ifs_828_åpenhetakademiskfrihifs_828_åpenhetakademiskfrihhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=119/media/PubImages/Apenhet 20180502 ingress.jpg

Kalenderhendelse
Starttidspunkt2. mai 2018 10:00
StedOslo
Type hendelseKonferanse

Åpenhet og akademisk frihet

Onsdag 2. mai diskuterer vi balansen mellom åpenhet, ytringsfrihet og hemmelighold i norsk forsvarssektor.

Dato: 2. mai 2018
Tid: 10.00–13.30 (kaffe og registrering fra 09.30, lunsj 11.25-12.00)
Sted: Institutt for forsvarsstudier, Kongens gate 4
Samarbeidspartner: Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS)

Dette seminaret reiser spørsmålet om hvordan det står til med åpenheten og den akademiske friheten i norsk forsvarssektor i dag, og hvilke utfordringer som er forbundet med å utvide den. 

Meld deg på seminaret "Åpenhet og akademisk frihet i forsvarssektoren"


Den sittende regjering har ofte uttrykt en klar ambisjon om større åpenhet i politikk, forvaltning og offentlige etater. Denne ambisjonen innbefatter forsvarssektoren. I 2014 uttalte daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at åpenhet var viktig for henne, og understreket at det var «reell åpenhet», ikke «åpenhet som et honnørord», hun hadde i tankene. I senere tid har imidlertid både forsvarsministeren, Forsvarsdepartementet og andre deler av forsvarssektoren måttet tåle skarp kritikk for manglende åpenhet fra flere hold. 

Balanse mellom åpenhet og beskyttelse av informasjon
Det er samtidig enighet om at Forsvaret har behov for å beskytte eller hemmeligholde, helt eller delvis, informasjon som kan skade nasjonens interesser hvis de lekkes til offentligheten. 

 • Hvordan foreslår våre panelister å opprettholde en sunn balanse mellom hemmelighold og åpenhet i forsvarssektoren? 
 • Når er åpenhet av strategisk verdi, og når skal den beskyttes? 

Akademisk frihet
En beslektet kritikk går ut på at departementet og forsvarsledelsen begrenser den akademiske friheten for forskerne i forsvarssektoren. I 2017 ble oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole tildelt Ossietzkyprisen – Norske PENs pris til personer som har gjort en fremragende innsats for ytringsfriheten. 

I samband med prisutdelingen konstaterte en spaltist i Aftenposten at Heier hadde fått prisen for å gjøre det enhver forsker er forventet å gjøre, nemlig å formidle sine forskningsresultater. Hun fulgte opp med å spørre om det ikke er ytringsfrihet ved Forsvarets høgskole.

Hensikten med seminaret er å skape en best mulig forståelse av balansen mellom, på den ene siden, behovet for innsyn, informasjon og akademisk frihet, samt hensyn som taler for å begrense tilgang til informasjon for beskyttelse av rikets sikkerhet på den andre.


Program


Del 1. Åpenhet i norsk forsvarssektor

Kl. 10.00 
Velkommen ved Kjell Inge Bjerga, direktør IFS

Kl. 10.10 
Innledning om åpenhet og ytringsfrihet ved departementsråd Arne Røksund, Forsvarsdepartementet

Kl. 10.25 
Paneldebatt om åpenhet i forsvarssektoren. 
Moderator: Anders Romarheim, førsteamanuensis, IFS

 • Innledere gis 5 minutter for åpningsinnlegg
 • Diskusjon og spørsmål fra salen
 • Eldbjørg Løwer, utvalgsleder, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste
 • Martine Aurdal, debattansvarlig og kommentator, Dagbladet
 • Mona Strøm Arnøy, avdelingsdirektør Kommunikasjon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Kl. 11.251200 
Stående lunsjbuffet

Del 2. Akademisk frihet i Forsvarssektoren

Kl. 12.00 
Paneldebatt om akademisk frihet i forsvarssektoren. 
Åpning ved Louise Dedichen, sjef, Forsvarets høgskole 
Moderator: Torinn laugen Haaland, førsteamanuensis, IFS
 • Kjell Inge Bjerga, direktør, IFS
 • Iver Johansen, sjefsforsker, Forsvarets forskningsinstitutt
 • Anne Julie Semb, Instituttleder, Universitetet i Oslo
 • Anine Kierulf, fagdirektør, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Tormod Heier, oberstløytnant, Forsvarets høgskole

Kl. 13.00 
Avslutning. Takk for bidrag ved Per Aage Christensen, direktør SIFS.

Publisert 9. april 2018 14:59.. Sist oppdatert 20. april 2018 10:34.