​​​​​​​​​​​​​​​​

Grafen viser forsvarsbudsjettets utvikling fra 1998 til 2016 i 2016-kroner. For å gjøre budsjettene sammenlignbare over tid, er det gjort noen korrigeringer. 

Grafen er korrigert for bruttobudsjetteringen av Forsvarsbygg (fra 2011) og Redningshelikoptertjenesten (fra 2000), ved at bruttodelen av disse utgiftene er trukket ut. I statsforvaltningen fra 2015 ble det i tillegg innført en nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift. For 2015 og 2016 er dette korrigert for i grafen. Forsvarsbudsjettene nedenfor forteller mer om detaljene for hvert enkelt år. 

Budsjettene for årene 1998 til 2003 ligger ikke digitalt på regjeringens nettsider. Nasjonalbiblioteket har imidlertid digitalisert Stortingstidende for perioden. Der kan man finne tallene.

Prop. 1 S (2018–2019) Forsvarsdepartementet

Prop. 1 S (2017–2018) Forsvarsdepartementet

Innst. 7 S (2017–2018)


Prop. 1 S (2016–2017) Forsvarsdepartementet

Innst. 7 S (2016–2017)


Prop. 1 S (2015–2016) Forsvarsdepartementet

Innst. 7 S (2015–2016)


Prop. 1 S (2014–2015) Forsvarsdepartementet

Innst. 7 S (2014–2015)


Prop. 1 S (2013–2014) Forsvarsdepartementet

Innst. 7 S (2013–2014)


Prop. 1 S (2012–2013) Forsvarsdepartementet

Innst. 7 S (2012–2013)


Prop. 1 S (2011–2012) Forsvarsdepartementet

Innst. 7 S (2011–2012)


Prop. 1 S (2010–2011) Forsvarsdepartementet

Innst. 7 S (2010–2011)


Prop. 1 S (2009–2010) Forsvarsdepartementet

Innst. 7 S (2009–2010)


St.prp. nr. 1 (2008–2009) Forsvarsdepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 7 (2008–2009)


St.prp. nr. 1 (2007–2008) Forsvarsdepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 7 (2007-2008)


St.prp. nr. 1 (2006–2007) Forsvarsdepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 7 (2006-2007)


St.prp. nr. 1 (2005–2006) Forsvarsdepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 7 (2005–2006)


St.prp. nr. 1 (2004–2005) Forsvarsdepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004–2005)


St.prp. nr. 1 (2003–2004) Forsvarsdepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 7 (2003–2004)

Budsjett- og regnskapsanalyser

Budsjettanalyse 2013

Budsjettanalyse 2014

Budsjettanalyse 2016

Budsjettanalyse 2017


Regnskapsanalyse 2010

Regnskapsanalyse 2011

Regnskapsanalyse 2012

Regnskapsanalyse 2013

Regnskapsanalyse 2014

Regnskapsanalyse 2015

Regnskapsanalyse 2016

Forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet og av BNP

Denne grafen viser forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet fra 1990 til 2016.

Disse grafene viser  forsvarsbudsjettets andel av BNP fra 1998 til 2016 for Norge, et utvalg andre NATO-land samt Sverige og Finland.

Denne databasen (SIPRI) gir en oversikt over ulike lands militære utgifter i USD og som andel av BNP 1949 - 2017.

Forsvarsbudsjettets investeringsandel

​​​Denne grafen viser investeringsandelen av forsvarsbudsjettet fra ​​1998 til 2014.


Diagrammet viser driftsutgiftene i de fire grenene i 1998 og i 2015. Fordelingen grenene imellom har holdt seg forholdsvis lik, men Hæren fått noe mindre og Heimevernet noe mer.​ For å se den årlige utviklingen last ned graf her.

​​​Forsvarets tall og statistikk


Publisert 6. april 2016 14:19.. Sist oppdatert 15. oktober 2018 12:11.