1994
2004
2014

For en detaljert oversikt over utviklingen i årsverk fra år til år i perioden 1994 til 2015, last ned flere gra​​​fer. ​

For en oversikt over utviklingen i årsverk fordelt på forsvarsgrenene i perioden 2006 til 2015, last ned graf.


 


​​

Denne grafen er basert på de årlige meningsmålingene gjennomført av informasjonsorganisasjonen Folk og Forsvar. Til tross for store endringer i forsvars- og sikkerhetspolitikken har oppslutningen om Forsvaret og medlemskap i Nato holdt seg temmelig stabil. Se målingene i detalj på nettsidene til Folk og Forsvar under "Meningsmålinger"​.


Aktiviteten i Kysteskadren (tidligere Marinen) har variert, men trenden er en jevn reduksjon i antall seilingstimer. Det er primært i ubåt-, mine- og logistikkvåpenet at reduksjonen har vært størst, mens for fregattvåpenet har utviklingen vært forholdsvis stabil. Se hele utviklingen fordelt på fartøytyper h​er​​.


Etter et bunnpunkt i 2009 har Kystvakten de siste årene hatt et jevnt økende antall seilingsdøgn. Se hele utviklingen i perioden 2000–2015 h​er​.

Det kan være vanskelig å måle aktivitet for Hæren. Denne grafen viser det årlige totale antall tjenestedøgn for personer inne til førstegangstjeneste i Hæren. Se denne grafen over flere år, samt en graf over øvingsdøgn for befal, her​.

Aktiviteten i Heimevernet måles i totalt antall tjenestegjørende dager per år. Tallet regnes ut ved å gange alt personell som har deltatt på øvelser med det antall døgn de har vært inne til tjeneste. Se hele utviklingen i perioden 2002 til 2015 h​er​.​

Antall flytimer i Luftforsvaret har vært jevnt synkende, men uvisst hvorfor skjedde det et særlig fall i perioden 1994 til 1997. Se hele utviklingen fordelt på fly- og helikoptertyper her.


​​forsvarets tall og statistikk

Publisert 6. april 2016 14:24.. Sist oppdatert 22. mai 2018 10:28.