Opdahl, Ingerid M.
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for norsk og europeisk sikkerhet
Stillingførsteamanuensis
Telefon23 09 59 24
Epostingerid.opdahl@ifs.mil.no

​​​​​​​​​Ingerid M. Opdahl, forsker, PhD (University of Birmingham, 2015), cand. polit. (UiO, 2004), MSc Russian and Post-Soviet studies (LSE, 2000). Ved IFS siden 2004. 

Ingerids doktorgradsavhandling «Mutually Supportive? The Russian State and Russian Energy Companies in the Post-Soviet Region, 1992–2012» tar for seg forholdet mellom russiske energiselskaper og den russiske staten, på hjemmebane og i det postsovjetiske området. Et av hovedargumentene i avhandlingen er at formelle og uformelle institusjoner på hjemmebane i Russland gjorde energiselskapene tilgjengelige som redskaper for russisk utenrikspolitikk i større eller mindre grad. Forholdet mellom den russiske staten og russiske energiselskaper har påvirket utenrikspolitikken, men også statens styringsevne og Russlands politiske utvikling. 

Interessefelt og kompetanseområder

 • russisk sikkerhets- og utenrikspolitikk
 • det russiske regimet og staten
 • formelle og uformelle institusjoner i Russland
 • forholdet mellom stat og business i Russland
 • politisk økonomi i Russland
 • russiske energiselskaper (olje, gass, kjernekraft, elektrisitet)
 • Russland og det postsovjetiske området
 • utenrikspolitikk i autoritære regimer


 

Bok/rapport/avhandling

 • Opdahl, Ingerid Maria. 2015. Mutually Supportive? The Russian State and Russian Energy Companies in the Post-Soviet Region, 1992-2012. Doktorgradsavhandling, University of Birmingham.
 • Opdahl, Ingerid Maria. 2008. Georgia og Russland. Et vanskelig naboskap. Oslo Files on Defence and Security, nr. 6. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Opdahl, Ingerid Maria. 2005. 'A Crucial Sphere for Our Security'. Russia in Central Asia after 9/11. Forsvarsstudier, nr. 3. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Opdahl, Ingerid Maria. 2004. Steel and poultry: state-business networks in Russian trade policy. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Oslo.

Populærvitenskapelige artikler

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Martinsen, Kåre Dahl og Ingerid Maria Opdahl. 2017. Avtalen med Kina er et norsk knefall. Dagbladet, 02. februar.
 • Opdahl, Ingerid Maria. 2017. Norges knefall for Kina. Dagbladet, 02. februar.
 • Opdahl, Ingerid Maria. 2016. Susanne A. Wengle, Post-Soviet Power. State-Led Development and Russia's Marketization. Europe-Asia Studies.
 • Opdahl, Ingerid Maria. 2014. Thane Gustafson: Wheel of Fortune. The Battle for Oil and Power in Russia. Europe-Asia Studies, 17. september.
 • Opdahl, Ingerid Maria. 2009. Anmeldelse av Det kaukasiska lackmustestet: Konsekvenser og lärdomar av det rysk-georgiska kriget i augusti 2008. Nordisk Østforum.
 • Opdahl, Ingerid Maria. 2009. Energy Security Challenges for the 21st Century. A Reference Handbook. Eds. G. Luft and A. Korin (Book Review). Oil, Gas and Energy Law.
Vis alle
Publisert 5. mai 2015 15:14.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 10:34.