karriere_163_sesjondel1karriere_163_sesjondel1http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=898Vi har mye som er verdt å forsvareFørstegangstjenesten er en del av verneplikten, og er basert på prinsippet om at alle skal bidra.http://youtu.be/waM580skaEsFørstegangstjenesten er en del av verneplikten, og er basert på prinsippet om at alle skal bidra.

Egenerklæringen

Egenerklæringen er et skjema du skal fylle ut på internett. Dette er det første steget mot en militærtjeneste.

Egenerklæringen inneholder bl.a. spørsmål om helse, skole, sosialt liv, motivasjon og fysisk form. Opplysningene brukes til å avgjøre om du senere skal kalles inn til sesjon. Egenerklæringen gjennomfører du bare en gang, du kan ikke gjennomføre den senere. Derfor er det viktig at du svarer så ærlig og riktig som mulig.


Fristen er utløpt

Neste gjennomføring skjer høsten 2018.

Innlogging stengt

 Hjelp til utfylling

 

 

For deg som skal svare fra utlandetFor deg som skal svare fra utlandet<p> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Egenerklæringen skal besvares på internett. Altså kan du fint svare fra utlandet. Om du bruker MinID for å logge inn, kan det være problemer med å få tilsendt PIN-kode på SMS i enkelte land, blant annet USA. </span></p><p> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Det kan være smart å ha med PIN-kodebrevet til MinID når du er i utlandet</strong>. Alternativt ha noen i Norge som kan hjelpe deg med PIN-koden.</span></p><p> <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Opplever du problemer med innlogging, ring ID-porten brukerstøtte. Fra utlandet må du ringe <strong>+47 24 05 56 03</strong>.</span></p>
Funksjonshemmet, alvorlig sykdom eller betydelig handikap?Funksjonshemmet, alvorlig sykdom eller betydelig handikap?<p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Det hender at personer som åpenbart ikke skal inn i Forsvaret får egenerklæringen. Årsaken er at Forsvaret ikke har fått tilgang til helseopplysninger om personer under 18 år i forkant av utsendingen.</span></p><p>Egenerklæringen må uansett besvares av alle som får brevet.<br></p><h2>Alternativ 1: Fyll ut hvis mulig<br></h2><p>Er du funksjonshemmet, har du en sykdom eller handikap som medfører at du åpenbart ikke skal inn i Forsvaret, skal du likevel svare hvis det er mulig. På skjemaet krysser du av for eventuelle funksjonshindringer og andre relevante helseopplysninger.​<br></p><h2>Alternativ 2: Ta kontakt</h2><p>Har du problemer med å fylle ut skjemaet på grunn av helse eller handikap, ring Forsvaret på <strong>915 03 003</strong>, så blir situasjonen avklart.<br></p>
Problemer med innlogging?Problemer med innlogging?<p>​Med ID-porten kan du bruke MinID eller BankID for å logge inn.<br></p><p>Har du problemer med innlogging, uansett om det er med PIN-koder, PIN-kodeark, koder på SMS etc. så må du ringe ID-porten brukerstøtte på <strong>800 30 300</strong>.<br></p><p>Ringer du fra utlandet, må du ringe +47 24 05 56 03.<br></p><p>Se også <a href="http://id-porten.no/" target="_blank">ID-porten.no</a>.<br></p>
Problemer med å gjennomføre fysiske tester?Problemer med å gjennomføre fysiske tester?<p>​​Du skal fylle ut resultat på de fysiske testane dersom du er i stand til det.<br></p><p></p><ul><li>Om det er <strong>svært vanskelig</strong> å gjennomføre testene (f.eks. på grunn av midlertidig skade), skal du skrive antatt testresultat.<br></li><li>Om det er <strong>fysisk umulig</strong> for deg å gjennomføre testene, på grunn av varig funksjonshindring, må du ta kontakt med Forsvaret på telefon 915 03 003.<br></li></ul> <p></p>

Forberedelser

I egenerklæringen skal du fylle ut resultater på fysiske tester. Du bør ha gjennomført testene før du logger inn og svarer. Testene du skal gjennomføre er:

  • 3000 meter løp
  • Armhevinger (push-ups)
  • Kroppshevinger (pull-ups)
  • Stille lengde

Se video av øvelsene

 Spørsmål om egenerklæringen

 

 

Kan jeg endre på svarene mine?Kan jeg endre på svarene mine?<p>​Ja, så lenge innloggingen til egenerklæringen er tilgjengelig, og svarfristen ikke har gått ut, så kan du endre svarene dine.<br></p><p>Du endrer svarene dine ved å logge inn og svare på nytt. Forsvaret oppbevarer ikke svarene dine på internett, derfor er skjemaet tomt neste gang du logger inn. Det er alltid det sist innsendte svaret som blir gjeldende.<br></p>
Kan jeg fylle ut egenerklæringen på nytt i fremtiden?Kan jeg fylle ut egenerklæringen på nytt i fremtiden?<p>​Nei, ikke etter svarfristen. Du skal gjennomføre egenerklæringen bare en gang.<br></p><p>Før svarfristen kan du logge inn og svare flere ganger. Det blir siste innsendte svar som blir gjeldende.<br></p>
Når skal egenerklæringen fylles ut?Når skal egenerklæringen fylles ut?<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Er du norsk statsborger, får du vanligvis et brev fra Forsvaret i det året du fyller 17 år (som regel på høsten).</span></p><p>De som blir norsk statsborger etter fylte 17 år kan få brev fra Forsvaret på et senere tidspunkt.<br></p>

 Spørsmål om resultatet

 

 

Når får jeg svar?Når får jeg svar?<p>Alle får varsel når svaret er tilgjengelig i Altinn eller i digital postkasse. Svar sendes ut på våren (dato blir kunngjort her når det er klart).</p><p>Vi anbefaler at du oppretter digital postkasse hvis du ikke har gjort det. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=16591931-adb6-4719-81d5-31955803fd14" target="_blank">Les mer</a><br></p>
Hvorfor gikk jeg ikke videre til sesjon?Hvorfor gikk jeg ikke videre til sesjon?<p>Det var en totalvurdering av svarene dine, sammenlignet med resten av årskullet ditt, som gjorde at du ikke gikk videre til sesjon.​​<br></p><p>For noen er det opplagte grunner til at man ikke gikk videre, slik som <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=61efa2a7-ebc4-4ee0-9b6d-5c30f15ff59e">helse</a>. Men for mange er årsaken sammensatt og ikke opplagt.<br></p><p>Forsvaret har begrenset med plasser på sesjon og enda færre plasser i førstegangstjeneste. Derfor må vi si nei til mange som ønsker seg plass og som kanskje hadde vært kvalifisert. Det er for tiden stor konkurranse om plassene. Samtidig er ikke motivasjon viktigst. Forsvaret kaller inn flere som ikke er motiverte, fordi de har en kompetanse eller andre egenskaper Forsvaret trenger.<br></p>
Jeg er misfornøyd med resultatet, og jeg angrer på det jeg svarte. Kan jeg endre på det?Jeg er misfornøyd med resultatet, og jeg angrer på det jeg svarte. Kan jeg endre på det?<p>​Nei, egenerklæringen gjennomfører du bare en gang og du kan ikke svare på den senere eller justere svarene dine i etterkant.<br></p><p>For eksempel kan motivasjon for militærtjeneste forandre seg noen år etter egenerklæringen. Det er ikke mulig, og har ingen hensikt, å endre på disse opplysningene i etterkant.<br></p><p>Det er Forsvarets behov som avgjør hvem og hvor mange som blir innkalt til sesjon og førstegangstjeneste fra år til år. Med hensyn til kapasitet og behov er det ikke mulig å forandre egenerklæringen i ettertid.<br></p>
Jeg gikk ikke videre til sesjon. Har jeg likevel mulighet?Jeg gikk ikke videre til sesjon. Har jeg likevel mulighet?<p>​​Nei, Forsvarets behov og kapasitet til førstegangstjeneste er fylt opp med de som ble valgt ut til sesjon. Det er dessverre ikke mulig å ta inn flere, selv om du endrer motivasjon eller skulle ønske å svare noe annerledes på egenerklæringen.<br></p><p>Unntaket er om du i fremtiden tar en utdanning som Forsvaret har spesielt bruk for. Da kan du bli innkalt til sesjon på et senere tidspunkt.<br></p><p>I tillegg kan enkelte ha mulighet til å søke utdanning i Forsvaret. I så fall står det nevnt i svarbrevet ditt. Se i svarbrevet hva som gjelder for deg.<br></p>

Tjenesteløpet

Egenerklæringen

Sesjon

I tjeneste

Videre tjeneste

Egenerklæringen

Første steg mot en tjeneste i Forsvaret er å fylle ut egenerklæringen. Den fylles ut på nett og inneholder spørsmål om blant annet helse, skole, sosialt liv, motivasjon og fysisk form. Du får brev fra Forsvaret når du skal fylle ut egenerklæringen.

Forsvaret bruker informasjonen til å vurdere hvem som skal gå videre til sesjon, og det er derfor viktig at du svarer så ærlig og riktig som mulig. Egenerklæringen gjennomfører du bare en gang, du kan ikke gjennomføre den senere.

Sesjon

På sesjon blir du målt, veid og testet fysisk, i tillegg til å gjennomgå en teoretisk prøve. Resultatet av testene avgjør om du er kvalifisert for tjeneste i Forsvaret, og hva slags tjeneste du kan få. Det kan være lurt å undersøke hvilke muligheter som finnes i forkant. Vanligvis gjennomføres sesjon det året du fyller 18 eller 19.

Les mer

I tjeneste

Ble du kvalifisert på sesjon, kan du bli kalt inn til tjeneste avhengig av Forsvarets behov. Oppmøtet er som regel i januar eller juli/august. Grunnleggende soldatutdanning tar 6–8 uker. Etterpå starter fagopplæringen tilpasset tjenesten du skal ha. Normalt er førstegangstjenesten 12 måneder til sammen.

I løpet av førstegangstjenesten får du mer informasjon om hvordan du kan søke videre spesialistutdanning. Spesialistutdanningen gir deg gode muligheter for en karriere i uniform. Er du kvalifisert, kan du også søke direkte på Forsvarets krigsskoler. Da kan du ta høyere utdanning og bli offiser.

Se tjenestemuligheter Se utdanningsmuligheter

Videre tjeneste

Etter førstegangstjenesten har du både plikter og muligheter. Du kan bli overført til Heimevernet, Sivilforsvaret eller politireserven, om du ikke selv ønsker å prøve deg i Heimevernets spydspiss: Innsatsstyrkene. Det finnes også mange andre karrieremuligheter videre i Forsvaret.

Muligheter Plikter
Lær om livet i Forsvaret

Hvordan er livet i Forsvaret?

Lær om rekruttskolen, les om tips, myter og fakta og om hverdagen i tjenesten

Les mer