Oma, Ida Maria
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sikkerhetspolitikk
StillingFørsteamanuensis
Telefon23 09 59 51
Epostimoma@ifs.mil.no

Master (2008) og PhD (2015) i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. PhD-stipendiat og forsker ved IFS i perioden 2010–15. Tilknyttet forskningsprogrammet Security and Defence in Northern Europe (SNE) i perioden 2015–17, og forskningsprogrammet Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv fra høsten 2019. 
Interessefelt og kompetanseområder

 • norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Forsvaret og internasjonale operasjoner
 • nordisk-baltisk forsvarssamarbeid (operativt samarbeid)
 • Nato og transatlantiske relasjoner
 • internasjonal sikkerhetspolitikk - teori

Bok/rapport/avhandling

 • Oma, Ida Maria. 2015. Small states and burden-sharing in allied operations abroad: The case of Norway in ISAF. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo, nr. 518. University of Oslo.
 • Oma, Ida Maria. 2008. Internasjonal militær deltakelse. En analyse av Stoltenberg II-regjeringens sannsynlige avveininger mellom kostnader og fordeler av å imøtekomme forespørsler om styrkebidrag til ISAF. Mastergradsoppgave, Universitetet i Oslo.

Del av bok/rapport

 • Ekhaugen, Lene og Ida Maria Oma. 2014. "Norwegians in Maymanah: Between on-the-ground developments and domestic politics". I From Venus to Mars? Provincial Reconstruction Teams and the European Military Experience in Afghanistan, 2001-2014, redigert av Chiari Bernhard, 221–231. Rombach Druck- und Verlagshaus.
 • Oma, Ida Maria. 2014. "Nasjonale spenninger om deltakelse ute". I Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, redigert av Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt og Anders Olav Kjølberg. Universitetsforlaget.
 • Oma, Ida Maria og Lene Ekhaugen. 2014. "Norwegian Lead in Afghanistan: A Small State Approach to a Large Commitment". I Common or Divided Security? German and Norwegian Perspectives on Euro-Atlantic Security, redigert av Robin M. Allers, Carlo Masala og Rolf Tamnes. Peter Lang Publishing Group.
 • Oma, Ida Maria. 2013. "Stoltenberg II-regjeringens beslutninger om styrkebidrag til ISAF". I Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering, redigert av Gunnar Fermann. Cappelen Damm Akademisk.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Oma, Ida Maria. 2019. NATOs byrdefordelingsdebatt og norske alliansebidrag. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 77 (1): 71–83.
 • Oma, Ida Maria og Magnus Petersson. 2019. Exploring the role of dependence in influencing small state’s allince contributions: A reputation mechanism argument and assessment. European Security .
 • Oma, Ida Maria. 2012. Explaining states' burden-sharing behaviour within NATO. Cooperation and Conflict 47 (4): 562–573.
 • Oma, Ida Maria. 2011. Unngåelse av innenrikspolitisk risiko? Stoltenberg II-regjeringens beslutninger om styrkebidrag til ISAF. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 69 (02): 159–178.

Populærvitenskapelige artikler

 • Oma, Ida Maria og Kjell Inge Bjerga. 2018. Avskrekkende snubletråd i Baltikum? IFS Insight (3).
 • Oma, Ida Maria. 2009. Norwegian participation in ISAF - reasons and challenges. Kortinfo fra DNAK (4).

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Oma, Ida Maria og Robin M. Allers. 2016. Norge står ikke alene. Dagens næringsliv.
 • Oma, Ida Maria. 2011. Like troverdig i 2012? Dagsavisen.
Publisert 5. mai 2015 14:20.. Sist oppdatert 14. november 2019 09:39.