Soldatar på øving under Cold ResponseSoldatar på øving under Cold Responsehttp://forsvaret.no/media/PubImages/cold-response-2bn-oving-vinter.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1229Soldatar på øving under Cold Response.

Repetisjonsteneste

​​Både repetisjonsteneste og årleg trening i Heimevernet er ein del av verneplikta.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I repetisjonsteneste og årleg trening i Heimevernet blir du kalla inn til øvingar for å halde ved like både det du har trent på, og kunnskapen om di eiga rolle i krise eller krig.​​​

Både befal og meinige kan kallast inn til repetisjonsteneste. Eit eksempel på repetisjonsteneste er øvinga «Cold Response». Forsvaret sitt behov avgjer kven som blir valde ut til repetisjonsteneste. Normalt er tenesta på 21 dagar, men nokre kan i tillegg kallast inn til teneste i inntil 9 dager før eller etter kvar øving. 

​Økonomi under øvingar

Under repetisjonsteneste eller øvingar i Heimevernet får du eit økonomisk tillegg. Du kan òg søke om støtte til økonomiske utgifter du har. Sjå oversikt her​.​

Over halvparten av dei som avtener førstegongsteneste blir etter kvart overført til Heimevernet. Heimevernet støttar det sivile samfunnet, forsvarsgreinene og totalforsvaret i fred, krise og krig. For å bli kalla inn til teneste i Heimevernet må du, i tillegg til å ha fullført førstegongsteneste eller utdanning i Forsvaret, ha god helse og plettfri vandel. Du må godkjennast av ei lokal kommunal heimevernsnemnd. Der er det to representantar som er oppnemnd av kommunestyret og ein frå den lokale politietaten og sjefen for det akt​uelle HV-området.

Har du fullført førstegongsteneste eller teke ei utdanning i Forsvaret, kan du søke deg inn i Heimevernet sine innsatsstyrkar. 

Bekreft innkallinga til repetisjonsteneste her. 
Innlogging med ID-porten

Logg inn


Publisert 10. januar 2015 18:31.. Sist oppdatert 2. mai 2017 12:00.