karriere_2251_førstegangstjeneste1karriere_2251_førstegangstjeneste1http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18202Førstegangstjenestehttps://youtu.be/waM580skaEs

Forsvaret

Hva er førstegangs­tjeneste?

I førstegangstjenesten gjør du en viktig innsats for Norge. Du er med på å sikre friheten vår, rett og slett. Du lærer mer om deg selv, både på godt og vondt, og du får venner for livet og nyttig erfaring. Du kan også søke videre jobb i Forsvaret etterpå. Om du ikke kan møte til førstegangstjeneste må du søke om utsettelse eller fritak.

Utdanning og
praksisperiode

Jobb / offiser

Førstegangstjenesten

Egenerklæring

Sesjon

Førstegangstjeneste

Rekruttperiode (6–8 uker)

Tjeneste (10 måneder)

Ferdig med tjenesten

Jobbmulighet videre (spesialist)

Heimevernet/
verneplikt

 

 

karriere_2251_førstegangstjeneste1Hvilke muligheter har jeg i førstegangstjenesten?<p> Etter sesjon velger Forsvaret ut rundt 8 500 ungdommer som blir kalt inn til førstegangstjeneste. ​Det finnes mange spennende og ulike muligheter, og i alt er det 275 ulike tjenester du kan bli plukket ut til. <br/> <br/> Er du ekstra motivert kan du selv søke og konkurrere deg til en plass på utvalgte <a href="http://www.forsvaret.no/søkbare-førstegangstjenester">søkbare førstegangstjenester</a>. Dette er tjenester som gjør deg svært godt forberedt til å søke videre utdanning eller jobb i Forsvaret. Disse kan du søke selv om du enda ikke har vært på sesjon. Er du kvalifisert sørger vi for å kalle deg inn. Har du yrkesfaglig bakgrunn er det også mulig å kombinere <a href="http://www.forsvaret.no/lærling">læretiden</a> med førstegangstjenesten.karriere_2251_førstegangstjeneste1
karriere_2251_førstegangstjeneste1Hva innebærer det å kombinere læretid og førstegangstjeneste?<p> Vi har læreplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Hvor du gjennomfører læretiden avhenger av fagområde, men mulighetene er mange i Norges største lærebedrift. I Forsvaret kombinerer du gjennomføring av førstegangstjeneste og fagbrev på kun to år. Du vil også kunne få mulighet til å ta studiekompetanse gjennom nettbasert undervisning i løpet av læretiden. Første året av læretiden avtjener du førstegangstjeneste parallelt med fagutdanningen. <br/> <br/> Læretiden starter med en rekruttperiode på 6–8 uker hvor du får opplæring i grunnleggende soldatferdigheter som skyting, kamuflasje, stridsteknikk, førstehjelp og overlevelse i naturen. Etter rekruttperioden overføres du til avdelingen hvor du har fått læreplass. <br/> <br/> Den daglige tjenesten er som ved hvilken som helst annen læreplass, og du jobber med relevante arbeidsoppgaver i ditt lærefag. Soldatutdanningen fortsetter parallelt med den daglige tjenesten gjennom det første året av læretiden – med fysisk trening, undervisning i militære ferdigheter og feltøvelser. <br/> <br/> Etter fullført førstegangstjeneste bruker du andre år av læretiden til fagutdanning i ditt lærefag. Du får en individuell opplæringsplan med tett oppfølgning fra en erfaren faglig veileder underveis. Du avslutter læretiden med en ordinær fagprøve. Forsvaret har om lag 30 ulike lærefag som varierer fra år til år. På <a href="http://www.forsvaret.no/lærling">denne siden</a> finner du en oversikt over hvilke lærefag som tilbys akkurat nå.karriere_2251_førstegangstjeneste1
karriere_2251_førstegangstjeneste1Hva skjer etter førstegangstjenesten?<p> ​Etter endt førstegangstjeneste kan du søke videre jobb som spesialist innen en rekke ulike fagområder. Eksempler på stillinger kan være skarpskytter, hundefører, tekniker eller sanitetssoldat. Det finnes hundrevis av forskjellige stillinger, og førstegangstjenesten er første steget hvis du ønsker muligheten for en livslang karriere som spesialist i Forsvaret. <br/> <br/> Etter hvert vil du kunne få tilbud om å bygge på fagkompetansen din med en befalsutdanning. Dette vil være en mulighet for de som allerede er ansatt som spesialist i Forsvaret, og som er tiltenkt lederansvar i stillingen sin. Du kan også søke videre utdanning og bygge på med en bachelor ved Forsvarets høgskole som tilbyr studier i Oslo, Trondheim, Bergen og Lillehammer. Dette er første steget for mot en karriere som offiser. <br/> <br/> Etter førstegangstjenesten har du både plikter og muligheter. Du kan bli overført til Heimevernet, Sivilforsvaret eller politireserven, om du ikke selv ønsker å prøve deg i Heimevernets spydspiss: Innsatsstyrkene. Det finnes også mange andre karrieremuligheter videre i Forsvaret. karriere_2251_førstegangstjeneste1
karriere_2251_førstegangstjeneste1Rekruttskolen: Slik blir den første tiden i Forsvaret<a href="/karriere/forstegangstjeneste/rekruttskole"></strong>Rekruttperioden</strong></a>, eller grunnutdanningen, er de første 6–8 ukene i førstegangstjenesten.karriere_2251_førstegangstjeneste1

Dette får du i førstegangs­tjenesten

  • 5000 kroner i måneden, gratis mat og et sted å bo

  • 33000 kroner i dimmepenger ved fullført tjeneste

  • To tilleggspoeng og mulighet til å ta opp fag fra videregående

  • Svært gode muligheter for idrett, sosiale aktiviteter og nye vennskap

  • Opplæring i alt fra livreddende førstehjelp til bruk av kart og kompass

  • Økonomiske støtteordninger for husleie og renteutgifter

Våre krav

Forsvaret stiller krav til at alle som skal gjennomføre førstegangstjeneste har god helse fysisk og psykisk. I tillegg er det krav knyttet til sikkerhetsklarering og god vandel.

Se kravene

Mulige førstegangstjenester

Dette er tjenestene du kan få i Forsvaret. Husk at det er Forsvaret som til syvende og sist bestemmer hvor du ender. Men fortell oss på sesjonsdagen hva du har lyst til. Noen av de mest krevende tjenestene må du aktivt søke på og konkurrere om plass til. 

 

Brann- og redningstjeneste<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_7229.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Brann- og redningstjenesteTjenestegjør som brannvernsoldat i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/brann-og-redningstjeneste
Båtoperatør<img alt="" src="/media/PubImages/_EBJ9343.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Båtoperatør​Som båtoperatør får du en spennende tjeneste ved Dykker- og froskemannsenteret (DFS) på Haakonsvern i Bergen. Båtoperatører har en viktig og ansvarsfull rolle ved å opprettholde sikkerheten i overflaten ved dykkeaktivitet.http://forsvaret.no/båtoperatør
Fallskjermjeger i Forsvarets spesialkommando<img alt="" src="/media/PubImages/20160414tk_C3639.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fallskjermjeger i Forsvarets spesialkommandoFallskjermjegertroppen er en del av utdanningsavdelingen ved Forsvarets spesialkommando og består av soldater som er inne til førstegangstjeneste. Søknadsfrist 15. april 2019. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/spesialstyrkeutdanning/forsvarets-spesialkommando/fallskjermjeger
Hjelpeinstruktør og vaktkommandør<img alt="" src="/media/PubImages/luftforsvaret-ledendeflysoldat-muligheter.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hjelpeinstruktør og vaktkommandørLuftforsvaret har behov for hjelpeinstruktører innen grunnleggende militære ferdigheter og vaktkommandører hvert år.http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/hjelpeinstruktor
Hundefører<img alt="" src="/media/PubImages/20160602OST_9871.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HundeførerTjenestegjør som hundefører eller hunderøkter i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/hundefører
Idrettssoldat<img alt="" src="/media/PubImages/lsk37445.jpg?RenditionID=4" style="BORDER:0px solid;" />IdrettssoldatTjenestegjør som idrettssoldat i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret.http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/idrettssoldat
Jegertroppen i Forsvarets spesialkommando<img alt="" src="/media/PubImages/Jegertroppen1415-135.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Jegertroppen i Forsvarets spesialkommandoJegertroppen består av vernepliktige kvinnelige soldater og er et unikt tilbud til deg som ønsker en virkelig stor utfordring i løpet av førstegangstjenesten. Søknadsfrist 15. april 2019.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/spesialstyrkeutdanning/forsvarets-spesialkommando/jegertroppen
Kampsoldat<img alt="" src="/media/PubImages/AFA_6352.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KampsoldatDu kan tjenestegjøre som kampsoldat i 2. bataljon, Hans Majestet Kongens Garde, Garnisonen i Sør-Varanger eller Panserbataljonen. http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/kampsoldat
Kampstøtte<img alt="" src="/media/PubImages/20181031JVE_FH2B0034.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KampstøtteArtilleribataljonen, Ingeniørbataljonen, Ingeniørsoldat i Luftforsvaret og Luftvernartillerist er noen av Forsvarets kampstøtteavdelinger. http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/kampstøtte
Kokk<img alt="" src="/media/PubImages/20140526th_%201644.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KokkTjenestegjør som kokk eller sterrids(forpleining). http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/kokk
Logistikk, transport og samband<img alt="" src="/media/PubImages/12052016FWR_sambandsbataljonen-5516.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Logistikk, transport og sambandTjenestegjør i Sambandsbataljonen, som radiooperatør i Sjøforsvaret eller sambandssoldat i Luftforsvaret. Eller Stridstrenbataljonen i Hæren, eller vognfører i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/logistikk-transport-og-samband
Militærpoliti<img alt="" src="/media/PubImages/mp-notat-kasernerom.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MilitærpolitiMilitærpolitiet støtter militære sjefer, avdelinger og enkeltpersoner i Forsvaret og samarbeider derfor med det sivile politiet. De er på mange måter Forsvarets interne politi. ​http://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/haren/militarpoliti
Musikk og drill - 3. gardekompani<img alt="" src="/media/PubImages/3-gardekomp-drill1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Musikk og drill - 3. gardekompani3. gardekompani er Gardens mest synlige kompani. Dette er kompaniet som reiser rundt i både inn- og utland og driver norgesreklame i form av musikk og eksersis i verdensklasse. http://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/haren/3-gardekompani
Operasjonssoldat<img alt="" src="/media/PubImages/2017-10-12%20JS-8775.jpg" style="BORDER:0px solid;" />OperasjonssoldatTjenestegjør som operasjonssoldat, flyoperasjonssoldat, i meldingstjenesten eller som information manager. http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/operasjonssoldat
Operativ støtte i Luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/20160620tk_R2904.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Operativ støtte i LuftforsvaretTjenestegjør innen F-16 Crew Chief, bakkeutstyr, terminaltjeneste, våpensystemer, Mission Support, redningsutstyr og droneflyging http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/operativ-støtte-i-luftforsvaret
Presse- og informasjonstjeneste<img alt="" src="/media/PubImages/20181029tk_I7193.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Presse- og informasjonstjenesteTjenestegjør som grafisk designer, fotograf, webutvikler, journalist, videofotograf eller presse- og informasjonssoldat. http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/presse-og-informasjonstjeneste
Sanitet<img alt="" src="/media/PubImages/170313osh_jv17-20.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SanitetTjenestegjør innen sanitet i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/sanitet
Skipsdykker<img alt="" src="/media/PubImages/RH_057_09.12.2013_09.12.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SkipsdykkerSom skipsdykker i Sjøforsvaret utfører du arbeid og diverse søk under vann. Klarering av kaiområder i forbindelse med fortøyning av fartøy er en av oppgavene.http://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/sjoforsvaret/skipsdykker
Tjeneste på fartøy<img alt="" src="/media/PubImages/20180216MAD_3985.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tjeneste på fartøyPå fartøy kan du tjenestegjøre innen navigasjon, forsyning, skipsteknisk, sterrids (forpleining), takkel og våpenteknisk. http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/tjeneste-på-fartøy
Vakt og sikring<img alt="" src="/media/PubImages/20160621tk_R3051.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vakt og sikringTjenestegjør som vaktsoldat i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/vakt-og-sikring
Velferdssoldat og administrasjonssoldat<img alt="" src="/media/PubImages/2017-10-12%20JS-8784.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Velferdssoldat og administrasjonssoldatTjenestegjør som velferdssoldat i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret, med administrasjon og basefunksjoner i Sjøforsvaret eller i NATO-stillinger i utlandet. http://forsvaret.no/førstegangstjeneste/velferdssoldat
Vernepliktig akademiker (VA)<img alt="" src="/media/PubImages/tannlege-vab-illustrasjon.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vernepliktig akademiker (VA)Har du en sivil utdanning, på mastergradsnivå eller høyere, kan du kalles inn til tjeneste i Forsvaret som «vernepliktig akademiker». Dette gjelder tjeneste som farmasøyt, jurist, lege, prest, psykolog, tannlege og veterinær. http://forsvaret.no/vab
Vernepliktig etterretningsanalytiker<img alt="" src="/media/PubImages/Information_manager.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />Vernepliktig etterretningsanalytikerSøknadsfrist 15. april.http://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/haren/vernepliktig-etterretningsanalytiker
Vernepliktig feltoperatør<img alt="" src="/media/PubImages/feltoperator_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vernepliktig feltoperatørSøknadsfristen gikk ut 15. april 2019.http://forsvaret.no/fjernoppklaring

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring