piassapiassahttp://forsvaret.no/media/PubImages/piassa.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1168Du bør ha utdanning eller erfaring innen bl.a. journalistikk, media, kommunikasjon, foto og film.

Journalist på Forsvarets mediesenter

​​​​​Ved Forsvarets mediesenter har du mulighet til å avtjene førstegangstjeneste som journalist/ informasjonsmedarbeider.

Avdeling for digital kommunikasjon ved Forsvarets mediesenter er på jakt etter deg som har journalistisk utdanning/erfaring, eller kompetanse som kommunikasjonsmedarbeider.​​​​​​

Mediesenteret er Forsvarets kommunikasjonsbyrå og består av både sivilt og militært ansatte. Senteret har fem avdelinger: Avdeling for digital kommunikasjon, Markedsavdelingen, Audiovisuell avdeling, Analyseavdelingen og Multimediaavdelingen. De fleste i førstegangstjeneste hos oss har høyere utdanning. ​

Du må gjennom rekruttskole på 6–8 uker før du blir utplassert til mediesenteret og gjennomfører resten av tjenesten her.  

Arbeidsoppgaver

 • produsere innhold (nyhetssaker og faktasider) til forsvaret.no, Forsvarets intranett, og poste på Forsvarets facebookprofil
 • vedlikehold av nettsidene (inkludert redigere innhold)
 • støtte i avdelingens PR-arbeid med innsalg av materiale til eksterne medier
 • produksjon av tekst (fakta, intervjuer, feature) til brosjyrer og andre trykksaker
 • fotografere ved behov (mediesenteret har profesjonelle fotografer som primært tar bilder) 
 • produsere klippmapper (medieklipp) for Forsvaret
Gjennom tjenesten får du god kjennskap til Forsvarets organisasjon og Forsvarets rolle i samfunnet. Du vil jobbe selvstendig opp mot beslutningstagere og ledere i Forsvaret. Stillingen gir deg god og relevant arbeidserfaring innen journalistikk og kommunikasjon, noe som er en god ballast til videre karriere utenfor Forsvaret. 

 • Det kreves relevant erfaring som journalist eller med kommunikasjonsarbeid.
 • Det er ønskelig med høyere utdanning innen journalistikk, kommunikasjonsfag eller mediefag (journalistisk erfaring kan kompensere for manglende utdanning).
 • Må ha god skriftlig fremstillingsevne og like å skrive. Du må ha minimum karakteren 4 i norsk og bør beherske nynorsk bra.
 • Du bør ha erfaring med arbeid på web / digitale flater. 
 • Det er ønskelig med førerkort klasse B.
 • Du må være selvstendig, nøyaktig og initiativrik
Søkere som blir valgt ut som journalister/informasjonsmedarbeidere, må gjennomføre rekruttskole før de blir overført til Forsvarets mediesenter.
 
Forsvarets mediesenter samarbeider med øvrige informasjonsavdelinger i Forsvaret som også trenger soldater. Søknaden din kan derfor distribueres til andre avdelinger.

Slik søker du

Send en generell søknad vedlagt CV, vitnemål, attester og arbeidsprøver til:
 
Forsvarets mediesenter
ved Hege Dyrhaug Moe
Oslo mil/Akershus
PB 1550 Sentrum
0015 Oslo
 
Hvis du har fått innkalling til førstegangstjenesten, skriv det i søknaden. Opplys om når og hvor du er innkalt. Har du ikke fått innkalling, skriv når og hvor du var på sesjon og eventuelt når du er planlagt innkalt til førstegangstjeneste. 

Spørsmål? 

Kontakt:
Avdelingsleder Hege Dyrhaug Moe
Telefon​​​: 23 09 77 55

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

​fakta​​​​

 • ​​ ​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
 •  Tjenestesteder: Akershus festn​​ing (Oslo)​
 •  Oppmøtemåned: Januar​​​, juli o​​g september
 •  ​Varighet: 12 måneder​​​​
Publisert 10. januar 2015 17:39.. Sist oppdatert 15. februar 2017 09:47.