Petersson, Magnus
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for internasjonal sikkerhet
StillingProfessor
Telefon23 09 59 19
Epostmagnus.petersson@ifs.mil.no

​​(f. 1972) erhöll sin doktorsexamen vid Stockholms universitet 2003. Mellan 1998 och 2008 var han forskare, lärare, studierektor och forskningschef vid Försvarshögskolan i Stockholm. Petersson är docent vid Stockholms universitet och dosent vid Oslo universitet, där han undervisar och handleder regelbundet.
 

Interessefelt og kompetanseområder

 • försvars- och säkerhetspolitik
 • militärteori
 • NATO

Bok/rapport/avhandling

 • Petersson, Magnus. 2019. NATO and the Crisis in the International Order: The Atlantic Alliance and Its Enemies. Routledge.
 • Petersson, Magnus. 2015. The US NATO Debate: From Libya to Ukraine. Bloomsbury Academic.
 • Petersson, Magnus og Janne Haaland Matlary, red. 2013. NATO's European Allies: Military Capability and Political Will. Palgrave Macmillan.
 • Petersson, Magnus og Kaj Olof Kronvall. 2012. Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991. Santérus Academic Press Sweden.
 • Petersson, Magnus, Jacob Westberg og Fredrik Doeser, red. 2012. Norden mellan stormakter och fredsförbund: Nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa. Santérus Academic Press Sweden.
 • Notini Burch, Cecilia, Karl Molin og Magnus Petersson. 2011. "Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget - öppen för olika tolkningar? Dokumentation av ett symposium den 25 maj vid Stckholms universitet". Rapport, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Petersson, Magnus, red. 2011. NATO: The Power of Partnership. Palgrave Macmillan.
 • Petersson, Magnus, Elin Darte Hasselvärn og Peter von Zeipel, red. 2006. Årsrapport 2005 Forskning och utveckling: Genomförd vid Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan med särskild tonvikt på FoT-område 5, ledning. Stockholm: Försvarshögskolan.
 • Petersson, Magnus, Gunnar Artéus og Karl Molin, red. 2005. Säkerhet och Försvar: En vänbok till Kent Zetterberg. Karlskrona: Axel Abrahamsons.
 • Petersson, Magnus og Olof Kronvall. 2005. Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991. Santérus Academic Press Sweden.
 • Petersson, Magnus, red. 2004. Essäer i krigsvetenskap II: Några aspekter på moderna militära problem. Stockholm: Försvarshögskolan.
 • Petersson, Magnus. 2003. "Brödrafolkens väl": Svensk-norska säkerhetsrelationer 1949-1969. Santérus Academic Press Sweden.
 • Petersson, Magnus, red. 1999. 1948-49 – nordiska ödesår?: Tre uppsatser om de skandinaviska försvarsförbundsförhandlingarna 1948-1949. Stockholm: Försvarshögskolan.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Petersson, Magnus. 2018. "Denmark and Norway". I The Handbook of European Defence Policies and Armed Forces, redigert av Hugo Meijer og Marco Wyss. Oxford University Press.
 • Petersson, Magnus. 2018. "The 'Allied Partner': Sweden and NATO Through the Realist-Idealist Lens". I The European Neutrals and NATO: Non-alignment, Partnership, Membership?, redigert av Andrew Cottey, 73–96. Palgrave Macmillan.
 • Petersson, Magnus og Joakim Erma Møller. 2018. "Sweden, Finland, and the Defence of the Nordic-Baltic Region – Ways of Britsh Leadership". I The United Kingdom's Defence after Brexit: Britain's alliances, coalitions, and Partnerships, redigert av Robert Johnsen og Janne Haaland Matlary, 215–243. Palgrave Macmillan.
 • Petersson, Magnus. 2017. "Förord". I Fritt fall: Nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige, redigert av Claes Arvidsson, 7–8. Stockholm: Penna till papper förlag.
 • Petersson, Magnus. 2017. "NATO's Territorial Defense: The Global Approach and the Regional Approach". I NATO's return to Europe: Engaging Ukraine, Russia, and beyond, redigert av Rebecca Moore og Damon Coletta. Georgetown University Press.
 • Petersson, Magnus. 2015. "Towards Joint Force Generation: European Capability Development and the Ukraine Crisis". I European Defense Planning and the Ukraine Crisis: Two Contrasting Views, redigert av Elie Tenenbaum, 19–27. Paris and Brussels: IFRI.
 • Petersson, Magnus og Sean Kay. 2014. "NATO's Transformation and Global Security". I NATO's Post-Cold War Politics: The Changing Provision of Security, redigert av Sebastian Mayer. Palgrave Macmillan.
 • Petersson, Magnus. 2013. "From Mars to Venus? European Use of Force from a Historical Perspective". I NATO's European allies: Military Capability and Political Will, redigert av Janne Haaland Matlary, 25–36. Palgrave Macmillan.
 • Petersson, Magnus. 2013. "Just an 'Internal Exercise?' NATO and the 'New' Security Challenges". I NATO Beyond 9/11: The Transformation of the Atlantic Alliance, redigert av Ellen Hallams, Luca Ratti og Ben Zyla, 140–154. Palgrave Macmillan.
 • Petersson, Magnus. 2013. "NATO's 'Neutral' Partners Post ISAF. Back to the Future?" I Strategie und Sicherheit 2013. Chancen und Grenzen europäischer militärischer Integration, redigert av Johann Frank og Walter Matyas, 129–140. Böhlau.
 • Petersson, Magnus og Janne Haaland Matlary. 2013. "Introduction: Will Europe Lead in NATO?" I NATO's European Allies: Military Capability and Political Will, redigert av Magnus Petersson og Janne Haaland Matlary, 1–24. Palgrave Macmillan.
 • Petersson, Magnus. 2012. "Svensk-norska konflikter och samarbetssträvanden under 1950-talet". I Norden mellan stormakter och fredsförbund: Nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa, redigert av Magnus Petersson, Jacob Westberg og Fredrik Doeser, 121–146. Santérus Academic Press Sweden.
 • Petersson, Magnus. 2012. "The Forgotten Dimension? NATO and the Security of the Member States". I Pursuing Strategy: NATO operations from the Gulf War to Gaddafi, redigert av Håkan Edström og Dennis Gyllensporre. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland, Sven Håkan Edström og Magnus Petersson. 2011. "Utility for NATO - Utility of NATO?" I NATO: The Power of Partnership, redigert av Magnus Petersson, 1–17. Palgrave Macmillan.
 • Notini Burch, Cecilia, Karl Molin og Magnus Petersson. 2011. "Inledning". I Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget - öppen för olika tolkningar? Dokumentation av ett symposium den 25 maj vid Stckholms universitet, redigert av Cecilia Notini Burch, Karl Molin og Magnus Petersson, 4–8. Stockholm: Historiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Petersson, Magnus. 2011. "En skandinavisk transformasjonsbølge". I Nytt landskap - nytt forsvar: Norsk militærmakt 1990-2010, redigert av Tormod Heier, 101–131. Abstrakt forlag.
 • Petersson, Magnus. 2011. "NATO and the EU 'Neutrals': Instrumental or Value-Oriented Utility?" I NATO: The Power of Partnership, redigert av Magnus Petersson, 112–130. Palgrave Macmillan.
 • Petersson, Magnus. 2011. "Perspektiv på svensk säkerhetspolitik". I Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget - öppen för olika tolkningar? Dokumentation av ett symposium den 25 maj vid Stckholms universitet, redigert av Cecilia Notini Burch, Karl Molin og Magnus Petersson, 20–26. Stockholm: Historiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Petersson, Magnus. 2010. "Försvarstransformeringen efter det kalla krigets slut: klassificering, förklaring, karakteristik". I Svensk säkerhetspolitik: I Europa och världen, redigert av Jan Ångström og Kjell Engelbrekt. Norstedts Juridik AB.
 • Petersson, Magnus. 2009. "Neutrality in Swedish Foreign Policy from the Napoleonic Wars to the "War on Terror": A policy of power balancing, fall-back and wartime". I Neutrality: Irish Experience European Experience, redigert av Iain Atack og Seán McCrum. Dublin: Irish School of Ecumenics.
 • Petersson, Magnus. 2009. "Om Bo, bildning och officersutbildning". I Från krigets Gustaf II Adolf till fredens Carl XVI Gustaf: Vänbok tll Bo Huldt, redigert av Kent Zetterberg. Stockholm: Försvarshögskolan.
 • Petersson, Magnus. 2008. "Hållbara påståenden, hållbar kunskapsutveckling". I Ubåtsoperationer och kränkningar under det kalla kriget, redigert av Herman Fältström. Stockholm: Försvarshögskolan.
 • Petersson, Magnus og Jan Ångström. 2007. "Krigsvetenskap som samhällsvetenskap". I Krigsvetenskaplig årsbok 2006, redigert av Berndt Brehmer. Stockholm: Försvarshögskolan.
 • Petersson, Magnus. 2005. "Fred och försoning mellan Norge och Sverige efter 1905 – några reflexioner". I Fred og forsoning. 1905 - hundre år etter, redigert av Bo Huldt og Olav Fagelund Knudsen. Stockholm: UI.
 • Petersson, Magnus. 2005. "Förteckning över Kent Zetterbergs publicerade skrifter". I Säkerhet och Försvar: En vänbok till Kent Zetterberg, redigert av Magnus Petersson, Gunnar Artéus og Karl Molin. Karlskrona: Axel Abrahamsons.
 • Petersson, Magnus, Gunnar Artéus og Karl Molin. 2005. "Förord". I Säkerhet och Försvar: En vänbok till Kent Zetterberg, redigert av Magnus Petersson, Gunnar Artéus og Karl Molin. Karlskrona: Axel Abrahamsons.
 • Petersson, Magnus. 2004. "Inledning". I Essäer i krigsvetenskap II: Några aspekter på moderna militära problem, redigert av Magnus Petersson. Stockholm: Försvarshögskolan.
 • Petersson, Magnus. 2004. "Svensk-sovjetiska säkerhetspolitiska relationer 1945-1960 – En översikt". I Att skåda Sovjetunionen i vitögat: Sex studier kring svenska relationer till Sovjetunionen under det kalla kriget, redigert av Kent Zetterberg. Stockholm: Försvarshögskolan.
 • Petersson, Magnus. 2003. "Man lär sig "…vem man kan hålla i hand när leken blir allvar": Svensk militär underrättelsetjänst och Norge under första delen av det kalla kriget". I Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning, redigert av Helge Pharo, Sven G. Holtsmark og Rolf Tamnes. Cappelen Damm Akademisk.
 • Petersson, Magnus. 2003. "The theory and practice of the "Nordic Balance" during the 1950s and 60s, with special emphasis on Swedish-Norwegian relations". I The Cold War, Military Power and the Civilian Society: Report from the conference in Bodø, Sept 12-13, 2002, redigert av Karl L. Kleve. Bodø: Norwegian Aviation Museum.
 • Petersson, Magnus. 1999. "Inledning". I 1948-49 – nordiska ödesår?: Tre uppsatser om de skandinaviska försvarsförbundsförhandlingarna 1948-1949, redigert av Magnus Petersson. Stockholm: Försvarshögskolan.
 • Petersson, Magnus. 1999. "Sverige och väst – Det säkerhetspolitiska samarbetet mellan Sverige, Norge och västmakterna 1949-1969". I Mellan byråkrati och krigskonst: Svenska strategier för et kalla kriget, redigert av Lars Wedin og Gunnar Åselius. Stockholm: Försvarshögskolan.
 • Petersson, Magnus. 1999. "Äventyrspolitik – Några reflexioner om den svenska synen på Norge 1949-1950". I 1948-49 – nordiska ödesår?: Tre uppsatser om de skandinaviska försvarsförbundsförhandlingarna 1948-1949, redigert av Magnus Petersson. Stockholm: Försvarshögskolan.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Oma, Ida Maria og Magnus Petersson. 2019. Exploring the role of dependence in influencing small state’s allince contributions: A reputation mechanism argument and assessment. European Security 28 (1): 105–126.
 • Ydén, Karl, Joakim Berndtsson og Magnus Petersson. 2019. Sweden and the issue of NATO membership: exploring a public opinion paradox. Defence Studies 19 (1): 1–18.
 • Ångström, Jan og Magnus Petersson. 2019. Weak party escalation: An underestimated strategy for small states? Journal of Strategic Studies 42 (2): 282–300.
 • Kronvall, Olof og Magnus Petersson. 2016. Doctrine and Defence Transformation in Norway and Sweden. Journal of Strategic Studies 39 (2): 280–296.
 • Petersson, Magnus. 2016. "The United States as the Reluctant Ally". Parameters 46 (1): 43–50.
 • Petersson, Magnus og Håkon Lunde Saxi. 2013. "Shifted Roles: Explaining Danish and Norwegian Alliance Strategy 1949–2009". Journal of Strategic Studies 36 (6): 761–788.
 • Petersson, Magnus. 2012. Sweden and the Scandinavian Defence Dilemma. Scandinavian Journal of History 37 (2): 221–229.
 • Petersson, Magnus. 2011. Defense Transformation and Legitimacy in Scandinavia after the Cold War: Theoretical and Practical Implications. Armed forces and society 37 (4): 701–724.
 • Petersson, Magnus. 2010. Complement or Competitior? Some reflexions on Nordic defence cooperation. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 68 (2): 239–+.
 • Petersson, Magnus. 2010. Komplement eller konkurrent? Några reflexioner kring det nordiska militärpolitiska samarbetet. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 68 (2).
 • Petersson, Magnus og Håkan Edström. 2008. Norsk-svenskt försvarssamarbete i en ny tid. Oslo Files on Defence and Security 7 .
 • Petersson, Magnus, Charles Silva og Juhana Aunesluoma. 2007. Deterrence or Reassurance? Nordic Responses to the First Détente. Scandinavian Journal of History 2 .
 • Petersson, Magnus. 2006. The Scandinavian Triangle: Danish-Norwegian-Swedish Military Intelligence Cooperation and Swedish Security Policy During the Cold War. Journal of Strategic Studies 4 .
 • Petersson, Magnus. 2003. Statsministern och nerskjutna flygplan. Militärhistorisk Tidskrift .
 • Petersson, Magnus. 2002. "Break glass only in case of war…": Den svenska försvarsmakten som säkerhetspolitiskt instrument under 100 år. IFS-Ifo 5 .
 • Petersson, Magnus. 2002. "She would not fight unless attacked": Några kommentarer rörande NATO:s syn på Sverige 1949-1965. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 3 .
 • Petersson, Magnus og Lars Ulfving. 2001. Wennerströmaffären: Ett nationellt trauma. Militärhistorisk Tidskrift .
 • Petersson, Magnus. 2000. Vapenbröder?: Svensk-norska säkerhetspolitiska relationer under kalla kriget. IFS-Ifo 5 .
 • Petersson, Magnus, Olof Kronvall, Charles Silva og Kjetil Skogrand. 2000. Comments on Ola Tunander’s article "The Uneasy Imbrication of Nation-State and NATO: The Case of Sweden". Cooperation and Conflict 4 .
 • Petersson, Magnus. 1999. Önskan att visa sig på styva linan: Några reflexioner om svensk norgesyn 1949-1950. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning 2 .
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Petersson, Magnus. 2019. Från ekonomi till säkerhet. Vårt försvar (1): 11–13.
 • Petersson, Magnus og Jan Ångström. 2019. Eskalation kan vara smart – även för en svagare stat. Luftled (3): 22–25.
 • Petersson, Magnus. 2018. "Sverige och NATO". Den norske atlanterhavskomite, Ukens analyse .
 • Petersson, Magnus. 2017. "NATO ska trygga Norges säkerhet". Svenska dagbladet .
 • Petersson, Magnus. 2017. Nordområdet - ett historiskt perspektiv. Vårt försvar (4): 7–10.
 • Petersson, Magnus, Thomas Slensvik og Palle Ydstebø. 2016. Introduction. Journal of Strategic Studies 39 (2): 174–184.
 • Petersson, Magnus. 2014. Fortsatt “berøringsangst”. Norges Forsvar (4): 24–27.
 • Petersson, Magnus. 2014. Norden bidde en tumme. Vårt försvar (2): 30–31.
 • Petersson, Magnus. 2014. Svenska erfarenheter av avskaffandet av värnplikten. Soldatnytt : 26–27.
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Petersson, Magnus. 2018. Studie av digitaliseringen. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 2018. "Swedish Secusity Policy after the Ukraine Crisis". Inside Policy, 26. mars.
 • Petersson, Magnus. 2017. "Allt är inte nattsvart". Svenska dagbladet, 20. august.
 • Petersson, Magnus. 2017. Praktverk om norsk underrättelsetjänst. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 2017. Sverige har mycket att lära av norsk försvarsstrategi. Svenska dagbladet, 30. november.
 • Petersson, Magnus. 2017. "Är den transatlantiska länken på väg att brista?" Svenska dagbladet, 19. august.
 • Petersson, Magnus. 2016. Window of Opportunity. Dutch and Swedish Security Ideas and Strategies, 1942-1948. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.
 • Petersson, Magnus. 2015. Ihålig svensk säkerhetspolitik. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 2014. "Fakta" och åsikter om NATO. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 2014. "Finland? Kanskje. Men ikke Sverige". Ytring : NRK.
 • Petersson, Magnus. 2014. Nordisk sikkerhet og global politikk. Norges Forsvar.
 • Petersson, Magnus. 2014. Presentationen skandal. Försvarsutbildaren.
 • Petersson, Magnus. 2014. "The US and the Wales Summit: Washington is Back, and NATO is Back to Basics". European Leadership Network, 11. september.
 • Petersson, Magnus og Robert Dalsjö. 2014. 200 år av fred: Dags för ett arbete om utrikes- och säkerhetspolitik 1814-2014. Historisk tidskrift (Sverige).
 • Petersson, Magnus og Håkan Edström. 2014. Slutreplik: Seniorprofessorer på avvägar! Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.
 • Petersson, Magnus og Hans Hasselbladh. 2014. "Svensk försvarsförmåga den sämsta sedan 1500-talet". Dagens nyheter, 06. mars.
 • Petersson, Magnus og Hans Hasselbladh. 2014. Säkerhetspolitiken kan inte vara opportun. Dagens nyheter, 13. mars.
 • Petersson, Magnus. 2013. Genus och underrättelser - mot bättre lägesbild. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.
 • Petersson, Magnus og Håkan Edström. 2013. Akademisering på avvägar? Utbildning och forsknng i krigsvetenskap vis Försvarshögskolan. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 2012. Gullow Gjeseth: Landforsvarets krigsplaner under den kalde krigen. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Petersson, Magnus. 2012. Hur kunde det bli på detta viset? Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 2012. Land Defense war plans during the Cold War. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Petersson, Magnus. 2012. "Tolgfors måste ta befäl över försvarsindustrin". debatt.svt.se, 26. mars.
 • Petersson, Magnus. 2012. "Tolgfors var för svag för att leda svenska försvaret". debatt.svt.se, 30. mars.
 • Petersson, Magnus. 2011. Kontinuitet i dubbelpolitiken. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 2011. Om uredelig forskning - et svar til Jacob Børresen. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Petersson, Magnus. 2011. Svar til Mea Culpa. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Petersson, Magnus. 2011. Till Bröders hjälp: Med sikte på en svensk solidarisk strategi. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 2010. For store ambisjoner? Dagbladet, 07. juni.
 • Petersson, Magnus og Tor Egil Walter. 2010. "Ubåtfrågan" i bokform. ProPAtria/Vårt Vern.
 • Petersson, Magnus. 2009. Det er ikke trakassering å påpeka at kolleger har plagiert – Det er en plikt. Dagbladet, 26. februar.
 • Petersson, Magnus. 2009. Flere har stilt spørsmål om han er kompetent som professor. Dagbladet, 06. mars.
 • Petersson, Magnus. 2009. Mannen som styrde Norge från kulisserna. Svenska dagbladet, 07. september.
 • Petersson, Magnus. 2009. Säkerhetspolitik och historia. Historisk tidskrift (Sverige).
 • Petersson, Magnus. 2008. Britain, Sweden and the Cold war, 1945–54: Understanding Neutrality. Journal of Strategic Studies.
 • Petersson, Magnus. 2008. Från neutralitet mot kollektiv säkerhet. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 2008. Förord. Oslo Files on Defence and Security.
 • Petersson, Magnus. 2007. Endast en handfull krigsvetenskapare. Universitetsläraren.
 • Petersson, Magnus. 2007. När DDR och BRD blev Tyskland. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.
 • Petersson, Magnus, Fredrik Bynander og Jerker Widén. 2007. Stolligheter, Ola Tunander. Expressen, 28. desember.
 • Petersson, Magnus, Fredrik Bynander og Jerker Widén. 2007. Tunander ägnar sig åt konspirationsteori. Expressen, 09. desember.
 • Petersson, Magnus. 2006. Kontinuitet eller brott? UD-kuriren.
 • Petersson, Magnus. 2006. Olof Palme och utrikespolitiken. Europa och tredje världen. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.
 • Petersson, Magnus. 2005. Danmark under den kolde krig 1–4. Den sikkerhedspolitiske situation 1945–1991. Journal of Strategic Studies.
 • Petersson, Magnus. 2005. Inrikespolitisk strid och inställda repövningar. Militärhistorisk Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 2005. Norsk forsvarshistorie. Bind 5, Allianseforsvar i endring. 1970-2000. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Petersson, Magnus. 2005. Olja från Norge. Militärhistorisk Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 2005. Svensk og norsk forskning overset. Weekendavisen, 23. september.
 • Petersson, Magnus. 2005. Tungt verk om kallt krig. Militärhistorisk Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 2005. U-både II. Weekendavisen, 07. oktober.
 • Petersson, Magnus. 2004. Kampen om den svenska rädslan. Svenska dagbladet, 26. mai.
 • Petersson, Magnus. 2004. Sovjetiskt hot och amerikansk provokation. Militärhistorisk Tidskrift.
 • Henriksson, Andreas, Magnus Petersson, Marcus Salomonsson, Hamar Dostan, Henrik von Sydow, Gunnar Axén og Claes de Faire. 2003. Idén om bojkott är feltänkt. Aftonbladet kultur, 14. april.
 • Petersson, Magnus. 2003. Brittisk taktik fick Sverige att bekänna färg. Svenska dagbladet, 09. juli.
 • Petersson, Magnus. 2002. Allvar och humor på hög nivå. Militärhistorisk Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 2002. Hitlers hemmelige agenter. Historisk tidskrift (Sverige).
 • Petersson, Magnus. 2002. När folkhemmet smed planer på förintelsevapen. Svenska dagbladet, 13. mai.
 • Petersson, Magnus. 2001. En forskningsförebild att ta efter. Militärhistorisk Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 2001. Norge och atombomben. Svenska dagbladet, 03. desember.
 • Petersson, Magnus. 2000. Einar Gerhardsen. Personhistorisk Tidskrift.
 • Petersson, Magnus. 1998. Norsk utenrikspolitikks historie. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.
Vis alle
Publisert 5. mai 2015 15:20.. Sist oppdatert 3. september 2019 14:39.