ifs_869_boklanseringbipolariifs_869_boklanseringbipolarihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=272/media/PubImages/Oystein tungsjo bipolarity US china Ingress.jpg

Kalenderhendelse
Starttidspunkt12. september 2018 08:30
StedOslo
Type hendelseKonferanse

The Return of Bipolarity in World Politics

Øystein Tunsjø presenterer sin nye bok.  Han mener at vi nå befinner oss i startgropen for et nytt bipolart internasjonalt system konsentrert rundt USA og Kina.
Dato:  12. september
Tidspunkt: 8.30–10.00 (registrering fra 8.00)
Sted: Institutt for forsvarsstudier, Kongens gate 4
Språk: norsk


Meld deg på "The return of bipolarity in world politics"


I boka forklarer Tunsjø hvorfor rivalisering mellom supermaktene USA og Kina i Øst-Asia vil være ulik rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen i Europa under det forrige bipolare systemet. Utgangspunktet hans er en nyutviklet teori om geostrukturell realisme.

Anniken Huitfeldt, leder av utenriks og forsvarskomiteen, og professor Øyvind Østerud vil kommentere.

I sommer ble boka anmeldt i det prestisjetunge tidsskriftet Foreign Affairs. Les anmeldelsen.


-----------------------------

The Return of Bipolarity in World Politics er delt i to deler

Første del undersøker hvordan staters makt er fordelt i internasjonal politikk og viser hvorfor et nytt bipolart internasjonalt system har vokst frem. Hovedargumentene er følgende:

  1. Maktgapet mellom USA og Kina minsker.
  2. Maktgapet mellom Kina og andre stater, som Russland, India, Tyskland og Japan, øker.
  3. Distribusjonen av makt mellom statene i verden i dag er omtrent den samme som den var ved starten av det forrige bipolare systemet i 1950. 
Andre del av boka fremhever hvordan et polaritetsargument kan forklare og predikere grunnleggende forhold knyttet til maktbalansering, stabilitet og rivalisering mellom de mektigste statene i internasjonal politikk.

Tunsjø presenterer her tre argumenter:

  1. Geografiske forhold og ulik geopolitikk mellom Europa og Øst-Asia utsetter sterk maktbalansering. Geostrukturell realisme forklarer hvorfor dagens bipolare system ikke preges av voldsom opprustning og våpenkappløp slik det forrige bipolare systemet.
  2. Geografiske forhold og ulik geopolitikk mellom Europa og Øst-Asia medfører høyere risiko for konflikt mellom supermaktene i det 21. århundre enn i det 20. århundre.
  3. Geografiske forhold og ulik geopolitikk mellom Europa og Øst-Asia gjør det mer sannsynlig at supermaktrivalisering vil konsentreres om Øst-Asia. Supermaktene vil derfor trolig være mindre involvert i rivalisering og stedfortrederkriger globalt sammenlignet med det forrige bipolare systemet. 
Avslutningsvis fremhever boka hvordan geostrukturell realisme videreutvikler Kenneth Waltz' strukturrealisme, den ledende teorien på forskningsfeltet. 


Publisert 25. juni 2018 16:36.. Sist oppdatert 30. august 2018 09:33.