Omstilling 2017 _ IngressOmstilling 2017 _ Ingresshttp://forsvaret.no/media/PubImages/Omstilling 2017 _ Ingress.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8814

Kalenderhendelse
Starttidspunkt30. mars 2017 09:00

Omstillingskonferansen 2017: Totalforsvaret 2.0

Totalforsvar er igjen aktuelt, men i en ganske annen form enn under den kalde krigen. Institutt for forsvarsstudier ønsker velkommen til Omstillingskonferansen 2017 30.mars. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dato: 30. mars 2017
Tid: 09.00–12.45 (registrering fra 08.30, enkel lunsj 12.45)
Sted: Institutt for forsvarsstudier, Kongens gate 4

MELD DEG PÅ OMSTILLINGSKONFERANSEN 2017
 

En rekke stater ser nå ulike former for totalforsvarskonsepter som en løsning på både økonomiske og strategiske utfordringer. Det handler om å trekke på alle samfunnets ressurser gjennom innovative løsninger i skjæringspunktet mellom offentlig og privat sektor i fred, krise og krig.

Omstillingen av Forsvaret er nå på vei inn i en ny fase, hvor ytterligere effektivisering må ivaretas samtidig som beredskapen skal heves. Det nye totalforsvaret reiser en rekke praktiske og prinsipielle problemstillinger. 

Institutt for forsvarsstudier (IFS) vil med årets konferanse bidra til å berede grunnen for nye og bærekraftige løsninger for fremtidens forsvar. Med oss har vi representanter fra land som Finland, Storbritannia og USA, i tillegg til innledere fra Forsvaret, næringslivet og forskningsmiljøene. 


Foreløpig program

08.3009.00
Registrering og kaffe
​09.00‒09.15Velkommen
​09.15‒09.45Hovedtale 
​Generalløytnant Rune Jakobsen, sjef Forsvarets operative hovedkvarter
​09.45‒11.00

Session I: Reviving total defence [English]
(Chair: Dr. Per M. Norheim-Martinsen) 

  • ​«Total Defence: The Cold War and Now», Magnus Håkenstad, PhD scholar, IFS
  • «Reviving NATO's Civil Protection Concepts through the Norwegian Total Defence Program», Per Brekke, Deputy Director, Directorate of Civil Protection and Emergency (DSB)
  • «Finland's Comprehensive Security Approach», Major General Timo Rotonen, Chief of Logistics Command, Finland
  • ​«The UK Whole Force Concept», Peter Quentin, Research Fellow, Royal United Services Institute, UK​​

​11.00‒11.15​Kaffe
​11.15‒12.30Sesjon II: Totalforsvaret 2.0 – nye ideer, gamle utfordringer [Norwegian]

(Ordstyrer: Prof. Kjell Inge Bjerga)

  • Petter Jansen, Sjef FLO
  • Vidar Hole, CEO, WilNor Governmental Services 
  • «Totalforsvarets folkerettslige utfordringer», Sigrid Redse Johansen, Forsvarets høgskole
  • «Ett helsevesen – sivilt og militært», kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen, Sjef Forsvarets sanitet
​12.30‒12.45​Oppsummering
​12.45‒13.30Lett lunsj og forfriskninger


Publisert 13. februar 2017 15:29.. Sist oppdatert 22. mars 2017 11:04.