karriere_1756_internshiphaerenkarriere_1756_internshiphaerenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7444/media/PubImages/AA_internship_13.jpg

Internship i Hæren

Interessert i å delta i et unikt internship-program?

De fleste konflikter krever kontroll ved hjelp av soldater på bakken, og Hæren er det viktigste instrumentet for å beholde suverenitet over eget territorium på land. Norge har lang tradisjon med å utruste noen få utvalgte med kunnskap og ferdigheter slik at de kan forsvare norske verdier og vår suverenitet.

​De siste årene har Forsvaret gjennomført flere store omstillinger, blant annet med ny ordning for militært tilsatte (OMT), HR-transformasjon og utdanningsreform (URE). Langtidsplan for Forsvaret (LTP) og påfølgende iverksettingsbrev (IVB) ligger til grunn for hvordan utdanningssystemet i Forsvaret skal utvikles. Fra og med august 2018 starter utdanningen av de første kullene etter ny utdanningsmodell. Ny utdanningsordning medfører endring i selve utdanningen og i målgruppene for utdanningen, noe som vil påvirke hvordan rekrutteringsarbeidet bør struktureres og gjennomføres i Hæren.

Du vil gjennom programmet få innsikt i Hærens kjerneoppdrag og -verdier, samt en forståelse for hvorfor din kompetanse er viktig for Forsvaret og Hæren.

Sommeren 2018 vil Hæren tilby internship-program for to personer. Du vil gjennom programmet få innsikt i Hærens kjerneoppdrag og -verdier, samt en forståelse for hvorfor din kompetanse er viktig for Forsvaret og Hæren. Gjennom perioden vil du besøke flere av Hærens avdelinger, både i sør og nord. En viktig del av programmet er å arbeide med eget prosjekt som er knyttet opp mot rekruttering i Hæren. Du vil gjennom hele perioden få tett oppfølging. Programmet vil være variert, og stiller høye krav til egeninnsats og engasjement i arbeidsoppgaver og prosjekter som tildeles den enkelte.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som minimum har fullført en bachelorutdanning sommeren 2018, og som i tillegg påbegynner eller har påbegynt master med minst ett semester igjen før fullført grad. For å kunne søke må du kunne vise til gode akademiske resultater. Frivillige verv og engasjement i interesseorganisasjoner teller positivt. Vi søker kandidater som tenker nytt og kreativt, og som har sterk problemløsningsevne gjennom metodisk og analytisk tilnærming til sine arbeidsoppgaver.

Vi er i årets program interessert i dyktige studenter innen markedsføring, organisasjonspsykologi, ledelse, HR eller andre fagretninger innen rekruttering. Det er ønskelig med kandidater som ikke har militær erfaring fra tidligere.

Hva kan vi tilby?

 • Et unikt internship-program
 • Relevant arbeidserfaring og kunnskap om en av Norges største arbeidsgivere
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Mulighet til å bygge nettverk og relasjoner med ansatte i Hæren
 • Erfaring med å jobbe selvstendig i prosjektarbeid
 • Lønn i internship-perioden
 • Mulighet for gratis hybel i Oslo i perioden for internshipet
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Mer informasjon

 • Arbeidssted er Oslo. Noe reising må påregnes i perioden.
 • Søkere må ha plettfri vandel for å kunne søke (sikkerhetsklarering). For å kunne sikkerhetsklareres må kandidater være villige til å gi personopplysninger om seg selv og sine nærmeste.

Vil du vite mer om Internship i Hæren 2018, kan du kontakte June M. Kvål (99 24 12 44). Du kan også sende spørsmål til internship.hst@gmail.com

Søknad og prosess

Søknaden (maks 1 side) bør redegjøre for:

 • Hva ordene «For alt vi har. Og alt vi er» betyr for deg
 • Hvorfor Hæren skal velge akkurat deg til å være intern 2018

Søknad, CV og karakterutskrift fra universitet/høgskole sendes i PDF-format til: 

internship.hst@gmail.com

Søknadsfrist: 12. februar

Programmet vil gjennomføres i ukene 23-32, med ferie i 2 av disse ukene. 
Har du eksamener i perioden ber vi deg opplyse om dette i søknaden.

Aktuelle kandidater etter innledende søknadsrunde vil få tilsendt arbeidscase som skal besvares før eventuell innkalling til intervju. Kandidater som består arbeidscase vil bli innkalt til intervju og opptaksprøver i uke 10/11. Bekreftede kopier av relevante attester og vitnemål må medbringes. Personlighetstesting i forkant av intervju må påregnes. 

Publisert 19. januar 2018 15:52.. Sist oppdatert 23. januar 2018 16:27.