Sookermany, Anders McD.
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sivil-militære relasjoner
StillingSeniorforsker
Telefon23 09 59 66
Epostasookermany@ifs.mil.no

​​​​​​​​​​​​Anders McD Sookermany (f. 1967) er forsker ved senter for Sivil-militære relasjoner. Tidligere var han forskningsoffiser ved Norges I​​drettshøgskole Forsvarets institutt (NIH/F). Han har sin militære utdanning fra Luftforsvaret med stabsskole I som høyeste militære utdanningsnivå. Videre har han en doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og et hovedfag i idrettfilosofi fra Norges idrettshøgskole.

Hans forskningsinteresser er knyttet til ferdighetslæring i postmoderne/moderne militære kontekster. For tiden leder Sookermany FoU-programmet "Læring under Risiko" (LUR). Målsettingen med programmet er å beskrive, forstå og forklare  risikodimensjonen i soldaters militære ferdighetslæring (før,) under (og etter) deltakelse i militære operasjoner. På undervisningssiden har han temaansvar innenfor masteremnet «Vitenskapsteori og metodologi», i tillegg til at han for tiden (i samarbeid med krigsskolene) arbeider med utviklingen av et studieemne på bachelornivå om det å utvikle militære treningskulturer. 

Utover dette har Sookermany deltatt i flere nasjonale og internasjonale fagkomiteer, råd, arbeidsgrupper med mer innenfor det bredere kompetanseområdet læring, trening, prestasjon og kultur. I dag er han blant annet medlem av det redaksjonelle styre for det internasjonale tidsskriftet Armed Forces & Society.​

Bok/rapport/avhandling

 • Sookermany, Anders McD og Jørgen Weidemann Eriksen, red. 2007. Veglederen : et festskrift til Nils Faarlund / red. Anders McD Sookermany & Jørgen W. Eriksen. Oslo: Gan forlag.
 • Säfvenbom, Reidar og Anders McD Sookermany. 2005. Sport and Peace: The use of Sport and Physical Activity during Military Operations Abroad. Rapport, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt.
 • Sookermany, Anders McD. 2005. Fra vernepliktig rekrutt til ekspertsoldat Ferdighetslæring i det nye Forsvaret. Oslo: GAN Forlag AS.
 • Sookermany, Anders McD, Espen Rustad, Audun Johannessen og Jan Kristian Bredesen. 2000. Forsvarets Sko Trening: En brukstest av tre ulike skotyper for Forsvarets Sko Trening. Rapport, Norges Idrettshøgskole, Forsvarets institutt.
 • Sookermany, Anders McD, Jan Kristian Bredesen og Øyvind Helgerud. 1999. Forsvarets Sko Trening: Et troverdig alternativ! Prosjekt 70d. Rapport, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt.
 • Sookermany, Anders McD. 1998. Forsvarets Sko Trening: En undersøkelse på soldatenes holdninger til Forsvarets Sko Trening. Rapport, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt, Oslo.
 • Sookermany, Anders McD. 1998. Forsvarets Sko Trening: Et troverdig alternativ! Prosjekt 70c. Rapport, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt.
 • Sookermany, Anders McD. 1998. Fysiske prøver for vernepliktige mannskaper 1997. Rapport, Norges idrettshøgskole.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Sookermany, Anders Mc Donald. 2015. "Defense and Military Policy: Postmodern Perspectives." I Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, 3rd ed., redigert av Domonic A. Bearfield og Melvin J. Dubnick, 859–867. Taylor & Francis.
 • Sookermany, Anders Mc Donald. 2015. "Å forberede beredskapsavdelinger for det uforutsigbare: et postmodernistisk utdanningsnarrativ". I Pedagogikk for det uforutsette, redigert av Glenn Egil Torgersen, 177–195. Fagbokforlaget.
 • Aandstad, Anders og Anders McD Sookermany. 2008. "Mennesket som basis for militære operasjoner". I Kropp, bevegelse og energi : i den grunnleggende soldatutdanningen, redigert av Reidar Säfvenbom og Anders McD Sookermany, 227–242. Universitetsforlaget.
 • Sookermany, Anders McD. 2008. "Hvordan kan vi forstå energi?" I Kropp, bevegelse og energi : i den grunnleggende soldatutdanningen, redigert av Reidar Säfvenbom og Anders McD Sookermany, 55–65. Universitetsforlaget.
 • Sookermany, Anders McD. 2008. "Kropp, bevegelse og energi i militære kontekster". I Kropp, bevegelse og energi : i den grunnleggende soldatutdanningen, redigert av Reidar Säfvenbom og Anders McD Sookermany, 66–81. Universitetsforlaget.
 • Sookermany, Anders McD og Reidar Säfvenbom. 2008. "Fra "fysisk fostring" til "kropp, bevegelse og energi"". I Kropp, bevegelse og energi : i den grunnleggende soldatutdanningen, redigert av Reidar Säfvenbom og Anders McD Sookermany, 19–33. Universitetsforlaget.
 • Sookermany, Anders McD. 2007. "From recruit to expert soldier : skill-acquisition in post-modern military communities". I Cognition and Creativity/Liv Duesund (ed.). University of California, Berkeley: University of California, Berkeley & Statoil.
 • Sookermany, Anders McD. 2007. "Toget - hva har det med verdier å gjøre? : Anders McD Sookermany i samtale med Nils Faarlund". I Veglederen : et festskrift til Nils Faarlund / red. Anders McD Sookermany og Jørgen W. Eriksen, 108–119. Aschehoug & Co.
 • Sookermany, Anders McD og Anders McD Sookermany. 1999. "Dagens soldaters fysiske form - en trussel mot totalforsvaret?" I Kunnskap om idrett, 49–59. Norges idrettshøgskole, Oslo: Norges idrettshøgskole.
 • Sookermany, Anders McD og Anders McD Sookermany. 1999. "Det moderne forsvar; Teknologi vs fysisk fostring eller kompetanseheving?" I Kunnskap om idrett, 7–20. Norges idrettshøgskole, Oslo: Norges idrettshøgskole.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Sookermany, Anders Mc Donald, Trond Svela Sand og Gunnar Breivik. 2015. "Risk-Taking Attitudes and Behaviors among Military Personnel in Dangerous Contexts - A Categorized Research Bibliography". Moving soldiers - Soldaten i bevegelse 4 (1): 12–52.
 • Aandstad, Anders, Anders McD Sookermany og Reidar Säfvenbom. 2010. The Cadet Development Study - A longitudinal interdisciplinary study on Norwegian cadets. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse (2): 55–55.
 • Hageberg, Rune og Anders McD Sookermany. 2010. Training clothes for military personell. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse (2): 49–49.
 • Sookermany, Anders McDonald. 2010. Hvow can we understand the concept of (military) skill? Moving soldiers - Soldaten i bevegelse (2): 59–59.
 • Sookermany, Anders Mcdonald og Røe Lene. 2010. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse (2): 47–47.
 • Stornæs, Annett Victoria, Nina Rones og Anders McD Sookermany. 2010. The officer candidate school study - joint admission and selection (FOS) 2010. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse (2): 53–53.
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Sookermany, Anders Mc Donald. 2015. "Editor's Column MS 0115". Moving soldiers - Soldaten i bevegelse.
 • Sookermany, Anders McD. 2011. "Editors Column MS 0111". Moving soldiers - Soldaten i bevegelse.
 • Sookermany, Anders McD. 2011. Idrettsvitenskapelig konferanse. Forsvarets forum.
 • Sookermany, Anders McD. 2011. Redaktørens spalte MS0211. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse.
 • Sookermany, Anders Mcdonald. 2010. Editor's column MS 0110. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse.
 • Sookermany, Anders Mcdonald. 2010. Editor's column MS 0210. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse.
Vis alle
Publisert 4. januar 2017 10:47.. Sist oppdatert 26. mai 2017 11:17.