karriere_2271_imkarriere_2271_imhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17789/media/PubImages/ASIC.jpg.jpeg

Information Manager (IM) i Etterretningsbataljonen

Søknadsfrist 2. januar 2019.
 • Er du nysgjerrig og teknisk anlagt?
 • Liker du å systematisere og tilgjengeliggjøre informasjon?
 • Kan du tenke deg å jobbe med utvikling innen IT-domenet?

Mengden digital informasjon øker enormt. Denne veksten og nye digitale verktøy stiller oss ovenfor nye utfordringer og muligheter når det kommer til håndtering, systematisering og tilgjengeliggjøring av informasjon. Information management er et samlebegrep som brukes rundt prosessen med å sikre en optimal informasjonsstyring.

Som IM i EBN jobber du med tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av informasjon fra ulike kilder til avdelingens etterretningsanalytikere. Tilgjengelighet til tidsriktig og relevant informasjon er kritisk i enhver analyseprosess og  viktigheten forsterkes av stadig større og mer komplekse datamengder. Arbeidsoppgavene til en IM innebærer blant annet strukturering av informasjon, dataintegrasjon, og utvikling innen forskjellige digitale verktøy, alt i den hensikt å øke effektiviteten og produktiviteten i avdelingen.

Krav:

 • Fullført førstegangstjeneste
 • Det er ønskelig med utdanning innen IT, for eksempel programmering, utvikling, databasefag eller information management
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Militær tjenesteerfaring ut over førstegangstjeneste teller positivt
 • Norsk statsborgerskap
 • Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå
 • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
 • Bestå fysiske minstekrav til karakter 5
 • Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner
Publisert 18. oktober 2018 14:53.. Sist oppdatert 9. januar 2019 09:31.