Ta opp fag fra VGS

Mangler du generell studiekompetanse, eller ønsker du å forbedre karakterer, kan du gjøre det som privatist mens du er i førstegangstjeneste.

Du bør ikke ta mer enn 2 fag per semester. Dette øker sannsynligheten for å få en god karakter i faget. Førstegangstjenesten kan være hektisk og du må studere på din egen fritid.

Tilbud om undervisning

Forsvaret tilbyr gratis nettbasert undervisning i videregående fag. Her har Forsvaret avtale med undervisnings­leverandøren ASK.
SE HVORDAN DET FUNGERER

Hvis faget du vil følge ikke finnes hos ASK, må du selv finne alternativ nettundervisning hos en annen leverandør. Da kan du få dekt utgiftene gjennom stipend. Søk om stipend her.

Du trenger ikke melde deg på undervisning for å ta eksamen.

For å abonnere på fag, må du ha som intensjon å ta eksamen i faget.

Logg inn med ID-porten

Søk her

Du kan abonnere på inntil 2 fag per semester. For å kunne abonnere på fag i andre semester, er det et krav at du har hatt progresjon i fagene fra første semester.

Abonnerer du på fag via ASK, kan du få tilsendt lærebøker i faget kostnadsfritt. Du kan be om bøker i søknadsskjemaet over.

Trenger du lærebøker i andre fag, som ikke tilbys gjennom ASK, må du betale for bøker selv. Du kan søke om å få tilbakebetalt 50 % av kostnader til lærebøker. Forutsetningen er at dette er bøker til fag du tar mens du avtjener førstegangstjenesten eller læretiden i Forsvaret. Søk om stipend her.

Utgifter til PC, grafiske kalkulatorer og annet utstyr dekkes ikke gjennom stipendet.

Ta eksamen som privatist

Du kan ta fag du ikke har fra før, eller forbedre karakterene dine i fag du har tatt eksamen i tidligere.

Det er ditt ansvar å forberede deg til eksamen, og det er frivillig om du ønsker å følge nettbasert undervisning.

Som privatist har du kun eksamen i fagene, det gis ikke standpunktkarakterer. I mange fag må du gjennomføre både muntlig og skriftlig eksamen. Om du oppnår bedre karakter på privatisteksamen enn det du har på vitnemålet, erstattes både tidligere standpunktkarakter og eventuell eksamenskarakter du har i faget fra før. Får du dårligere karakter på privatisteksamen enn du hadde i standpunkt/eksamen fra før, blir den gamle karakteren stående.

Meld deg opp til eksamen

Eksamen gjennomføres som privatist, og du må selv melde deg opp til eksamen på PrivatistWeb (unntak: Nordland fylke).

Oppmeldingsfrister (datoer kan variere noe fylkesvis):

1. januar til 1. februar (eksamen om våren)
1. til 15. september (eksamen om høsten)

Gå til PrivatistWeb

Merk! Oppmeldingen til eksamen er ikke registrert før eksamenssavgiften er betalt.

Det er ofte mest praktisk å ta eksamen nærmest tjenestestedet. Nordland fylke har ikke oppmelding på privatist.inschool.visma.no, men nfk.no.

Fagkoder: Om du har fag som skal forbedres, finner du fagkoden på vitnemålet ditt. Hvis det er nye fag, finner du fagkoden på udir.no.

Få stipend – du trenger ikke søke

Du får dekket 80 % av eksamensavgiften. Du må dokumentere utgifter og karakterutskrift.

  1. Meld deg opp til eksamen selv på PrivatistWeb
  2. Gjennomfør eksamen (nødvendig for å få stipend)
  3. Ettersend karakterutskrift og kvitteringer for eksamensavgift og eveutuelle utgifter til reise og bøker så snart som mulig etter avlagt eksamen. Ettersend på dette skjemaet

Når du har ettersendt nødvendig dokumentasjon, og den er godkjent av Forsvaret, får du tilbake pengene på neste eller påfølgende utbetaling av tjenestetillegg.

Ta eksamen før dimisjon
Eksamen må gjennomføres mens du er i førstegangstjeneste, er lærling eller elev ved Forsvarets skoler (uten lønn).
Unntak: Hvis du startet førstegangstjenesten utenom hovedinnrykkene i januar, juli og august, får du også dekket stipend for eksamen ved første anledning etter dimisjon.

Vilkår
Stipendet kan dekke 80 % av kostnader ved gjennomføring av eksamen, eksamensavgift og reise (ikke bruk av bil). For lærebøker og annet omsettelig materiell kan stipendet dekke 50 %. Eventuelle utgifter til reise og opphold skal skje på billigste måte. Bruk Forsvarets transport og forlegning der det er mulig.

Du får ikke stipend til digitale hjelpemidler som PC, grafiske kalkulatorer, programvare osv.

Permisjon og lesedager

Du har krav på permisjon på eksamensdagen. Du kan også søke om opptil 2 lesedager per eksamen.

Lesedagene bør være de to siste virkedagene før eksamen.

Husk å søke om permisjon tjenestevei i god tid.