i Norge 1940-1945 (3 bind). Norsk Militært Tidsskrift.
 • Melien, Tor Jørgen. 2009. Fra sømilitær kapacitet til museumsgjenstand. Ubåden i dansk forsvarspolitik gennom 100 år. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Melien, Tor Jørgen. 2009. Mod fornyelsen af Københavns forsvar 1915-18. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Melien, Tor Jørgen. 2008. Fregatter i storm og stille. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Melien, Tor Jørgen. 2002. Forsvarshistorien, bind II. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Melien, Tor Jørgen. 2001. The Norwegian Invation of England in 1066. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Melien, Tor Jørgen. 1995. Krisehåndtering og kriseforebygging. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Melien, Tor Jørgen. 1993. Krigen på Balkan 1914: Kupplignet angrep kan ikke utelukkes! Norsk Militært Tidsskrift.
 • Melien, Tor Jørgen. 1993. Norsk industri og Forsvaret. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen.
Vis alle
Publisert 6. mai 2015 12:38.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 10:40.