tannlege-vab-illustrasjontannlege-vab-illustrasjonhttp://forsvaret.no/media/PubImages/tannlege-vab-illustrasjon.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1410Tannlege er en av flere VA-kategorier i Forsvaret.

Tannlege

Denne tjenesten krever at du har relevant utdanning på mastergradsnivå eller høyere.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Veien til å bli vernepliktig akademiker (VA) som​ tannlege i Forsvaret, skjer i tre trinn:​

Trinn 1 – forkurs i første utdanningsår

Dersom Forsvaret har planlagt å kalle deg inn som vernepliktig akademiker, kalles du inn til et forkurs mens du er under din sivile utdanning. Dette skjer vanligvis i ditt første utdanningsår.
 
Forkurset varer inntil en uke. Her får du informasjon om dine tjenestemuligheter som vernepliktig akademiker i Forsvaret, og hva slags karrieremuligheter du har – inkludert muligheter for tjeneste i internasjonale operasjoner. Det blir i tillegg gjennomført fysiske og medisinske tester.
 

Trinn 2 – offiserskurs

Selve militærtjenesten starter med et offiserskurs. Da har du grad som fenrik. Offiserskurset består av 5 ukers grunnleggende soldatutdanning, etterfulgt av en lederskapsmodul som varer i 3 uker.
 
Når du har fullført og bestått offiserskurset, får du opprykk til utskrevet løytnant i den forsvarsgrenen du skal tjenestegjøre i.

Trinn 3 – fagopplæring

Etter offiserskurset starter fagopplæringen. Den skal gi deg nødvendige kvalifikasjoner, slik at du kan fungere i stillingen.
 
Lengden på opplæringen kan variere fra 1 uke til 3 måneder. Den skal være i størst mulig grad meritterende for din fremtidige karriere i eller utenfor Forsvaret.
 
3 måneder etter fagopplæringen kan du søke om tjeneste i internasjonale operasjoner. Med frivillig tjeneste i internasjonale operasjoner kan du få godskrevet inntil 6 måneder av den totale tjenesteplikten på 19 måneder.

 Hverdagslivet i tjenesten

 

 

Om Forsvarets tannhelsetjenesteOm Forsvarets tannhelsetjeneste<p>​<span style="font-size:1rem;">Forsvarets tannhelsetjeneste (FTHT) er inndelt i to regioner, Nord-Norge og Sør-Norge. Det er 10 tannklinikker i hver region, og til sammen jobber ca. 45 medarbeidere på våre klinikker. På noen klinikker er det kun ett tannhelseteam, altså en tannhelsesekretær og en tannlege, mens på andre er det flere tannleger og tannhelsesekretærer som arbeider sammen. På Sessvollmoen sitter staben i avdelingen, med tannlegesjef, offiser ved stab og to overtannleger. Din nærmeste sjef er regionens overtannlege.</span></p><p><span style="font-size:1rem;">Hvert år tar FTHT inn 3 til 5 vernepliktige tannleger, avhengig av behovet. VA-ene blir fordelt til de klinikkene hvor det er behov for tannlege, og erfaringsmessig blir de fleste sendt til Nord-Norge.</span><br></p><p><span style="font-size:1rem;">Arbeidsdagen til de vernepliktige tannlegene er stort sett lik, uavhengig av våpengrenene. De vernepliktige tannlegene skal utføre tannlegebehandling og prioriteringer i henhold til «Bestemmelser for militær tannpleie». I denne bestemmelsen finner man hvilke grupper som har rett til tannbehandling, og i hvilken prioritet. Videre står det beskrevet hva slags behandling vi kan tilby. Stort sett er det konserverende og endodontisk behandling som tilbys ved siden av enkle kirurgiske inngrep.</span><br></p><p>Hovedoppgavene til Forsvarets tannhelsetjeneste er innrykksundersøkelse og militærmedisinsk seleksjon, sikring av dentale data og akuttbehandling av militært personell. Innrykksundersøkelse og seleksjon gjøres på de 15 innrykkene som avholdes hvert år. Som VA må du påregne å delta på disse storinnrykkene som finner sted flere steder i landet. Gjennom en obligatorisk innrykksundersøkelse for alle rekrutter gjør man en seleksjon av mannskapet samt at man gjennom røntgenopptak og journalregistrering sikrer dentale data (for eventuell senere identifisering). FTHT arrangerer også jevnlig kurs i ID-klassifisering, og har i dag et fast team som bistår Kripos i ID-oppdrag.</p><p>Kontorhverdagen består hovedsakelig av tannbehandling av vernepliktig personell. Du samarbeider med tannhelsesekretærer som kjenner rutiner, utstyr og forbruksmateriell godt, og de kan hjelpe deg med alt det nye på arbeidsplassen. Du må i tillegg påregne at vi ber deg om å ambulere til andre stasjoner/leire/baser ved behov.</p><p>FTHT er opptatt av å rekruttere nye medarbeider blant dem som har avtjent førstegangstjeneste som VA, og mange av dem som er fast ansatte hos oss startet som VA-tannleger. Vi mener det er et kvalitetsstempel, og borger for at FTHT tilbyr en førstegangstjeneste med trivsel og faglig utbytte for nyutdannede tannleger.</p>

Muligheter etter VA-tjenesten

Etter 12 måneders tjeneste som vernepliktig akademiker, kan du søke om tilsetting som yrkesbefal i Forsvaret hvis det lyses ut stillinger. Følg blant annet med på forsvaret.no/jobb​.

 Spørsmål og svar

 

 

Har man krav på ferie/permisjon?Har man krav på ferie/permisjon?<p>​Ja, du har krav på lønnet ferie iht. ferieloven, men opptjener ikke feriepenger. Vernepliktige akademikere (VA)​ opptjener 2,08 dager «fritid med lønn» per måned, slik at samlet ferie ved 12 måneders t​jeneste er 25 dager.​</p>
Når på året er det oppmøte?Når på året er det oppmøte?<p>​​I utgangspunktet er det to oppmøter i året, i starten av mars og i starten av september.​</p>
Får man lønn?Får man lønn?<p>​​Ja, vernepliktige akademikere blir lønnet i lønnstrinn 47 (leger i lønnstrinn 54). Du får lønn fra første dag på rekrutten. Deltar du på øvelser etter endt grunnopplæring, kan du få økonomiske tillegg i henhold til grad.​</p>
Kan man delta i internasjonale operasjoner?Kan man delta i internasjonale operasjoner?<p>Du kan søke om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner etter 3 måneders tjeneste som befal etter fagopplæringen. Vernepliktige akademikere (VA)​ som etter frivillighet tjenestegjør i internasjonale operasjoner innen sitt fagområde (for jurister blir dette som LEGAD, legal adviser) godskrives inntil 6 måneder av den totale tjenesteplikten.</p><p>Mulighetene for å delta i internasjonale operasjoner beror selvsagt på Forsvarets behov for vernepliktige akademikere​ i de enkelte operasjoner (som regel er det avklart lang tid i forveien hvem som reiser ut).​</p>
Bolig: flytting eller pendling?Bolig: flytting eller pendling?<p>​Du kan velge mellom å flytte til tjenestestedet eller å pendle.</p><p>Hvis du <strong>flytter</strong>, får du dekt flyttebil og reise. Du kan søke om å få leie bolig av Forsvaret, eller du kan bo i egeneid eller leid bolig utenfor Forsvaret.<br></p><p>Velger du å <strong>pendle</strong>, kan du få dekt reise mellom tjenestestedet og hjemstedet ditt. Det er bl.a. krav om at du eier eller leier boligen på hjemstedet. Da får du også dekt pendlerkvarter (tilsvarende en hybel) og eventuelle utgifter til kost dersom du er gift eller har samboer.<br></p><p>Vilkår og mer informasjon om ordningen får du i god tid før du starter tjenesten.<br></p>
Kan man velge selv hvor man vil jobbe?Kan man velge selv hvor man vil jobbe?<p>​​​Du kan til en viss grad påvirke hvor du blir beordret ved å skrive en prioriteringsliste av de avdelingene som har meldt inn behov for vernepliktig akademikere samt en redegjørelse for hvorfor du ønsker deg dit. Det er imidlertid ingen garanti for at du havner på førstevalget ditt. Det kan være aktuelt å intervjue kandidatene før fordeling.​​</p>
Kan jeg fortsette i Forsvaret etter VA-tjenesten?Kan jeg fortsette i Forsvaret etter VA-tjenesten?<p>​​Ja, det kan være mulig å fortsette i Forsvaret etter tjenesten som vernepliktig akademiker (VA). Dette beror imidlertid på en vanlig jobbsøkingsprosess på ledige stillinger. Ikke alle stillinger i Forsvaret er militære. For disse er det ikke krav om at du har avtjent førstegangstjenesten for å søke, og du vil konkurrere på lik linje med sivile søkere.​</p>
Hvor lenge varer tjenesten?Hvor lenge varer tjenesten?<p>​​​Normalt er tjenestetiden for vernepliktige akademikere (VA) 12 måneder, men den totale tjenestetiden kan være på inntil 19 måneder dersom Forsvaret har behov for det, jamfør forsvarsloven.​</p>

 

 

Vernepliktig akademiker (VA)Vernepliktig akademiker (VA)<p>​​​​​​​Har du en sivil utdanning, på mastergradsnivå eller høyere, kan du kalles inn til tjeneste i Forsvaret som «vernepliktig akademiker», forkortet VA. Forsvaret kaller inn disse, med hjemmel i forsvarsloven, for å dekke et behov for akademisk kompetanse. For å bli VA kan du ikke ha fullført førstegangstjeneste fra før av. Tjenestetiden er i utgangspunktet på 12 måneder, men kan tilpasses etter Forsvarets behov.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=29

Publisert 17. januar 2015 14:33.. Sist oppdatert 19. januar 2018 13:57.