Saxi, Håkon Lunde
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sivil-militære relasjoner
StillingSeniorforsker
Telefon23 09 59 34 / 992 78 704
Eposthaakon.saxi@ifs.mil.no

​​​​(f. 1983) Philosophiae doctor (Ph.d.) i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, høsten 2016. Master i historie fra Universitetet i Oslo (MPhil), våren 2009, inkludert et utvekslingssemester ved American University of Paris. Master i internasjonal politikk (MSc) fra London School of Economics and Political Science, høsten 2008. Bachelor i europastudier (EU) (BA) fra Universitetet i Oslo, våren 2006, inkludert et semester tilbrakt som ERASMUS-student ved Universitetet i Wien.​ Saxi har vært tilsatt ved IFS siden juli 2009, og var doktorgradsstipendiat fra 2011 til 2015. Doktorgradsavhandlingen hans hadde tittelen «From the Defence of E​​​urope to Global Expeditionary Operations: British and German Defence Policy 1990–2014». Saxi har vært gjesteforsker ved den britiske fellesoperative stabsskolen (JSCSC) i 2013, gjesteforsker ved Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) i Berlin i 2012, og praktikant ved FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner i 2009.

Fra 2018 er Saxi tilsatt som programleder på Planprogrammet, som yter forskningsbaserte bidrag til langtidsplanleggingen i forsvarssektoren. Saxi er samtidig, siden september 2016, tilsatt som seniorforsker på prosjektet «Det norske Forsvaret på Balkan». Prosjektet skal resultere i en bokutgivelse om det norske militære engasjementet på Balkan på 1990- og 2000-tallet.

Interessefelt og kompetanseområder:

 • norsk og nordisk forsvars- og sikkerhetspolitikk
 • tysk og britisk forsvars- og sikkerhetspolitikk
 • nordisk forsvarssamarbeid (NORDEFCO)   
 • EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk
 • europeisk politisk historie
 • internasjonal politisk teori

Håkon Lunde Saxis utvalgte publikasjoner

Bok/rapport/avhandling

Del av bok/rapport

 • Saxi, Håkon Lunde. 2019. "British-German Defence and Security Relations After Brexit: Quo Vadis, ‘Silent Alliance’?" I The United Kingdom’s Defence After Brexit: Britain’s Alliances, Coalitions, and Partnerships, redigert av Janne Haaland Matlary og Robert Johnson. Palgrave Macmillan.
 • Saxi, Håkon Lunde. 2018. "Norwegian Perspectives on Baltic Sea Security". I Strategic Challenges in the Baltic Sea Region: Russia, Deterrence, and Reassurance, redigert av Ann-Sofie Dahl. Georgetown University Press.
 • Saxi, Håkon Lunde. 2016. "Hvordan revitalisere NORDEFCO? En statusrapport og noen konkrete tiltak for å styrke samarbeidet i hverdagen". I Nordisk Forsvarssamarbejde 2016 - Vilkår og muligheder, redigert av Mikkel Storm Jensen, 61–92. København: Forsvarsakademiet.
 • Saxi, Håkon Lunde. 2014. "So Similar, Yet so Different: Explaining Divergence in Nordic Defence Policies". I Common or Divided Security? German and Norwegian Perspectives on Euro-Atlantic Security, redigert av Robin M. Allers, Carlo Masala og Rolf Tamnes, 257–277. Peter Lang Publishing Group.
 • Saxi, Håkon Lunde. 2013. "Landmilitær krisehåndtering". I Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering, redigert av Tormod Heier og Anders Olav Kjølberg. Universitetsforlaget.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

Vis alle
Publisert 5. mai 2015 15:45.. Sist oppdatert 14. mai 2019 09:44.