Tamnes, Rolf
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sikkerhetspolitikk
StillingProfessor
Telefon23 09 59 01
Epostrolf.tamnes@ifs.mil.no

​​(f. 1951) professor ved Institutt for forsvarsstudier. Cand.philol. Universitetet i Oslo 1978. Dr.philos. 1991. Forsker ved IFS 1981, direktør 1996–2012. Leder for forskningsprogrammet Geopolitics in the High North 2008–2012. Professor II ved Historisk Institutt, Universitetet i Oslo 1995–2009. Forskningsopphold ved Woodrow Wilson Center og Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington D.C., 2005–2006. Forskningsopphold ved CSIS og St Antony's College, Oxford, 2014. Medlem av Det Norske Vitenskaps-Akademi og Kungliga Krigsvetenskapsakademien. 

Ledet i 2015 Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, medlem av Afghanistan-utvalget.

Leder av forskningsprogrammet Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv.

Interessefelt og kompetanseområder

 • norsk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk
 • samtidshistorie
 • kald krig
 • forsvarsplanlegging
 • samfunnsikkerhet
 • internasjonale operasjoner og Nato
 • Nordområdene og ressursspørsmål
 • Norden

Bok/rapport/avhandling

 • Godal, Bjørn Tore, Mats Berdal, Gunhild Hoogensen Gjørv, Torgeir Hagen, Kristian Berg Harpviken, Gro Nystuen, Sten Rynning, Astri Suhrke, Rolf Tamnes, Torunn Wimpelmann, Paal Sigurd Hilde, Elisabet Eikås, Harald Høiback, Anni Røe, Ellen Svendsen og Helene Forsland Widerberg. 2016. NOU: En god alliert - Norge i Afghanistan 2001-2014. Rapport, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.
 • Tamnes, Rolf, Janne Haaland Matlary, Julie Maria Wilhelmsen, Alf Håkon Hoel, Asle Toje, Kate Hansen Bundt og Trond Grytting. 2015. "Et felles løft: Ekspertgruppen for forsvaret av Norge". Rapport, Forsvarsdepartementet.
 • Allers, Robin M., Carlo Masala og Rolf Tamnes, red. 2014. Common or Divided Security? German and Norwegian Perspectives on Euro-Atlantic Security. Peter Lang Publishing Group.
 • Tamnes, Rolf og Kristine Offerdal, red. 2014. Geopolitics and Security in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World. Routledge.
 • Waage, Hilde Henriksen, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik, red. 2013. Krig og fred i det lange 20. århundre. Cappelen Damm Akademisk.
 • Tamnes, Rolf og Rose Gottemoeller, red. 2008. High North: High stakes. Security, energy, transport, environment. Fagbokforlaget.
 • Børresen, Jacob, Gullow Gjeseth og Rolf Tamnes. 2004. Norsk forsvarshistorie, Allianseforsvar i endring. Bergen: Eide forlag.
 • Pharo, Helge, Sven G. Holtsmark og Rolf Tamnes, red. 2003. Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning. Cappelen Damm Akademisk.
 • Holtsmark, Sven Gabriel, Helge Pharo og Rolf Tamnes, red. 2003. Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning. Cappelen Damm Akademisk.
 • Tamnes, Rolf og Kjetil Skogrand. 2001. Fryktens likevekt. Atombomben, Norge og verden 1945-1970. Tiden.
 • Melien, Tor Jørgen, Lars Christian Jenssen, Rolf Tamnes, Inge Tjøstheim, Max Hermansen, Kjetil Sørli og Odd T Fjeld. 1998. Sjøkrig. Perspektiver på historie og samtid. Rapport, Institutt for forsvarsstudier.
 • Tamnes, Rolf. 1997. Norsk utenrikspolitikks historie, bind 6, Oljealder 1965-1995. Universitetsforlaget.
 • Tamnes, Rolf. 1991. The United States and the Cold War in the High North. Ad Notam & Dartmouth.
 • Tamnes, Rolf, red. 1987. Forsvarsstudier, Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole 1987. Tano.
 • Tamnes, Rolf, red. 1986. Forsvarsstudier, Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole 1986. Tano.
 • Tamnes, Rolf, red. 1985. Forsvarsstudier, Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole 1985. Tano.
 • Tamnes, Rolf, red. 1984. Forsvarsstudier, Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole 1983-84. Tanum-Norli.
 • Tamnes, Rolf, red. 1983. Forsvarsstudier, Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole 1982. Tanum-Nordli.
 • Tamnes, Rolf. 1978. Svensk og finsk reaksjon på Tsjekkoslovakia-krisen 1968. Sikkerhetspolitiske utfordringer og muligheter. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Oslo.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Holtsmark, Sven Gabriel og Rolf Tamnes. 2014. "The geopolitics in the Arctic in historical perspective". I Geopolitics and Security in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World, redigert av Rolf Tamnes og Kristine Offerdal, 12–48. Routledge.
 • Offerdal, Kristine og Rolf Tamnes. 2014. "Introduction". I Geopolitics and Security in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World, redigert av Rolf Tamnes og Kristine Offerdal, 1–11. Routledge.
 • Tamnes, Rolf. 2014. "Norwegian Foreign and Security Policy: From the Arctic Frontier to the Afghan Battlefield". I Common or Divided Security? German and Norwegian Perspectives on Euro-Atlantic Security, redigert av Robin M. Allers, Carlo Masala og Rolf Tamnes. Peter Lang Publishing Group.
 • Tamnes, Rolf. 2014. "Roller og funksjoner i sentraladministrasjonen". I Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud, redigert av Dag Harald Claes, Knut Heidar og Cathrine Holst. Universitetsforlaget.
 • Tamnes, Rolf og Robin M. Allers. 2014. "Just Do It: Bilateral and Minilateral Cooperation to Invigorate European Security". I Common or Divided Security? German and Norwegian Perspectives on Euro-Atlantic Security, redigert av Robin M. Allers, Carlo Masala og Rolf Tamnes. Peter Lang Publishing Group.
 • Tamnes, Rolf og Kristine Offerdal. 2014. "Conclusion". I Geopolitics and Security in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World, redigert av Rolf Tamnes og Kristine Offerdal. Routledge.
 • Tamnes, Rolf. 2013. "Det lange 20. århundre i perspektiv". I Krig og fred i det lange 20. århundre, redigert av Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik, 357–382. Cappelen Damm Akademisk.
 • Waage, Hilde Henriksen, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik. 2013. "Innledning". I Krig og fred i det lange 20. århundre, redigert av Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik, 12–18. Cappelen Damm Akademisk.
 • Tamnes, Rolf. 2011. "Arctic Security and Norway". I Arctic Security in an Age of Climate Change, redigert av James Kraska, 47–63. Cambridge University Press.
 • Tamnes, Rolf. 2010. "Petroleumsvirksomhetens internasjonale dimensjon". I Oljevirksomhetens inntog i nord. Næringsutvikling, politikk og samfunn, redigert av Peter Nicolai Arbo og Bjørn Hersoug, 256–281. Gyldendal Akademisk.
 • Tamnes, Rolf. 2009. "Dager i mai. U-2-saken i 1960". I I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen, redigert av Solveig Halvorsen, Terje Halvorsen, Einar Niemi og Helge Pharo, 268–288. Oslo: LO Media.
 • Tamnes, Rolf. 2009. "Et større Norge". I Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen, redigert av Even Lange, Helge Pharo og Øyvind Østerud, 259–324. Unipub forlag.
 • Tamnes, Rolf. 2005. "Samarbeid og konflikt i de svensk-norske forbindelsene". I Fred og forsoning. 1905 - hundre år etter, redigert av Bo Huldt og Olav Fagelund Knudsen, 37–43. Stockholm: UI.
 • Tamnes, Rolf. 2004. "Major Coastal State - Small Naval Power: Norway's Cold War Policy and Strategy". I Navies in Northern Waters, 1721-2000, redigert av Rolf Hugh Hobson og Tom Kristiansen, 222–248. Frank Cass Publishers.
 • Tamnes, Rolf. 2003. "Norge og Sverige: fremtidige strategiske partnere?" I Föreningen FHS 1953-2003, redigert av Erik Rossander, 81–95. Föreningen FHS.
 • Tamnes, Rolf. 2001. "The Strategic Importance of the High North during the Cold War". I A History of NATO: The First Fifty Years, redigert av Gustav Schmidt, 257–274. Palgrave Macmillan.
 • Eriksen, Knut Einar og Rolf Tamnes. 1999. "Norge og NATO under den kalde krigen". I NATO 50 år. Norsk sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år, 7–38. Den norske Atlanterhavskomité.
 • Tamnes, Rolf. 1999. "Norske petroleumsinteresser i et utenrikspolitisk perspektiv". I NATO 50 år. Norsk sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år, 208–234. Den norske Atlanterhavskomité.
 • Tamnes, Rolf. 1998. "Den norske diskusjonen om deltakelse i okkupasjonen av Tyskland". I Tysklandsbrigaden: Fra okkupasjon til samarbeid, redigert av Tom Kristiansen, 89–105. Institutt for forsvarsstudier, Oslo.
 • Tamnes, Rolf. 1998. "Norsk forsvarspolitikk i dag og i morgen". I Försvarspolitik i Norden - eller nordisk försvarspolitik?, redigert av Gunnar Artéus og Kent Zetterberg, 57–82. Försvarhögskolan.
 • Tamnes, Rolf, Astrid Forland og Harald Müller. 1998. "Norway". I Europe and Nuclear Disarmament. Debates and Political Attitudes in 16 European Countries, 287–305. European Interuniversity Press, Brüssel.
 • Tamnes, Rolf. 1993. "Defence of the Northern Flank, 1949-1956". I Das Nordatlantische Bundnis 1949-1956, redigert av Klaus A. Maier og Norbert Wiggershaus, 177–195. R. Oldenbourg Verlag.
 • Tamnes, Rolf. 1991. "Samspillet mellom Norge og Danmark i NATO i 1950-årene". I Danmark, Norden og NATO 1948-1962, redigert av Carsten Due-Nielsen, Johan Peter Noack og Nikolaj Petersen, 59–82. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
 • Tamnes, Rolf. 1989. "Handlefrihet og lojalitet. Norge og atompolitikken i 1950-årene". I Historiker og veileder. Festskrift til Jakob Sverdrup, redigert av Trond Bergh og Helge Pharo, 203–236. Oslo: Tiden.
 • Tamnes, Rolf og Olav Riste. 1989. "Norway". I The Soviet Naval Threat to Europe: Military and Political Dimensions, redigert av Bruce Watson og Susan M. Watson, 182–193. Westview Press.
 • Tamnes, Rolf. 1987. "Integration and Screening. The Two Faces of Norwegian Alliance Policy, 1945-1986". I Forsvarsstudier, Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole 1987, redigert av Rolf Tamnes, 59–100. Tano.
 • Tamnes, Rolf. 1987. "Norway's Struggle for the Northern Flank 1950-52". I Western Security, the Formative Years, redigert av Olav Riste, 215–243. Universitetsforlaget.
 • Tamnes, Rolf og Olav Riste. 1987. "Den sjømilitære trussel og Norge". I Forsvarsstudier, Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole 1987, redigert av Rolf Tamnes, 15–39. Tano.
 • Tamnes, Rolf. 1986. "Kamp mot russerne på tysk jord? Tysklandsbrigaden og den kalde krigen 1947-1953". I Forsvarsstudier, Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole 1986, redigert av Rolf Tamnes, 82–172. Tano.
 • Tamnes, Rolf. 1983. "Den norske holdningen til en nordisk atomvåpenfri sone 1958-1983". I Forsvarsstudier, Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole 1982, redigert av Rolf Tamnes, 11–86. Tanum-Nordli.
 • Tamnes, Rolf. 1983. "NATO's og Norges reaksjon på Tsjekkoslovakia-krisen 1968". I Forsvarsstudier, Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole 1982, redigert av Rolf Tamnes, 111–187. Tanum-Nordli.
 • Tamnes, Rolf. 1982. "Den norske holdningen til atomfrie soner i Sentral-Europa 1957-1965". I Forsvarsstudier, Årbok for forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole 1981, redigert av Olav Riste, 82–122. Tanum-Nordli.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Tamnes, Rolf. 2019. Småstatsrealisme i 70 år. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 77 (1).
 • Tamnes, Rolf. 2019. Småstatsrealisme i 70 år, Small state realism in 70 years. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 77 (1).
 • Tamnes, Rolf. 2018. The High North: A Call for a Competive Strategy. Whitehall Papers 93 .
 • Tamnes, Rolf. 2017. The Significance of the North Atlantic and the Norwegian Contribution. Whitehall Papers 87 (1): 8–31.
 • Tamnes, Rolf. 2015. Arctic Security - Today and Tomorrow. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (2): 104–108.
 • Tamnes, Rolf. 2015. Et lite land i stormaktspolitikken. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 73 (3): 384–393.
 • Tamnes, Rolf. 2014. Visjonen om nord. Nansen minneforelesning 2013. Årbok / Det norske videnskaps-akademi .
 • Tamnes, Rolf. 2001. Kommandospørsmålet på nordflanken. Utviklingen i to formative perioder. IFS-Ifo (4).
 • Tamnes, Rolf. 1999. Forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge. Forsvarets høgskoleforening, Studieutvalgets skriftserie (2).
 • Tamnes, Rolf. 1998. Sjøforsvarets oppgaver før, under og etter den kalde krigen. Forsvarsstudier (3): 20–25.
 • Tamnes, Rolf. 1998. Striden om flyplass på Svalbard 1956-1975. IFS-Ifo (5): 27–33.
 • Tamnes, Rolf. 1993. Forskningen om den kalde krigen - status og fremtid. Historisk Tidsskrift (Norge) (4): 487–503.
 • Tamnes, Rolf. 1993. Penetrasjon og polarisering. Nordområdene i et historisk perspektiv. IFS-Ifo (2): 1–10.
 • Tamnes, Rolf. 1992. Norges hemmelige tjenester under den kalde krigen. Et sammenlignende internasjonalt perspektiv. IFS-Ifo (2).
 • Tamnes, Rolf. 1992. Svalbard og den politiske avmakt. Striden om flyplass, olje og telemetri-stasjon, 1955-1970. Forsvarsstudier (1): 5–87.
 • Tamnes, Rolf. 1991. Norges plass i amerikansk strategi 1945-1990. IFS-Ifo (1): 8–10.
 • Tamnes, Rolf. 1991. Svalbard og stormaktene. Fra ingenmannsland til kald krig, 1870-1953. Forsvarsstudier (7): 5–100.
 • Tamnes, Rolf. 1991. Svensk sikkerhet og vestmaktene. IFS-Ifo (3): 11–18.
 • Tamnes, Rolf. 1990. Soviet 'reasonable sufficiency' and Norwegian security. Forsvarsstudier (5): 5–90.
 • Tamnes, Rolf, Roald Gjelsten, Tønne Huitfeldt, Sverre Diesen og Arne B. Dalhaug. 1990. Soviet 'reasonable sufficiency' and Norwegian security. Forsvarsstudier (5).
 • Tamnes, Rolf. 1987. Mellom fag og politikk. Embedsmenns og offiseres ytringsfrihet. Norsk Militært Tidsskrift (3): 1–19.
 • Tamnes, Rolf. 1987. Norsk handlefrihet i historisk perspektiv. Forsvarets høgskoleforening, Studieutvalgets skriftserie (1): 7–13.
 • Tamnes, Rolf. 1987. Svalbard mellom Øst og Vest. Kald krig og lavspenning i nord 1947-1953. Forsvarsstudier (4): 5–43.
 • Tamnes, Rolf. 1986. Den politiske biografi og trollet med de tre hoder. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier (1): 19–47.
 • Tamnes, Rolf. 1986. Ettpartistat, småstat og særinteresser. Tre skoler i norsk sikkerhetspolitikk. Nytt Norsk Tidsskrift (3): 42–64.
 • Tamnes, Rolf. 1985. Nordområdene i amerikansk strategi etter andre verdenskrig. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier : 7–56.
 • Tamnes, Rolf. 1984. Skandinavisk forsvarsforbund - før og nå. Vårt försvar (7): 14–16.
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Tamnes, Rolf. 2016. "Ny spenning i nordområdene etter Russlands taktskifte". Luftled - luftmilitært tidsskrift (1): 7–10.
 • Tamnes, Rolf. 2016. Russland og retro. Vårt försvar (3): 7–10.
 • Tamnes, Rolf. 2014. Amerikanerne ute, russerne inne og tyskerne oppe? Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (3): 21–32.

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Hoel, Alf Håkon og Rolf Tamnes. 2015. Grensesetting og samarbeid i nord. Bladet Nordlys, 29. april.
Publisert 6. mai 2015 13:27.. Sist oppdatert 14. november 2019 09:40.