karriere_2247_egenerklæringkarriere_2247_egenerklæringhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20714Egenerklæring og allmenn vernepliktForsvaret tilbyr et bredt utvalgt av tjeneste- og utdanningsmuligheter. Egenerklæringen er veien inn. https://youtu.be/_KTRjH0pb-w
karriere_2247_egenerklæringkarriere_2247_egenerklæringhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17761EgenerklæringenInngangen til en opplevelse for livet.http://youtu.be/waM580skaEs

Forsvaret

Starten på noe stort

Egenerklæringen du skal fylle ut, er porten til alle mulighetene i Forsvaret. Men da må du være ærlig og fylle ut riktig.


Kanskje ser du ikke for deg en fremtid i Forsvaret akkurat nå? Det er en ærlig sak, men er du sikker på at du tenker det samme neste år? Eller om fem år? Ta egenerklæringen på alvor og gjør ditt beste, så holder du mulighetene åpne.

Hvorfor må jeg dette?

I Norge har myndighetene bestemt at vi skal ha verneplikt for både kvinner og menn. Derfor kaller Forsvaret hvert år inn et helt årskull til å svare på et egenerklæringskjema. Svarene du gir, bruker vi til å avgjøre om du er skikket til å tjenestegjøre som soldat for landet ditt.

Dersom du blir kalt inn til førstegangstjeneste, kan du i utgangspunktet ikke nekte. Som norsk borger er førstegangstjenesten en plikt du har, men det er også en unik mulighet for deg med tanke på jobb eller utdanning.

Mange muligheter

Det finnes mange karriereveier i livet. Også i Forsvaret. Utdanning, jobb eller tjeneste? Dette er noe av det du må ta stilling til når du nå møter Forsvaret for første gang. Ta deg derfor god tid til å utforske mulighetene hos oss.

Hva er egenerklæring?

Skjemaet du skal fylle ut, har spørsmål om:

  • Sosialt liv
  • Fysisk form
  • Helsen din
  • Motivasjonen din
  • Interessene dine
  • Ønsker

Vi bruker opplysningene til å avgjøre om vi vil kalle deg inn til sesjon. Sesjon er første skritt på veien til førstegangstjeneste, utdanning eller en jobb i Forsvaret. Derfor må du svare så godt du kan, og fremfor alt: Vær ærlig!

Forberedelser før du fyller ut

Du får spørsmål om flere emner i egenerklæringsskjemaet. Det er særlig to ting du må forberede deg på.1

Fysiske forberedelser

Forsvaret kan være krevende. Derfor vil vi vite litt om din fysiske form.

3000-meter

Hvor lang tid bruker du?

(Klikk for å se video)

Armhevinger

Hvor mange klarer du?

Pull-ups

Hvor mange klarer du?

(Klikk for å se video)

Stille lengde

Hvor langt hopper du?

(Klikk for å se video)

2

Hva kan du tenke deg?

Dersom du kalles inn til sesjon og består, er det to muligheter videre i Forsvaret: Førstegangstjeneste eller utdanning.

Førstegangstjeneste

12–18 måneder

Førstegangstjenesten foregår i utgangspunktet i 12 måneder, mens noen spesielle tjenester varer i 18. Dette er en spennende opplevelse med mye læring og personlig utvikling.

Går du yrkesfag, kan du ta førstegangstjenesten som lærling.

Mer om førstegangstjenesten

Utdanning

3 år utdanning + 3 år praksis

En utdanning i Forsvaret er noe mer enn bare en utdanning. Du får en bachelorgrad, gratis skolegang og er garantert jobb. Men samtidig må du gi noe tilbake i form av å tjenestegjøre for landet ditt.

Det er mulig å søke direkte på utdanning rett fra videregående.

Mer om utdanning

Klar til å fylle ut?

Hvis du nå er forberedt kan du fylle ut egen­erklæringen

 Åpner i november

Alle som skal fylle ut egenerklæringen mottar brev om dette i november.

Kakediagram som viser at 1 av 4 blir kalt inn

Hva skjer videre?

Det er to mulige utfall av egenerklæringen:

  1. Videre til sesjon
  2. Ikke videre

Omkring en fjerdedel blir kalt inn til sesjon

 Spørsmål om egenerklæringen

 

 

Kan jeg endre på svarene mine?Kan jeg endre på svarene mine?<p>​Ja, så lenge innloggingen til egenerklæringen er tilgjengelig, og svarfristen ikke har gått ut, så kan du endre svarene dine.<br></p><p>Du endrer svarene dine ved å logge inn og svare på nytt. Forsvaret oppbevarer ikke svarene dine på internett, derfor er skjemaet tomt neste gang du logger inn. Det er alltid det sist innsendte svaret som blir gjeldende.<br></p>
Kan jeg fylle ut egenerklæringen på nytt i fremtiden?Kan jeg fylle ut egenerklæringen på nytt i fremtiden?<p>​Nei, ikke etter svarfristen. Du skal gjennomføre egenerklæringen bare en gang.<br></p><p>Før svarfristen kan du logge inn og svare flere ganger. Det blir siste innsendte svar som blir gjeldende.<br></p>
Når skal egenerklæringen fylles ut?Når skal egenerklæringen fylles ut?<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Er du norsk statsborger, får du vanligvis et brev fra Forsvaret i det året du fyller 17 år (som regel på høsten).</span></p><p>De som blir norsk statsborger etter fylte 17 år kan få brev fra Forsvaret på et senere tidspunkt.<br></p>

 Hjelp til utfyllingen

 

 

Problemer med å gjennomføre fysiske tester?Problemer med å gjennomføre fysiske tester?<p>​​Du skal fylle ut resultat på de fysiske testane dersom du er i stand til det.<br></p><p></p><ul><li>Om det er <strong>svært vanskelig</strong> å gjennomføre testene (f.eks. på grunn av midlertidig skade), skal du skrive antatt testresultat.<br></li><li>Om det er <strong>fysisk umulig</strong> for deg å gjennomføre testene, på grunn av varig funksjonshindring, må du ta kontakt med Forsvaret på telefon 915 03 003.<br></li></ul> <p></p>
Problemer med innlogging?Problemer med innlogging?<p>​Med ID-porten kan du bruke MinID eller BankID for å logge inn.<br></p><p>Har du problemer med innlogging, uansett om det er med PIN-koder, PIN-kodeark, koder på SMS etc. så må du ringe ID-porten brukerstøtte på <strong>800 30 300</strong>.<br></p><p>Ringer du fra utlandet, må du ringe +47 24 05 56 03.<br></p><p>Se også <a href="http://id-porten.no/" target="_blank">ID-porten.no</a>.<br></p>
Funksjonshemmet, alvorlig sykdom eller betydelig handikap?Funksjonshemmet, alvorlig sykdom eller betydelig handikap?<p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Det hender at personer som åpenbart ikke skal inn i Forsvaret får egenerklæringen. Årsaken er at Forsvaret ikke har fått tilgang til helseopplysninger om personer under 18 år i forkant av utsendingen.</span></p><p>Egenerklæringen må uansett besvares av alle som får brevet.<br></p><h2>Alternativ 1: Fyll ut hvis mulig<br></h2><p>Er du funksjonshemmet, har du en sykdom eller handikap som medfører at du åpenbart ikke skal inn i Forsvaret, skal du likevel svare hvis det er mulig. På skjemaet krysser du av for eventuelle funksjonshindringer og andre relevante helseopplysninger.​<br></p><h2>Alternativ 2: Ta kontakt</h2><p>Har du problemer med å fylle ut skjemaet på grunn av helse eller handikap, ring Forsvaret på <strong>915 03 003</strong>, så blir situasjonen avklart.<br></p>
For deg som skal svare fra utlandetFor deg som skal svare fra utlandet<p> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egenerklæringen skal besvares på internett. Altså kan du fint svare fra utlandet. Om du bruker MinID for å logge inn, kan det være problemer med å få tilsendt PIN-kode på SMS i enkelte land, blant annet USA. </span></p><p> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Det kan være smart å ha med PIN-kodebrevet til MinID når du er i utlandet</strong>.</span></p><p> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Opplever du problemer med innlogging, ring ID-porten brukerstøtte. Fra utlandet må du ringe <strong>+47 24 05 56 03</strong>.</span></p>

 Spørsmål om resultatet

 

 

Når får jeg svar?Når får jeg svar?<p>Alle får varsel når svaret er tilgjengelig i Altinn eller i digital postkasse. Svar sendes ut på våren (dato blir kunngjort her når det er klart).</p><p>Vi anbefaler at du oppretter digital postkasse hvis du ikke har gjort det. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=16591931-adb6-4719-81d5-31955803fd14" target="_blank">Les mer</a><br></p>
Jeg gikk ikke videre til sesjon. Har jeg likevel mulighet?Jeg gikk ikke videre til sesjon. Har jeg likevel mulighet?<p>​​Nei, Forsvarets behov og kapasitet til førstegangstjeneste er fylt opp med de som ble valgt ut til sesjon. Det er dessverre ikke mulig å ta inn flere, selv om du endrer motivasjon eller skulle ønske å svare noe annerledes på egenerklæringen.<br></p><p>Unntaket er om du i fremtiden tar en utdanning som Forsvaret har spesielt bruk for. Da kan du bli innkalt til sesjon på et senere tidspunkt.<br></p><p>I tillegg kan enkelte ha mulighet til å søke utdanning i Forsvaret. I så fall står det nevnt i svarbrevet ditt. Se i svarbrevet hva som gjelder for deg.<br></p>
Jeg er misfornøyd med resultatet, og jeg angrer på det jeg svarte. Kan jeg endre på det?Jeg er misfornøyd med resultatet, og jeg angrer på det jeg svarte. Kan jeg endre på det?<p>​Nei, egenerklæringen gjennomfører du bare en gang og du kan ikke svare på den senere eller justere svarene dine i etterkant.<br></p><p>For eksempel kan motivasjon for militærtjeneste forandre seg noen år etter egenerklæringen. Det er ikke mulig, og har ingen hensikt, å endre på disse opplysningene i etterkant.<br></p><p>Det er Forsvarets behov som avgjør hvem og hvor mange som blir innkalt til sesjon og førstegangstjeneste fra år til år. Med hensyn til kapasitet og behov er det ikke mulig å forandre egenerklæringen i ettertid.<br></p>
Hvorfor gikk jeg ikke videre til sesjon?Hvorfor gikk jeg ikke videre til sesjon?<p>Det var en totalvurdering av svarene dine, sammenlignet med resten av årskullet ditt, som gjorde at du ikke gikk videre til sesjon.​​<br></p><p>For noen er det opplagte grunner til at man ikke gikk videre, slik som <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=61efa2a7-ebc4-4ee0-9b6d-5c30f15ff59e">helse</a>. Men for mange er årsaken sammensatt og ikke opplagt.<br></p><p>Forsvaret har begrenset med plasser på sesjon og enda færre plasser i førstegangstjeneste. Derfor må vi si nei til mange som ønsker seg plass og som kanskje hadde vært kvalifisert. Det er for tiden stor konkurranse om plassene. Samtidig er ikke motivasjon viktigst. Forsvaret kaller inn flere som ikke er motiverte, fordi de har en kompetanse eller andre egenskaper Forsvaret trenger.<br></p>