Oma, Ida Maria
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for norsk og europeisk sikkerhet
Stillingførsteamanuensis/leder for senter for sikkerhetspolitikk
Telefon23 09 59 51
Epostimoma@ifs.mil.no

​​​​(f. 1982) Master (2008) og PhD (2015) i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. PhD-stipendiat og forsker ved IFS i perioden 2010–2015. Doktoravhandling om byrdefordeling i internasjonale operasjoner og Norges militære engasjement i Afghanistan (ISAF). Bidro til arbeidet i sekretariatet for Afghanistan-utvalget våren 2015. Fra mai 2015 er Oma en del av forskningsprogrammet Security and Defence in Northern Europe (SNE) som seniorforsker, og arbeider med et prosjekt om interoperabilitet og operativt samarbeid mellom allierte og partnere i den nordisk-baltiske regionen.

Interessefelt og kompetanseområder

 • norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Forsvaret og internasjonale operasjoner
 • nordisk-baltisk forsvarssamarbeid (operativt samarbeid)
 • Nato og transatlantiske relasjoner
 • internasjonal sikkerhetspolitikk - teori

Bok/rapport/avhandling

 • Oma, Ida Maria. 2015. Small states and burden-sharing in allied operations abroad: The case of Norway in ISAF. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo, nr. 518. University of Oslo.
 • Oma, Ida Maria. 2008. Internasjonal militær deltakelse. En analyse av Stoltenberg II-regjeringens sannsynlige avveininger mellom kostnader og fordeler av å imøtekomme forespørsler om styrkebidrag til ISAF. Mastergradsoppgave, Universitetet i Oslo.

Del av bok/rapport

 • Ekhaugen, Lene og Ida Maria Oma. 2014. "Norwegians in Maymanah: Between on-the-ground developments and domestic politics". I From Venus to Mars? Provincial Reconstruction Teams and the European Military Experience in Afghanistan, 2001-2014, redigert av Chiari Bernhard, 221–231. Rombach Druck- und Verlagshaus.
 • Oma, Ida Maria. 2014. "Nasjonale spenninger om deltakelse ute". I Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, redigert av Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt og Anders Olav Kjølberg. Universitetsforlaget.
 • Oma, Ida Maria og Lene Ekhaugen. 2014. "Norwegian Lead in Afghanistan: A Small State Approach to a Large Commitment". I Common or Divided Security? German and Norwegian Perspectives on Euro-Atlantic Security, redigert av Robin M. Allers, Carlo Masala og Rolf Tamnes. Peter Lang Publishing Group.
 • Oma, Ida Maria. 2013. "Stoltenberg II-regjeringens beslutninger om styrkebidrag til ISAF". I Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering, redigert av Gunnar Fermann. Cappelen Damm Akademisk.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Oma, Ida Maria. 2019. NATOs byrdefordelingsdebatt og norske alliansebidrag. Internasjonal Politikk 77 (1): 71–83.
 • Oma, Ida Maria og Magnus Petersson. 2019. Exploring the role of dependence in influencing small state’s allince contributions: A reputation mechanism argument and assessment. European Security .
 • Oma, Ida Maria. 2012. Explaining states' burden-sharing behaviour within NATO. Cooperation and Conflict 47 (4): 562–573.
 • Oma, Ida Maria. 2011. Unngåelse av innenrikspolitisk risiko? Stoltenberg II-regjeringens beslutninger om styrkebidrag til ISAF. Internasjonal Politikk 69 (02): 159–178.

Populærvitenskapelige artikler

 • Oma, Ida Maria og Kjell Inge Bjerga. 2018. Avskrekkende snubletråd i Baltikum? IFS Insight (3).
 • Oma, Ida Maria. 2009. Norwegian participation in ISAF - reasons and challenges. Kortinfo fra DNAK (4).

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Oma, Ida Maria og Robin M. Allers. 2016. Norge står ikke alene. Dagens næringsliv.
 • Oma, Ida Maria. 2011. Like troverdig i 2012? Dagsavisen.
Publisert 5. mai 2015 14:20.. Sist oppdatert 7. mai 2019 11:26.