Zysk, Katarzyna
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sikkerhetspolitikk
StillingProfessor/ stedfortredende direktør/ leder for senter for sikkerhetspolitikk
Telefon23 09 59 22
Epostkzysk [a] ifs.mil.no

Katarzyna Zysk er professor i internasjonale relasjoner og samtidshistorie. Hun er stedfortreder for direktør og leder for Senteret for sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier. Hun var også forskningsleder ved IFS i perioden 2017–19.

I det akademiske året 2016–17 var hun gjesteforsker ved Center for International Security and Cooperation (CISAC) ved Stanford University, og videre visiting research fellow ved the Changing Character of War Centre ved the University of Oxford. 

Zysk er også medlem i Hoover Institutions Arctic Security Initiative, og er medlem i The International Military Council on Climate and Security (IMCCS). Hun var forsker (resident og non-resident) ved the US Naval War College, Center for Naval Warfare Studies/Strategic Research Department der hun også samarbeidet med War Gaming Department. I 2016 var hun assisterende dekan ved Forsvarets høgskole, hvor hun også underviser. I 2015 fikk hun Sjef Forsvarets høgskoles undervisningspris. 

Zysk har bakgrunn i internasjonale forhold og internasjonal historie. Etter hun forsvarte sin doktrorgradavhandling om NATO utvidelse og norske holdninger (2006), har hun fokusert i sin forskning og publisering på sikkerhets- og strategiske studier, herunder russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, militær doktrine og strategi, militær endring og modernisering i det russiske forsvaret, strategisk kultur, geopolitikk i Arktis, samt russisk sjømakt og maritim sikkerhet. Hun arbeider for tiden med et forskningsprosjekt om utviklingen i russisk militær strategi og krigføring. 

Språkkompetanse: norsk, engelsk, polsk, fransk, og russisk.  

Interessefelt og kompetanseområder

 • Russland, sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Militær strategi
 • moderne militær teori
 • Russland, sjømakt
 • geopolitikk i Arktis
 • maritim sikkerhet
 • NATO og transatlantiske relasjoner
 • Nord-Europa, sikkerhet og forsvar
 • internasjonal sikkerhet


Katarzyna ZyskS UTVALGTE PUBLIKASJONER


Bok/rapport/avhandling

 • Schulte, Paul, Paal Sigurd Hilde, Katarzyna Zysk, Lukasz Kulesa og Jacek Durkalec. 2013. "Prospects for information sharing and confidence building on Non-Strategic Nuclear Weapons in Europe". Rapport, The Polish Institute for International Affairs.
 • Zysk, Katarzyna. 2008. Stanowisko Norwegii wobec rozszerzenia NATO na panstwa Europy Srodkowej, ze szczegolnym uwzglednieniem Polski, w latach 1989–99 [Norway’s Approaches Toward NATO Enlargement to Central Europe, with a Special Emphasis on Poland, 1989–1999]. Nicholas Copernicus University Press and The Learned Society of Torun Press.

Del av bok/rapport

 • Zysk, Katarzyna. 2019. "Russia's Strategic Underbelly: Military Strategy, Capabilities, and Opearations in the Arctic". I The Russian Military in Contemporary Perspective, redigert av Stephen Blank, 687–724. Strategic Studies Institute of the U.S. Army War College.
 • Zysk, Katarzyna. 2018. "Russia". I The Handbook of European Defence Policies and Armed Forces, redigert av Hugo Meijer og Marco Wyss. Oxford University Press.
 • Zysk, Katarzyna. 2016. "Maritime Security and International Order at Sea in the Arctic". I International Order at Sea. How it is challenged. How it is maintained, redigert av Geoffrey Till og Jo Inge Bekkevold, 141–174. Palgrave Macmillan.
 • Zysk, Katarzyna. 2015. "Forsvars- og sikkerhetspolitikken – nye muligheter, ny usikkerhet". I Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014, redigert av Sven Gabriel Holtsmark, 555–564. Pax Forlag.
 • Zysk, Katarzyna. 2015. "Managing Military Change in Russia". I Security, Strategy and Military change in the 21st Century: Cross-Regional Perspectives, redigert av Jo Inge Bekkevold, Ian Bowers og Michael Raska, 155–177. Routledge.
 • Zysk, Katarzyna. 2015. "Mellom fredsretorikk og militær opprustning: Russlands sikkerhetspolitiske og militære atferd i nordområdene". I Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene, redigert av Tormod Heier og Anders Olav Kjølberg, 71–84. Universitetsforlaget.
 • Zysk, Katarzyna. 2015. "Russia turns north, again: interests, policies and the search for coherence". I Handbook of the Politics of the Arctic, redigert av Geir Hønneland og Leif Chr. Jensen, 437–461. Edward Elgar Publishing.
 • Zysk, Katarzyna. 2014. "Back to Basics? NATO and Article Five post-Ukraine". I Trends and Threats. NATO in the 21st Century, redigert av Dahl Ann-Sofie, 5–5. University of Copenhagen: Centre for Military Studies, University of Copenhagen.
 • Zysk, Katarzyna. 2012. "Russia’s Naval Ambitions: Driving Forces and Constraints". I Twenty-First Century Seapower: Cooperation and Conflict at Sea, redigert av Peter Dutton, Robert Ross og Øystein Tunsjø, 112–135. Routledge.
 • Zysk, Katarzyna. 2011. "Military Aspects of Russia’s Arctic Policy: Hard Power and Natural Resources". I Arctic Security in an Age of Climate Change, redigert av James Kraska, 85–106. Cambridge University Press.
 • Zysk, Katarzyna. 2011. "The Evolving Arctic Security Environment: An Assessment". I Russia in the Arctic, redigert av Stephen Blank, 91–138. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute of the U.S. Army War College.
 • Zysk, Katarzyna. 2009. "Russia in the High North: Security and Defence Perspectives". I Security Prospects in the High North: Geostrategic Thaw or Freeze?, redigert av Sven Holtsmark og Brooke Smith-Windsor, 102–129. Roma: Nato Defense College.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Zysk, Katarzyna. 2007. Norwegia wobec polskich aspiracji euroatlantyckich w latach 1989-1995 [Norway and Polish Euro–Atlantic Aspirations, 1989–1995], Polish Academy of Sciences. Dzieje Najnowsze 4 : 215–233.
 • Zysk, Katarzyna. 2006. Norwegia wobec aktualnych tendencji w stosunkach transatlantyckich [New Tendencies in Transatlantic Relations – The Norwegian Perspective], Polish Institute of International Affairs. Polski Przeglad Dyplomatyczny 6 (4/32): 125–149.
 • Zysk, Katarzyna. 2005. Ewolucja norweskiej polityki bezpieczenstwa po II wojnie swiatowej [Evolution of Norway’s Security Policy after World War II], Institute of International Relations, University of Warsaw. Stosunki Miedzynarodowe (1-2): 57–77.
 • Zysk, Katarzyna. 2004. Synteza dziejow polityki zagranicznej Norwegii [Synthesis of the History of Norway’s Foreign Policy], The Learned Society of Torun. Zapiski Historyczne 2-3 : 185–196.
 • Zysk, Katarzyna. 2003. Norwegia wobec "trzeciej Europy" Józefa Becka [Norway’s Attitudes towards Joseph Beck’s Idea of the Third Europe], Polish Institute of International Affairs. Polski Przeglad Dyplomatyczny 3 (13): 75–114.
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Zysk, Katarzyna. 2014. Iskander missiler til Kaliningrad. Offiserbladet.
 • Zysk, Katarzyna. 2013. "Vil vise muskler i nord (originaltittel "Hva vil Russland i Arktis?")". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 29. januar.
 • Zysk, Katarzyna. 2012. Book review: Barbara Kunz, "Kind words, cruise missiles and everything in between. A neoclassical realist study of the use of power resources in U.S. policies towards Poland, Ukraine and Belarus 1989-2008", Doctoral thesis in Political Science at Stockholm University, Stockholm Studies in Politics 136: 2010. Nordisk Østforum.
 • Zysk, Katarzyna. 2007. Russlands skygge i nord. Dagbladet, 24. desember.
 • Zysk, Katarzyna. 2006. Book review: Arne Ørum, "Fred i vår tid. Retorikken bak Oslo–prosessen", Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2004. Polski Przeglad Dyplomatyczny.
Publisert 5. mai 2015 16:01.. Sist oppdatert 1. juli 2020 20:08.