Kjærlighet ved første blikkKjærlighet ved første blikkhttp://forsvaret.no/media/PubImages/innsats5_f35.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1793Her møter jagerflypilot Morten Hanche Norges nye kampfly. Om to år setter han seg bak spakene. Å si at han gleder seg, er en underdrivelse.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​– Det er veldig artig å se, nesten litt surrealistisk. I så lang tid har flyet vært alt annet enn fysisk. Men her er den plutselig, sier kaptein Morten «Dolby» Hanche.

Jagerflygeren står ansikt til ansikt med et splitter nytt F-35 hos teknologigiganten Lockheed Martin i Fort Worth i Texas. For ham er det litt høytid over det hele.

Om noen år skal disse flyene fare høyt over norske fjorder, fjell og havområder. Ved fabrikken er de to første norske F-35-ene i full produksjon, og de to første flyene leveres etter sommeren. Siden skal de testes og prøveflys, før det aller første kampflyet etter planen lander i Norge om to år. Omtrent samtidig flyr Hanche en F-35 for første gang. 

– For meg er dette en stor drøm, det blir nesten litt uvirkelig. Jeg har jobbet mange år rundt flygemaskinen, og har et helt sett med forventinger om hvordan jeg tror den vil oppføre seg. Det blir spennende å se hvordan de innfris. 

TESTES FO​​R ARKTIS

I 2008 kom jagerflygeren for første gang inn i prosessen med å velge Norges nye kampfly. Året etter gikk politikerne for F-35, og innen ti år skal Norge ha inntil 52 nye kampfly. Norske piloter, og de mange som utgjør støtteapparatet til kampflyoperasjoner, må gjennom omfattende trening i tiden som kommer. Morten Hanche er viktig i dette arbeidet, med støtte fra fagfolk ved ulike avdelinger i Forsvaret.

– Jeg gleder meg, ikke minst fordi stilli​ngen min innebærer flyging, sier Hanche som får Kjeller som sin hovedarbeidsplass.


 

 

F-35 Morten HancheF-35 Morten Hanchehttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=73https://www.youtube.com/watch?v=1xCP59rWTTAFlygeren Morten Hanche besøker fabrikken til Lockheed Martin for å se på de nye norske kampflyene, F-35

Til nå har ni Nato-land gått for F-35, og hvert land har sine ønsker og behov for de nye kampflyene. For Norges del, stilles det ekstra krav til de n​ye kampflyene. Flyene må testes for alle forhold, og Norge kommer til å være en pioner på flere områder:

– Vi kommer til å være de første som tester maskinen så langt nord. Vi har også mange korte og glatte rullebaner som krever gode flygingsegenskaper. Norsk klima med lave temperaturer og vinterstormer setter dette på spissen. Navigasjon langt mot nord er et annet fokusområde. Dessuten må vi se at flyene opererer godt sammen med andre norske plattformer.

SIKRER NORSKE INTERESSER​​​ 

Det er Lockheed Martin som produserer de nye kampflyene. I selskapets 1,6 kilometer lange fabrikkhall i Texas, produseres flyene på løpende bånd. Produksjonen øker, og over 3100 fly skal leveres til landene som har valgt F-35. 

​​Visste du at … ​ ​
• 7 av 10 nordmenn mener innkjøpet av kampfly er viktig for Norges fo​rsvarsevne? 
• 6 av 10 nordmenn har et godt inntrykk av Forsvaret som en høyteknologisk virksomhet?   

(Kilde: IPSOS MMI, februar 2015) ​

For å samkjøre utviklingen i dette enorme og kostbare prosjektet, har partnerlandene gått sammen om et felles programkontor, F-35 Joint Program Office. Kontoret holder til i Washington D.C., og her jobber over 650 mennesker. Tolv av disse er nordmenn, og i løpet av året øker den norske avdelingen til nitten. Nordmennene er alt fra flygere og ingeniører til fagpersoner innen kontrakt og logistikk. Målet er å se til at Norge kan påvirke og få gjennomslag for sine ønsker og behov.

Med utsikt rett mot Capitol Hill og Det hvite hus sitter oberst Odd Steinar Haugen. Han er sjef for den norske avdelingen.

– Min jobb er å ivareta norske interesser i den daglige driften av kampflyprogrammet på vegne av Forsvarsdepartementet, forteller Haugen.

Med ni partnerland blir det intern konkurranse og mange måter å gjøre ting på. Likevel opplever han at Norge får gjennomslag.

– Vi har rett kompetanse der det er mest strategisk viktig. Vi jobber for å få det som vi vil, og får det som regel til, til slutt. Med tanke på Norges størrelse sammenlignet med noen av våre partnerland, er det oppsiktsvekkende hvor mye innflytelse vi får i programmet bare med å være her, sier obersten.​


Veien videre for F-35

2008

Norge velger kampflyet F-35 etter to år med kravutvikling, konkurranse og evalueringer. Kjøpet omfatter per 2015 inntil 52 fly som, med våpen og utstyr, ventes å koste 67,9 milliarder kroner.

2015

Norge får sitt første fly til høsten. De fire første norske flyene, som leveres i 2015 og 2016, skal brukes til opplæring og trening på Luke Air Force Base i USA.

2017

De første F-35-flyene lander på norsk jord. Fra 2017 til 2024 skal Norge få levert seks nye kampfly hvert år.

2019

Norske F-35 oppnår første operative evne. Luftforsvaret har nå fått tilstrekkelig antall fly, teknikere, flygere og våpen til at F-35 kan begynne å ta over oppgaver fra F-16.

2025

Norske F-35 oppnår full operativ evne. Dette innebærer at alle flyene, personellet, våpnene og ustyret er på plass, inkludert det norskutviklede missilet «Joint Strike Missile».

​​

 

 

Kaptein og testpilot Morten Hanche foran et F-35 Lightining II fly på Lockheed Martin fabrikken i Fort Worth, USAKaptein og testpilot Morten Hanche foran et F-35 Lightining II fly på Lockheed Martin fabrikken i Fort Worth, USAhttp://forsvaret.no/media/PubImages/tklmf35R5953.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1845I praksis får vi mer av alt. Med last går F-35 fortere, høyere og lengre enn F-16, forteller Morten Hanche. Foto: Torbjørn Kjosvold
Ft-Worth-Prod-LineFt-Worth-Prod-Linehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Ft-Worth-Prod-Line.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1843Lockheed Martins produksjonshall for F-35-flyene er hele 1617 meter lang. Foto: Lockheed Martin

BYGGER OPP A​​​LT

De norske flyene tilpasses norske forhold. Blant annet utrustes flyene med bremseskjermer, APEX 25 mm-ammunisjon og etter hvert det norskproduserte missilet Joint Strike Missile.

– Vi jobber hele tiden med å skaffe oss erfaring fra driften av F-35. Slik kan vi videreutvikle vår egen logistikk og få den til å fungere som en del av den globale logistikkløsningen for F-35, sier Haugen.

Forsvaret bygger nå også opp en egen treningsavdeling med norske instruktører og teknisk personell ved Luke Air Force Base i Arizona. Denne skal være operativ i løpet av året.

– Dessuten må vi kunne gjennomføre operativ trening fra Ørland innen utgangen av 2017. De første flysimulatorene skal etter planen få plass på Ørland sommeren 2017, forteller Haugen.


 

 

Oberst Odd Steinar Haugen på kontoret til det norske F-35 programmet i Washington DC, USAOberst Odd Steinar Haugen på kontoret til det norske F-35 programmet i Washington DC, USAhttp://forsvaret.no/media/PubImages/F35-Odd-Steinar-Haugen.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1844I Washington D.C. ivaretar Odd Steinar Haugen norske i​nteresser i F-35 Joint Program Office. Foto: Torbjørn Kjosvold


EN NY V​​ERDEN

Hjemme venter det norske kampflymiljøet forventningsfullt på de nye kampflyene. Dagens F-16 har vært en trofast del av det norske forsvaret i 35 år, og flyger Morten Hanche gleder seg til arvtakeren. Han har tidligere sagt at F-35 flyr fletta av dagens kampfly.

– I praksis får vi mer av alt. Med last går F-35 fortere, høyere og lengre enn F-16, sier Hanche.

Den største forskjellen blir derimot i cockpiten. De sentrale datamaskinene i F-35 samler data fra alle sensorene, analyserer disse og gir flygeren et ferdig oversiktsbilde. Flygeren få altså kun den informasjonen han trenger.

Vil du også fly F-35? Les mer her!

LUFTFORSVARETS ​FLYGERSKOLE

– Systemet gjør at flygeren kan konsentrere seg om de taktiske avgjørelsene og det å fly. Flygemaskinen blir mye mer slagkraftig og kan løse oppdrag som vi i praksis ikke kan løse med F-16. Det som i dag er et «selvmordsoppdrag», blir fullt mulig å løse med F-35, understreker han.

Hanche sier kampflyene blir en vik​tig støtte for andre avdelinger og fartøyer i Forsvaret, og vil heve terskelen i det norske forsvaret.

​– Jeg tror potensielle motstandere har respekt for denne maskinen, og det bør de ha. Flyene er vanskelige å stoppe og er et bedre multiverktøy enn det F-16 har vært. Vi kan løse oppdrag raskere og med færre fly. Vi kan reagere fortere og takle flere oppdrag og trusler samtidig, fastslår Hanche.

Tekst: Anders Fjellestad
Foto: Torbjørn Kjosvold og Lockheed Martin


 

 

Nye kampflyNye kampfly<p>Produseres i tre varianter. F-35A er basert på rollen som F-16 har i dag, F-35B kan lande vertikalt, mens F-35C har større vinger for å redusere farten ved takeoff og landing. Norge skal kjøpe inntil 52 A-utgaver med våpen og utstyr til en pris på 67,9 milliarder 2015-kroner. </p><p>Innfasingen av flyene vil i årene fremover føre til store endringer i organiseringen og lokaliseringen av Luftforsvaret. Ørland tar over som landets nye kampflybase, med en fremskutt base på Evenes.​</p><p>Dagens F-16 skal operere fra både Bodø og Ørland ut flyenes levetid.​</p>http://forsvaret.no/aktuelt/faktaboks-nye-kampfly

​​
Publisert 19. mars 2015 16:17.. Sist oppdatert 2. juli 2019 13:48.