Illustrasjonsbilder til FOKUS / Illustration photos to the armed forces education and training centreIllustrasjonsbilder til FOKUS / Illustration photos to the armed forces education and training centrehttp://forsvaret.no/media/PubImages/1_20160624OST_9275_39.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7293

Kurs, fag og utdanning

Bruk tiden i førstegangstjenesten godt. Grip muligheten til å ta gratis kurs og utdanning, ta eksamen på videregående skole eller begynn på en høyere utdanning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvaret har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for førstegangstjenestegjørende som har svak utdanningsbakgrunn. Benytt deg av Forsvaret sine tilbud innen karriereveiledning og kompetansebygging for videre sivil eller militær karriere. 

Forsvarets kompetanse- og utdanningsenter (Fokus) er Forsvarets avdeling for spørsmål vedrørende sivil utdanning og videre karriere for deg som er i førstegangstjeneste.​

 

 

KarriereveiledningKarriereveiledning<p>​​</p><p><span style="font-size:1rem;">​Forsvaret har høy kompetanse innen ulike yrkes- og utdanningsmuligheter både sivilt og militært.</span></p><p>Hva skal du bli? Hvor går veien videre? Alternativene er mange og uoversiktlige. <br>Alle har en egen karrierevei. </p><p>Du har størst sjanse til å lykkes og trives i et yrke som passer med dine personlige egenskaper, interesser og verdier. Sammen med våre profesjonelle karriereveiledere i <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=44f07bdf-d457-4a97-9fcf-d70c94767339">Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus)​</a> finner du veien som passer akkurat for DEG. </p><p>På bakgrunn av veiledingssamtaler kan vi tilby kurs og utdanning tilpasset ditt behov under tjenesten. Vi hjelper deg også med å finne din karrierevei etter endt tjeneste. </p><p>Har du lyst til å fortsette i Forsvaret? Vi kan også informere deg om videre militær utdanning og karriere! ​</p>
Jobb- og karrierekursJobb- og karrierekurs<p></p><p class="forsvaretElement-p">I løpet av Jobb- og karrierekurset blir du bedre kjent med deg selv og alle mulighetene du har i yrkeslivet. Du lærer mer om hvordan du gjør gode valg av utdanning, opplæring og arbeid nå og i framtiden. Du lærer å ta kommando over egen karriere og markedsføre deg selv på en effektiv måte. Jobbsøking, CV og intervjusituasjonen er blant temaene i kurset.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Best utbytte får du ved å kombinere kurset med individuell karriereveiledning.​</p>
Fag fra videregående skoleFag fra videregående skole<h2 class="forsvaretElement-H2">​</h2><h2 class="forsvaretElement-H2">Fagtilbud​​</h2><p class="forsvaretElement-p">I utgangspunktet kan du ta opp alle fag du måtte ønske, enten du vil fullføre vitnemålet, forbedre karakterer, eller bygge på til generell eller spesiell studiekompetanse. Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus) tilbyr mange fag, enten som klasseromsundervisning eller nettbasert undervisning. Lærebøker kan du låne hos din lokale Fokus-avdeling.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Etter som du må studere på din egen fritid, og tjenesten til tider er krevende, må du vurdere hva du har av kapasitet før du melder deg opp som privatist til eksamen.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Eksamen</h2><p class="forsvaretElement-p">Du må selv melde deg opp til privatisteksamen via Internett.<br> Du skal melde deg opp via privatistweb (<a href="http://www.privatistweb.no/">www.privatistweb.no</a>) til den videregående skolen som ligger nærmest ditt tjenestested.</p><p class="forsvaretElement-p">Du kan søke Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus) om stipend for å få dekket 80 % av eksamensavgiften.</p><p class="forsvaretElement-p">Det gis normalt en eller to lesedager per eksamen. Lesedag legges vanligvis til en av de siste tjenestedagene før eksamensdagen. Du får også fri på selve eksamensdagen. Husk å søke din militære avdeling om lesedag og eksamensdag. Kandidater som har lærevansker kan ha krav på tilrettelegging av eksamen. </p><p class="forsvaretElement-p">Ta kontakt med ditt lokale Fokus kontor hvis du har spørsmål rundt eksamensoppmelding, lesedager eller tilrettelegging.​</p>
Innføring i militær profesjonInnføring i militær profesjon<font size="3">​</font><div><font size="3">Informasjon finner du på <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5339547b-fb77-431a-9679-52f625054336">denne​</a> siden.</font><div><font size="3"><br></font></div></div>
Høyere utdanningHøyere utdanning<p><span style="font-size:1rem;">​Dersom du allerede har generell studiekompetanse er det mulig å påbegynne høyere utdanning mens du er i førstegangstjenesten. Det finnes flere høyskoler og universitet som har nettbaserte studier, f.eks. Examen philosophicum (Ex.phil.) og Examen faculatum (Ex.fac.), samt mindre innføringsemner og delemner. Du må selv sjekke opp hva som er aktuelt for deg. Du kan søke stipend for å dekke deler av kostnadene knyttet til studiene.</span></p><p>Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus) har også undervisningstilbud innen høyere utdanning i enkelte emner.  Ta kontakt med ditt lokale Fokus kontor for å undersøke hvilke tilbud som finnes.​</p>
Yrkesrelatert opplæringYrkesrelatert opplæring<p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;">​Forsvaret tilbyr kompetansehevende kurs og opplæring som du kan gjennomføre mens du er in</span><span style="font-size:1rem;">ne til førstegangstjeneste:</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;">​Truckførerkurs</span></li><li><span style="font-size:1rem;">Masseforflytning teori</span></li><li><span style="font-size:1rem;">Personløfter</span></li><li><span style="font-size:1rem;">G8- Lastebilkran</span></li><li><span style="font-size:1rem;">Sveisekurs</span></li><li><span style="font-size:1rem;">Varme arbeider</span></li><li><span style="font-size:1rem;">Praktisk ledelse</span></li><li><span style="font-size:1rem;">Treningsveileder</span></li><li><span style="font-size:1rem;">Bedriftsetablering</span></li><li><span style="font-size:1rem;">Vekterkurs</span></li></ul><p class="forsvaretElement-p">Kompetansehevingen må inngå som en del av din karriereplan. </p><p class="forsvaretElement-p">Les mer om kursene <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=44f07bdf-d457-4a97-9fcf-d70c94767339">her</a>. </p>
StudieteknikkStudieteknikk<p></p><p class="forsvaretElement-p">Studieteknikk er et kurs om har til hensikt å lære deg ulike teknikker og gode arbeidsformer som gjør det enklere å tilegne seg kunnskap. Du kan forbedre læringsprosessen, øke leseferdighet og -hastighet. Du lærer hukommelsesteknikker, studiestrategier og effektive notatmetoder.</p><p class="forsvaretElement-p">Kurset er relevant for alle, enten du planlegger å studere ved høgskole/universitet, satser på en videre militær karriere eller tenker å gå ut i det sivile arbeidslivet etter endt tjeneste.   </p>
Hjelp til deg med lærevanskerHjelp til deg med lærevansker<p></p><p class="forsvaretElement-p">Forsvaret kan tilrettelegge for individuelt tilpasset undervisning for deg med lærevansker. Du kan ha krav på tilrettelegging ved prøver og eksamener. Vi tilbyr også kartlegging av lærevansker. </p><p class="forsvaretElement-p">For å kunne få tilrettelagt eksamen ved videregående skole eller høyskole, må lærevansker dokumenteres. Det må søkes om tilrettelegging til eksamenskontoret senest en måned før eksamen.</p><p class="forsvaretElement-p">Ved behov, ta kontakt med ditt nærmeste Fokus-kontor.​</p>
Utdanningsstipend Utdanningsstipend <p class="forsvaretElement-p">Forsvaret tilbyr mange ulike kurs og opplæringer, men ligger dine behov litt på siden av det generelle tilbudet? Mannskaper inne til førstegangstjeneste, befalselever i elevperioden og militære lærlinger kan etter søknad innvilges stipend på inntil kr. 20.000,- til utdanning som Forsvaret selv ikke gjennomfører. Ordningen forutsetter at du har gjennomført en karriereveiledning hos Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus), og utdanningen må være i samsvar med din karriereplan.</p><p class="forsvaretElement-p">Utdanningen må fullføres og utgiftene må dokumenteres før stipendet utbetales. En egenandel på 20-50 % må påberegnes.</p><p class="forsvaretElement-p">Ta kontakt med Fokus-kontoret i leiren etter at du har møtt til tjeneste, dersom du ønsker å søke om utdanningsstipend. Søknaden må være innvilget før du begynner på utdanningen.​</p>

Publisert 15. desember 2014 14:04.. Sist oppdatert 20. januar 2017 10:05.