Etter førstegangstjenestenEtter førstegangstjenestenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/cover-etter-forstegangstjenesten-marsj.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1751Etter førstegangstjenesten kan du blant annet bli innkalt til Heimevernet, repetisjonsøvelser eller Sivilforsvaret.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Etter førstegangstjenesten

 

 

Disponeringskort<img alt="" src="/media/PubImages/disponering-stormingenior.jpg" style="BORDER:0px solid;" />DisponeringskortDisponeringskort fortel deg kva for ei avdeling du skal møte ved i tilfelle krise, konflikt eller krig. Det er ikkje innkalling til teneste. http://forsvaret.no/disponering
Fritaksordninga<img alt="" src="/media/PubImages/bell-helikopter-politi-samovelse.jpg" style="BORDER:0px solid;" />FritaksordningaPersonar som dekker ein samfunnskritisk funksjon kan få fritak frå oppmøte i Forsvaret ved krise eller krig. http://forsvaret.no/fritak
Nytilføring i Heimevernet<img alt="" src="/media/PubImages/nytilforing-karusell-hv-16-ovelse.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HeimevernetNokre år etter førstegongstenesta kan du bli innkalla til Heimevernet som ein del av det territoriale forsvaret av Noreg.http://forsvaret.no/nytilforing
Repetisjonstjeneste<img alt="" src="/media/PubImages/20160304fr-6098-repetisjonstjeneste.jpg" style="BORDER:0px solid;" />RepetisjonstjenesteRepetisjonstjeneste er en del av verneplikten.http://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/repetisjonsteneste-og-heimevernet
Sivilforsvaret og politireserven<img alt="" src="/media/PubImages/samovelse-forsvaret-sivile-aktorer.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sivilforsvaret og politireservenKvart år blir over tusen vernepliktige overførte til Sivilforsvaret eller politireserven.http://forsvaret.no/tjeneste/Sivilforsvaret-og-politireserven