Boklansering FSAN 75Boklansering FSAN 75http://forsvaret.no/media/PubImages/FSAN_okt2016_ingress.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7553

Boklansering: Sanitetens utvikling gjennom 75 år

13. oktober presenterte Tor Jørgen Melien den første samlede, kilde- og forskningsbaserte fremstillingen av Forsvarets sanitet og dens utvikling fra 1941 til i dag.

​​​​​​​​​​​​​​​Boken heter Forsvarets sanitet. Helse for stridsevne 1941‒2016 og er skrevet av Tor Jørgen Melien. Gjennom programmet ble både innholdet i boken, sanitetens operasjoner ute og hjemme, 75-årsjubileet og veien videre for Forsvarets sanitet belyst.

Tor Jørgen MelienPanelet besto av Tor Jørgen Melien, forsker ved IFS og forfatter av boken, Britt T. Brestrup, president Norges Veteranforbund og Jan Sommerfelt-Pettersen, sjef for Forsvarets sanitet.

Kjell Inge Bjerga (dekan/professor, Forsvarets høgskole) ledet seminaret. I åpningsinnlegget la han blant annet vekt på bokens betydning for forståelsen av omstillingsarbeidet i Forsvaret.

I Tor Jørgen Meliens orientering om bokens innhold, la han vekt på at den er den første samlede, kilde- og forskningsbaserte fremstillingen av Forsvarets sanitet og dens utvikling fra 1941 til i dag. Boken er inndelt i tre hovedperioder: andre verdenskrig, den kalde krigen og tiden etter 1990. Boken tar også for seg saniteten i forsvarsgrenene og det militær-sivile samarbeidet.

Britt T. BrestrupForsvarets sanitet ivaretok sanitetsfaglige saker, forvaltning av personell og materiell, dvs. fellessaker for saniteten i Forsvaret og fagmyndighet for saniteten i hele forsvaret. Forsvarets sanitet og det sivile helsevesenet hadde et nært og omfattende beredskapssamarbeid under den kalde krigen. I perioden hadde saniteten sin største organisasjon noensinne, og det ble gjennomført et stort antall repetisjonsøvelser.

Etter den kalde krigen gikk organisasjonen over til å drive kompetanseoppbygging og leveranser av sanitetstjenester. Utenlandsbidragene var mange. Sanitetstjenesten gjennomgikk – og gjennomgår – en rivende utvikling, dels som en følge av medisinske fremskritt og dels på grunn av tjenesteerfaringene fra de skarpe utenlandsoperasjonene. I sum har dette ført Forsvarets sanitet frem til dagens profesjonelle nivå. Effektive militære operasjoner er avhengige av en velfungerende sanitet.

Jan Sommerfelt-PettersenBritt T. Brestrup fortalte fra sin deltakelse i internasjonale operasjoner med vekt på bidrag i Midtøsten. Hun vektla betydningen av faglig mangfold, tjenesteerfaring, forskning, utdanning, øving og utstyr. Avslutningsvis viste hun til betydningen av debrifing og veteranoppfølging.

Jan Sommerfelt-Pettersen trakk de lange linjene i sanitetens historie, og påpekte at det ikke har vært skrevet et helhetlig verk om det norske helsevesenet. Norge har et helsevesen, og saniteten er en del av dette, men sistnevntes viktige rolle i utviklingen av det norske helsevesenet har vært fraværende i litteraturen. Sivilt-militær samarbeid er en rød tråd i historien om Forsvarets sanitet, og kan i nyere tid trekkes tilbake til opprettelsen av beredskapsrådet i 1939. Ifølge Sommerfelt-Pettersen kan bedre kjennskap til historien bidra til at man unngår å gjenta fortidens feil.

Seminaret ble rundet av med spørsmål fra salen. 

​Rapport skrevet av Tor Jørgen Melien

Publisert 13. oktober 2016 10:00.. Sist oppdatert 27. januar 2017 16:08.