Illustrasjonsbilder til FOKUS / Illustration photos to the armed forces education and training centreIllustrasjonsbilder til FOKUS / Illustration photos to the armed forces education and training centrehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160624OST_9356_50.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7294

Innføring i militær profesjon

«Innføring i militær profesjon» er et studium som består av tre emner, og kan gi deg inntil 10 studiepoeng i førstegangstjenesten.
NB: På grunn av pågående arbeid med endringer av utdanningssystemet i Forsvaret, er dette emnet lagt på is inntil videre. ​​​​

Har du gjennomført SEF eller IMP emner i løpet av førstegangstjenesten, kan du bestille karakterutskrift fra Forsvaret. Dette gjelder følgende emner:

  • Kropp, bevegelse, energi
  • Juss og militærmakt
  • Etikk og militærmakt
  • Militær fysisk trening

Har du gjennomført og bestått ett eller flere av disse emnene, kan du finne resultatene ved å benytte Vitnemålsportalen

Med denne tjenesten kan du sende resultater til studiesteder eller arbeidsgiver. 
Har du spørsmål om resultatene som fremkommer, eller har behov for en karakterutskrift på papir, kan du kontakte oss på: karakterutskrift@fhs.mil.no

-----

Studiet «Innføring i militær profesjon» består av tre emner: Etikk og militærmakt (EMA - 2,5 studiepoeng), Jus og militærmakt (JMA - 2,5 studiepoeng) og Militær fysisk trening (MFT - 5 studiepoeng). 

Det gis obligatorisk undervisning i alle tre emnene, men avleggelse av eksamen er frivillig for den enkelte. Dersom du avlegger eksamen i alle tre emner og består, får du 10 studiepoeng og vitnemål for studiet. Du kan også få karakterutskrift og studiepoeng for hvert enkelt emne, dersom du ikke tar eksamen i alle tre fagene. 

Dette kan være nyttig å ha med seg videre, enten du ønsker å fortsette karrieren i Forsvaret eller studier et annet sted​.

 Etikk og militærmakt (EMA)

 

 

Om Etikk og militærmaktOm Etikk og militærmakt<p>​​​​​Etikk og militærmakt (EMA) gir deg en innføring i grunnleggende etiske problemstillinger knyttet til utøvelsen av militærmakt. Emnet gir deg en forståelse for anvendelsen av ulike etiske perspektiver i en militær sammenheng. Gjennom diskusjoner, gruppearbeid og forelesninger skal emnet gi kunnskap om etisk tenkning og et styrket grunnlag for handlinger som er etisk riktige.​</p>
Emneplan Emneplan<p>​​​​​​​Emneplanen for Etikk og militærmakt inneholder informasjon om innhold og læringsmål.​</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="/ForsvaretDocuments/emneplan-etikk-og-militarmakt.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Emneplan Etikk og milit​ærmakt.pdf​</a>​​​​</span><br></p>
UndervisningUndervisning<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Undervisningen i Etikk og militærmakt (EMA) er todelt mellom en obligatorisk del (12 timer), som gjennomføres i regi av den grunnleggende soldatutdanningen (GSU), og en frivillig del  med tilleggsundervisning (2 timer) for deg som ønsker å avlegge eksamen.</span></p><p>Den obligatoriske delen organiseres av den militære avdelingen der du tjenestegjør, mens den frivillige delen organiseres av Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus).<br></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ta kontakt med ditt lokale Fokus-kontor for informasjon om når tilleggsundervisning gjennomføres.​</span><br></p>
Læringsressurs: Video-appLæringsressurs: Video-app<p>​​Nyhet! Last ned vår video-app.</p><p>I appen finner du seks casevideoer som tar opp ulike dilemmaer knyttet til etiske utfordringer ved bruk av militærmakt. Hver video er tilknyttet et av de seks kapitlene i studieheftet. Videoene utfordrer deg til å tenke over hva du ville har gjort i en tilsvarende situasjon. Ved å laste ned appen kan du se videoene hvor du vil, når du vil. Video-appen er tilgjengelig for både IOS og Android.</p><p><a href="https://itunes.apple.com/no/app/etikk-og-milit-rmakt/id791495199?mt=8" target="_blank">Last ned for IOS</a><br><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=no.forsvaret.ema&hl=no" target="_blank" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Last ned for Android</a></p>
Læringsressurs: StudieheftetLæringsressurs: Studieheftet<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​​Nyhe</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">t! Last ned studieheftet i EMA.</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span></p><p>Studieheftet erstatter ikke pensumboken (som du får utdelt ved avdeling), men gir deg en mer kortfattet versjon av fagstoffet. Til hvert kapittel finner du en casevideo i EMA-videoappen. Du kan laste ned studieheftet både som pdf eller e-bok (epub og mobi). For å få lest studieheftet på nettbrett eller mobil (e-bokformat) må du laste ned en egnet app som kan lese ett eller begge formatene.​​</p><p><a href="/ForsvaretDocuments/ema-studiehefte.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Last ned i pdf.​</a><br><a href="/ForsvaretDocuments/ema-studiehefte-epub.epub" target="_blank" style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Last ned i epub. (e-bokformat)</a>​<br><a href="/ForsvaretDocuments/ema-studiehefte-mobi.mobi" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Last ned i mobi. (e-bokformat for å legge inn i Amazon Kindle)​</a><br></p>
EksamenEksamen<p>​Eksamensformen i EMA er en tre timer skriftlig skoleeksamen. Eksamen skal teste om du har forstått de grunnleggende prinsippene i emnets innhold. Eksamensformen krever at du er i stand til å forstå en gitt problemstilling, for å så drøfte denne ut i fra ulike synsvinkler. I så måte er det ikke det endelige svaret du kommer frem til som veier tyngst i bedømmingen, men derimot drøftingen av de ulike synspunktene som har ledet deg frem til konklusjonen.</p><p>Eksamen gjennomføres i regi av Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus) som er en del av Forsvarets høgskole (FHS).​<br></p>
EksamensoppgaverEksamensoppgaver<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Det er 12 faste eksamensoppgaver i Etikk og militærmakt (EMA) som til sammen dekker pensum. Det er to eksamensoppgaver til hver leksjon. Du vil få én av disse 12 oppgavene til eksamen.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Eksamensoppgaver til leksjon 1: Å tenke etisk og handle moralsk​​</strong></span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="/ForsvaretDocuments/etikk-og-militarmakt-oppgave-01.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Etikk og militærmakt oppgave 01.pdf​</a><br>​<a href="/ForsvaretDocuments/etikk-og-militarmakt-oppgave-02.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Etikk og militærmakt oppgave 02.pdf</a><br></span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Eksamensoppgaver til leksjon 2: Å gjøre riktig valg​</strong><br></span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="/ForsvaretDocuments/etikk-og-militarmakt-oppgave-03.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Etikk og militærmakt oppgave 03.pdf​</a><br>​<a href="/ForsvaretDocuments/etikk-og-militarmakt-oppgave-04.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Etikk og militærmakt oppgave 04.pdf​</a><br></span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Eksamensoppgaver til leksjon 3: Ansvar for å beskytte liv<br></strong></span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​<a href="/ForsvaretDocuments/etikk-og-militarmakt-oppgave-05.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Etikk og militærmakt oppgave 05.pdf​</a><br><a href="/ForsvaretDocuments/etikk-og-militarmakt-oppgave-06.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Etikk og militærmakt oppgave 06.pdf</a><br></span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Eksamensoppgaver til leksjon 4: Maktbruk med respekt​<br></strong></span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="/ForsvaretDocuments/etikk-og-militarmakt-oppgave-07.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Etikk og militærmakt oppgave 07.pdf​</a><br><a href="/ForsvaretDocuments/etikk-og-militarmakt-oppgave-08.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Etikk og militærmakt oppgave 08.pdf​</a><br></span></p>​<strong style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Eksamensoppgaver til leksjon 5: Mot til å gjøre det riktige​<br></strong><div><strong style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><br></strong></div><div><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="/ForsvaretDocuments/etikk-og-militarmakt-oppgave-09.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Etikk og militærmakt oppgave 09.pdf​</a><br>​<a href="/ForsvaretDocuments/etikk-og-militarmakt-oppgave-10.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Etikk og militærmakt oppgave 10.pdf</a><br></span></div><div><strong style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><br></strong></div><div><strong style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Eksamensoppgaver til leksjon 6: Bruk av militærmakt​<br><br></strong></div><div><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="/ForsvaretDocuments/etikk-og-militarmakt-oppgave-11.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Etikk og militærmakt oppgave 11.pdf​</a><br><a href="/ForsvaretDocuments/etikk-og-militarmakt-oppgave-12.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Etikk og militærmakt oppgave 12.pdf​</a><br></span></div><div><strong style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​<br></strong></div>

 Jus og militærmakt (JMA)

 

 

Om jus og militærmaktOm jus og militærmakt<p></p><p class="forsvaretElement-p">Bakgrunnen for «Jus og militærmakt» (JMA) er de folkerettslige forpliktelser til opplæring av forsvarspersonell som følger av NATO STANAG 2449 og 2597, supplert av norske særbehov. Emnet skal gi økt forståelse av temaer innenfor krigens folkerett og operasjonell rett.</p><p class="forsvaretElement-p">Selve undervisningen skal være integrert i soldatutdanningen og befalsutdanningen. Oppmelding til eksamen skal være frivillig.</p><p class="forsvaretElement-p">Bestått eksamen i emnet gir 2,5 studiepoeng.</p><p class="forsvaretElement-p">"Jus og militærmakt" utgjør sammen med emnene "Etikk og militærmakt" (2,5 studiepoeng) og "Militær fysisk trening 1" (5 studiepoeng) emnet "Innføring i militær profesjon" (10 studiepoeng).​</p>
Målgruppe og opptakskravMålgruppe og opptakskrav<p></p><p>Førstegangstjenestegjørende og befalsskoleelever er primære målgrupper for emnet. Emnet er også åpent for andre ansatte i Forsvaret dersom det er kapasitet.</p><p>Det er ingen opptakskrav. Tilskriving av studiepoeng krever at kandidaten har generell studiekompetanse. Andre kan få et bevis for gjennomført eksamen.​</p>
Undervisning og flervalgstestUndervisning og flervalgstest<p></p><p>Undervisningen skal være en integrert del i soldatutdanningen og befalsutdanningen, og gis ved den enkelte avdeling. Det skal undervises minimum tolv skoletimer. I tillegg bør e-læringskurset i krigens folkerett gjennomføres.</p><p>På slutten av undervisningen skal det gjennomføres en individuell evaluering av kunnskapene hos alle i form av en flervalgstest som avdelingen retter selv. Denne testen skal gi Forsvaret et bilde av kunnskapene blant menige og befal. Testen må ikke forveksles med den frivillige eksamenen.​​</p>
EksamenEksamen<p></p><p class="p1"><span class="s1">Eksamenen er frivillig og er en tre timers skriftlig prøve hvor kandidatene skal drøfte praktiske og/eller teoretiske problemstillinger. Besvarelsen vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått». Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Kandidater som ikke har generell studiekompetanse kan få et bevis for gjennomført, bestått eksamen.​</span></p>
LæringskravLæringskrav<p></p><p>Emnet skal gi økt forståelse av juridiske temaer med betydning for den militære profesjon, hovedsakelig innenfor krigens folkerett og operasjonell rett. Forståelse inkluderer å kunne anvende kunnskaper på praktiske, militære problemstillinger.</p><p>Mer detaljert skal undervisningen gi kunnskaper og forståelse av følgende:</p><ul><li>Nasjonale rammer for anvendelse av militærmakt, herunder:</li><ul><li>Militærmaktens rettslige forankring og begrensninger</li><li>Beredskapslovgivningen</li></ul> <br> <li>​Bruk av makt mellom stater, herunder:</li><ul><li>Maktforbudet i FN-pakten art. 2 nr. 4</li><li>Selvforsvarsretten</li><li>Bruk av makt med FN-mandat</li><li>Diskusjonen rundt andre grunnlag for maktbruk mellom stater</li></ul> <br> <li>Krigens folkerett, herunder:</li><ul><li>Bakgrunn og rasjonale</li><li>Reglenes anvendelse i ulike konflikttyper</li><li>Grunnleggende prinsipper</li><li>Kombattantbegrepet</li><li>Målvalg og forholdsregler</li><li>Beskyttelse av personer og objekter, og bruk av emblemer</li><li>Tillatte krigføringsmidler og -metoder</li><li>ICRCs rolle i væpnede konflikter </li><li>Forholdet mellom krigens folkerett og menneskerettighetene</li></ul> <br> <li>Operasjonell rett, herunder:</li><ul><li>Engasjementsregler og forholdet til selvforsvarsretten </li><li>Prosedyrer for utvikling, utsteding og endring av engasjementsregler i NATO-ledede operasjoner </li><li>Sentrale operasjonelle prinsipper</li> <br> </ul><li>​Håndhevelsesregler, herunder:</li><ul><li>Individuelt ansvar og kommandoansvar</li><li>Reglene om krigsforbrytelser i alminnelig straffelov</li><li>Brudd på statlige forpliktelser</li><li>Forebygging av brudd på krigens folkerett​</li></ul></ul><p> <br> </p>
PensumlitteraturPensumlitteratur<p>​<span style="font-size:1rem;">Sigrid Redse Johansen, Jacob Thomas Staib: </span><em style="font-size:1rem;">Jus og Militærmakt</em><span style="font-size:1rem;">, Oslo 2009, Gyldendal Akademisk, s. 32-49, s. 107-110, s. 127-235, s. 251-257 (til sammen 138 s.)</span><span style="font-size:1rem;">​</span></p>

 Militær fysisk trening (MFT)

 

 

Om Militær fysisk trening 1Om Militær fysisk trening 1<p>​​Militær fysisk trening skal gi deg en innføring i grunnleggende treningslære, treningsplanlegging og riktig kosthold i forbindelse med trening og fysisk aktivitet. Emnet er utviklet av Forsvarets høgskole i samarbeid med idrettstjenestene i Forsvaret og fagpersoner fra Olympiatoppen.</p>
EmneplanEmneplan<p><a href="/ForsvaretDocuments/Emneplan%20MFT1.pdf">​Emneplanen for Militær fysisk trening 1</a> inneholder informasjon om innhold og læringsmål.</p>
UndervisningUndervisning<p>​​Undervisningen i Militær fysisk trening 1 er en obligatorisk del av den grunnleggende soldatutdanningen (GSU). Utdanningen gjennomføres av den militære avdelingen du tjenestegjør ved.</p>
EksamenEksamen<p>​​Eksamensformen i MFT1 er en flervalgsprøve med en eksamenstid på en time. Flervalgsprøven gjennomføres enten elektronisk eller på papir, avhengig av tjenestested.</p><p>Eksamen gjennomføres i regi av Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus) som er en del av Forsvarets høgskole (FHS).​<br></p>
Tidligere eksamensoppgaver Tidligere eksamensoppgaver<p>​Tidligere eksamensoppgaver for MFT1 er ikke tilgjengelig fordi eksamen består av ulike flervalgsprøver som gjenbrukes, men du finner eksempler på eksamensoppgaver i pensumboken.</p>

 Spørsmål og svar om kurstilbudene

 

 

Må jeg ta alle fagene?Må jeg ta alle fagene?<p>​Nei. Undervisning er obligatorisk i alle fag, men du velger selv om du vil gå opp til eksamen i det enkelte emne.​</p>
Hva er akkreditering/studiepoeng? Hva er akkreditering/studiepoeng?<p>​Akkreditering ved studiepoeng er en offisiell anerkjennelse av at Forsvarets høgskoler arbeider i henhold til et dokumentert kvalitetssystem og har demonstrert kompetanse til å utføre nærmere beskrevne oppgaver. For å bli akkreditert må organisasjonen vise at den har nødvendig kompetanse og utstyr for å utføre de oppgaver akkrediteringen gjelder for, et tilfredsstillende kvalitetssystem og dokumenterte arbeidsprosedyrer. Basiskravene for akkreditering er gitt i internasjonale standarder (forskrifter). Akkrediteringen for utdanning i Forsvaret foregår ved at et objektivt organ (NOKUT) vurderer virksomheten og bekrefter at den er i samsvar med kravene.​​</p>
Hva kan studiepoeng brukes til? Hva kan studiepoeng brukes til?<p>​Studiepoengene er først og fremst en kvalitetssikring. Ved at du oppnår studiepoeng for det du lærer har du dokumentasjon på at en formell tredjepart anerkjenner kunnskapen du har ervevet deg (se også spørsmål om akkreditering). Det ligger altså en egenverd i å ha bestått en eksamen på høgskole nivå, noe som mange arbeidsgivere verdsetter. </p><p>Dersom du begynner å studere etter førstegangstjenesten kan du søke din fremtidige høgskole eller universitet om å få anerkjent studiepoengene fra Forsvaret som en del av din fremtidige utdanning. ​</p>
Må jeg ha generell studiekompetanse for å ta fagene?Må jeg ha generell studiekompetanse for å ta fagene?<p>​Nei, soldater uten generell studiekompetanse kan også avlegge eksamen. Disse får et kursbevis ved bestått eksamen. Dette kan de senere bytte inn mot en karakterutskrift som gir studiepoeng om de oppnår generell studiekompetanse enten under eller førstegangstjenesten.​</p>
Hva kreves for å gå opp til eksamen?Hva kreves for å gå opp til eksamen?<p>​Eksamen er åpen for ansatte i Forsvaret. For å gå opp til eksamen bør du ha fulgt både obligatorisk og den frivillige undervisningen. Husk å ta med kopi av vitnemål/tilsvarende som dokumentasjon når du møter til tjeneste hvis du ønsker å få studiepoeng etter eksamen.</p>
Får jeg fri for å ta eksamen?Får jeg fri for å ta eksamen?<p>​Ja. Eksamensdatoene er fastsatt sentralt og gjelder for hele Forsvaret. Det er likevel viktig at du holder tidsfristene for oppmelding til lokalt Fokus-kontor.</p>
Hvor mange lesedager får jeg?Hvor mange lesedager får jeg?<p>​Du får én lesedag per eksamen. Lesedag betyr at du ikke skal ha tjeneste dagen før eksamensdagen.​</p>
Hvordan gjennomføres eksamen?Hvordan gjennomføres eksamen?<p>​Eksamen gjennomføres i regi av Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus) på fastsatte datoer. Under "oppmelding" finner du mer informasjon om eksamensdatoene. Eksamenstiden i EMA og JMA er satt til tre timer, mens den for MFT1 er satt til en time. Eksamen for samtlige emner vurderes til bestått / ikke bestått.</p>
Gjelder ordningen også for befal/vervede?Gjelder ordningen også for befal/vervede?<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ja. Både befal og vervede har også mulighet til å avlegge eksamen i disse emnene.​</span></p>

 Oppmelding til eksamen

 

 

Eksamensdatoer og oppmeldingsfristerEksamensdatoer og oppmeldingsfrister<p>​<a href="/karriere_/ForsvaretDocuments/Eksamensdatoer%20IMP%202017.pdf">Eksamensdatoer for Innføring i militære profesjon</a>.</p>
Her melder du deg opp til eksamenHer melder du deg opp til eksamen<p>​Oppmelding til eksamen i SEF gjøres elektronisk i EVUweb. Hvis du ikke allerede har opprettet en bruker så må du gjøre det først. Hvis du tidligere har avlagt eksamen i SEF må du logge deg inn med din allerede eksisterende bruker. Du kan ikke opprette en ny bruker dersom du tidligere har blitt registrert. </p><p>Velg først hvilket FOKUS-kontor du ønsker å avlegge eksamen ved. Deretter velger du eksamen i menyen som åpner seg. Når du klikker på den enkelte eksamen får du opp informasjon om eksamenstid (for eks. 2@2015) og søknadsfrist. Når du har meldt deg opp til eksamen, får du en bekreftelse på din oppmelding via e-post.​​</p><p><a href="https://fsweb.no/evuweb/Kursoversikt.seam?inst=MIL" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />MELD DEG PÅ HER!​</a><br></p>
Trekke deg fra eksamen?Trekke deg fra eksamen?<p>​Du trekker deg fra eksamen ved å logge inn med ditt brukernavn og passord. Gå til «Mine søknader» og velg «Trekk fra eksamen».​</p>
Problemer ved oppmelding?Problemer ved oppmelding?<p>​Dersom du ikke husker ditt brukernavn eller passord har du to alternativer:</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">1. Skriv in</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">n ditt fødselsnummer (11 siffer) og få tilsendt pin-kode på e-post.<br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">2. Skriv inn din e-postadresse som du registrerte ved siste pålogging og få tilsendt nytt passord.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">B</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">egge disse to alternativene krever at opplysningene du har registrert tidligere er korrekte og fullstendige.</span><br></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dersom dette ikke fungerer, send e-post til studieadministrasjonen på <span style="font-size:16px;line-height:26px;"><a href="mailto:sef@fhs.mil.no">sef@fhs.mil.no​</a></span></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">. Du er selv ansvarlig for å kontakte sentral studieadministrasjon. Du skal kun kontakte ditt lokale Fokuskontor dersom du ikke får svar fra sentral studieadministrasjon. Fokus kan ikke melde deg opp til eksamen manuelt. Oppmelding via andre kanaler enn beskrevet her vil bli avvist.​</span></p>

 Resultater, karakterutskrift og klage

 

 

EksamensresultaterEksamensresultater<p>​Eksamensresultatene sendes til ditt lokale Fokuskontor når de er klare.​</p>
KarakterutskriftKarakterutskrift<p>​Soldater som har generell studiekompetanse og som består eksamen i SEF får utstedt karakterutskrift med studiepoeng. Soldater som ikke har generell studiekompetanse, men som har bestått eksamen, får utstedt et kursbevis. Kursbeviset kan byttes inn mot en karakterutskrift som gir studiepoeng dersom du opparbeider deg generell studiekompetanse, enten under eller etter førstegangstjenesten.</p><p>Karakterutskrift og kursbevis utstedes av lokalt Fokuskontor. Du må fremvise gyldig dokumentasjon på generell studiekompetanse for å få utstedt karakterutskrift.​</p>
KlagebehandlingKlagebehandling<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Frist for å klage på eksamensresultatet er tre uker etter kunngjøring av resultatet.</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span></p><p>Klage fremsettes skriftlig til studieadministrasjonen via ditt lokale Fokuskontor. Klagen skal være datert, og studentens navn og kandidatnummer skal være påført.</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Besvarelser det klages på sensureres på nytt av nye sensorer. Nye sensorer får ikke innblikk i tidligere sensorers karakterfastsettelse, begrunnelse for karakter, studentens bakgrunn for klagen eller kandidatens identitet.​</span><br></p>

 Ressurser

 

 

Kontakt SEF-studieadministrasjonKontakt SEF-studieadministrasjon<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">H</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">ar </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">du spørsmål, forslag til endringer, eller annet du mener er viktig, send oss gjerne en e-post: </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="mailto:sef@fhs.mil.no%E2%80%8B">sef@fhs.mil.no​​</a></span></p>
Lover og forskrifterLover og forskrifter<p>​​«<a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-10-02-934?q=fhs%2a" target="_blank">Forskrift for eksamen ved Forsvarets høgskole​</a>» (ekstern side) inneholder dine rettigheter og plikter i forbindelse med eksamen i SEF. ​​</p><p>Se også «<a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15" target="_blank">lov om universiteter og høgskoler​</a>» (ekstern side).<br></p>

Publisert 8. januar 2015 13:09.. Sist oppdatert 7. februar 2018 12:04.