ifs_800_omstillingskonferansifs_800_omstillingskonferanshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=85/media/PubImages/2018-03-21_Omstillingskonferansen-2018_ingress.jpg

Kalenderhendelse
Starttidspunkt21. mars 2018 09:00
StedOslo
Type hendelseKonferanse

Omstillingskonferansen 2018: Luksusfellen

21. mars diskuterer innledere fra Danmark og Sverige, Forsvaret, annen offentlig sektor og forskningsmiljøene økte forsvarsbudsjetter og bærekraftig pengebruk.
Dato: onsdag 21. mars
Tid: 09.00–12.45 (registrering fra 08.00, møt opp tidlig, det kan bli folksomt. 
Lunsj fra 12.45 til 13.30)
Sted: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo
Konferansen er gratis.

Meld deg på Omstillingskonferansen 2018


Mange europeiske land står overfor en ny og uvant situasjon: Forsvarsbudsjettene øker. Særlig i Nord-Europa har den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen medført en ny betalingsvilje. Danmark vil øke forsvarsbudsjettet med 20 prosent over de neste fem årene. Sverige har siden 2014 økt forsvarsbudsjettet jevnt og trutt. I Norge legger langtidsplanen for Forsvaret opp til en betydelig økning.

Men å omsette stigende bevilgninger til økt forsvarsevne er lettere sagt enn gjort. De skandinaviske landene står overfor samme spørsmål: Hvordan sikre at pengene brukes fornuftig? Hvordan unngå feilinvesteringer, sløsing, eller at Forsvaret på ny bygger opp strukturer som ikke er bærekraftige på lengre sikt? 

Kort sagt, hvordan unngå luksusfellen?  

Institutt for forsvarsstudier (IFS) vil med årets omstillingskonferanse sette et nytt tema på dagsorden: Hvordan sikre en fornuftig bruk av økte ressurser? Med oss har vi innledere fra Danmark og Sverige, Forsvaret, annen offentlig sektor og forskningsmiljøene. 

Oversikt over dagen

08.00–09.00  Kaffe og registrering
09.00–09.15   Velkommen       
  • Kontreadmiral Louise K. Dedichen, sjef Forsvarets Høgskole
09.15–09.35   Hovedtale
  • Statssekretær Tone Skogen, Forsvarsdepartementet
09.35–09.45   Kort benstrekk

09.45–11.00    Sesjon I: Norden mot to-prosentmålet – hva går pengene til?
  • Per M. Norheim-Martinsen, seniorforsker, Institutt for forsvarsstudier
  • Kristian Søby Kristensen, seniorforsker, Center for militære studier ved Københavns Universitetet
  • Magnus Christiansson, doktorgradsstipendiat, Försvarshögskolan, Stockholm
  • Espen Skjelland, forskningsdirektør, Forsvarets forskningsinstitutt
11.0011.15    Kaffe

11.1512.30    Sesjon II: Får Forsvaret valuta for pengene?    
  • Gjermund Rongved, seniorforsker, Institutt for forsvarsstudier
  • Hilde Singsaas, direktør, Direktoratet for økonomistyring
  • Fridthjof Søgaard, direktør for strategisk utvikling, Forsvarsdepartementet
  • Kontreadmiral Bjørge Aase, investeringsdirektør og nestkommanderende i Forsvarsmateriell
12.30–12.45   Oppsummering og avslutning

12.45–13.30   Lett lunsj/forfriskninger


 

 

ifs_800_omstillingskonferansifs_570_natoaftercardiffapra/ifs/nato-after-cardiff-a-practical-agenda-for-european-defence-reform/media/PubImages/Omstilling_ingress.jpgOmstillingskonferansen 2015 - NATO after Cardiff15 January 2015. This was the first of an annual conference series, and it marked the inauguration of the new research programme on defence reform at the IFS.ifs_800_omstillingskonferanshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=843
ifs_800_omstillingskonferansifs_591_forsvarsomstillingom/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/forsvarsomstilling-omstillingskonferansen/media/PubImages/Karusell_12.jpgOmstillingskonferansen 20167. april 2016 delte innlederne erfaringer fra omstilling og effektivisering i andre sektorer og land. Hva er viktig? Jo, gjennomsiktighet, resultatmåling og læring.ifs_800_omstillingskonferanshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=844
ifs_800_omstillingskonferansifs_681_omstillingskonferans/ifs/omstillingskonferansen-2017-totalforsvaret-2-0/media/PubImages/Omstillingskonferansen%202017%20ingress.jpgOmstillingskonferansen 2017 - Totalforsvaret 2.0Det nye totalforsvaret reiser en rekke praktiske og prinsipielle problemstillinger som ble diskutert ved IFS 30. mars.ifs_800_omstillingskonferanshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=845

Publisert 18. januar 2018 12:44.. Sist oppdatert 12. april 2018 09:03.