fsan-veterinar-cr-16-labfsan-veterinar-cr-16-labhttp://forsvaret.no/media/PubImages/fsan-veterinar-cr-16-lab.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9558

Veterinær

Denne tjenesten krever at du har relevant utdanning på mastergradsnivå eller høyere.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Veien til å bli vernepliktig akademiker (VA) som veterinær i Forsvaret, skjer i tre trinn:​

Trinn 1 – forkurs i første utdanningsår

Dersom Forsvaret har planlagt å kalle deg inn som vernepliktig akademiker, kalles du inn til et forkurs mens du er under din sivile utdanning. Dette skjer vanligvis i ditt første utdanningsår.
 
Forkurset varer inntil en uke. Her får du informasjon om dine tjenestemuligheter som vernepliktig akademisk befal i Forsvaret, og hva slags karrieremuligheter du har – inkludert muligheter for tjeneste i internasjonale operasjoner. Det blir i tillegg gjennomført fysiske og medisinske tester.
 

Trinn 2 – offiserskurs

Selve militærtjenesten starter med et offiserskurs. Da har du grad som fenrik. Offiserskurset består av 5 ukers grunnleggende soldatutdanning, etterfulgt av en lederskapsmodul som varer i 3 uker.
 
Når du har fullført og bestått offiserskurset, får du opprykk til utskrevet løytnant i den forsvarsgrenen du skal tjenestegjøre i.

Trinn 3 – fagopplæring

Etter offiserskurset starter fagopplæringen. Den skal gi deg nødvendige kvalifikasjoner, slik at du kan fungere i stillingen.
 
Lengden på opplæringen kan variere fra 1 uke til 3 måneder. Den skal være i størst mulig grad meritterende for din fremtidige karriere i eller utenfor Forsvaret.
 
3 måneder etter fagopplæringen kan du søke om tjeneste i internasjonale operasjoner. Med frivillig tjeneste i internasjonale operasjoner kan du få godskrevet inntil 6 måneder av den totale tjenesteplikten på 19 måneder.
 

Hverdagslivet i tjenesten

Etter at du har fullført både offiserskurset og fagopplæringen, skal du i tjenesten dekke funksjoner som samsvarer med din sivile opplæring – både i faglig innhold og utdanningsnivå.
 

Muligheter etter VA-tjenesten

Etter 12 måneders tjeneste som vernepliktig akademiker​, kan du søke om tilsetting som yrkesbefal i Forsvaret hvis det lyses ut stillinger. Følg​ blant annet med på forsvaret.no/jobb​.

 Spørsmål og svar

 

 

Har man krav på ferie/permisjon?Har man krav på ferie/permisjon?<p>​Ja, du har krav på lønnet ferie iht. ferieloven, men opptjener ikke feriepenger. Vernepliktige akademikere (VA)​ opptjener 2,08 dager «fritid med lønn» per måned, slik at samlet ferie ved 12 måneders t​jeneste er 25 dager.​</p>
Når på året er det oppmøte?Når på året er det oppmøte?<p>​​I utgangspunktet er det to oppmøter i året, i starten av mars og i starten av september.​</p>
Får man lønn?Får man lønn?<p>​​Ja, vernepliktige akademikere blir lønnet i lønnstrinn 47 (leger i lønnstrinn 54). Du får lønn fra første dag på rekrutten. Deltar du på øvelser etter endt grunnopplæring, kan du få økonomiske tillegg i henhold til grad.​</p>
Kan man delta i internasjonale operasjoner?Kan man delta i internasjonale operasjoner?<p>Du kan søke om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner etter 3 måneders tjeneste som befal etter fagopplæringen. Vernepliktige akademikere (VA)​ som etter frivillighet tjenestegjør i internasjonale operasjoner innen sitt fagområde (for jurister blir dette som LEGAD, legal adviser) godskrives inntil 6 måneder av den totale tjenesteplikten.</p><p>Mulighetene for å delta i internasjonale operasjoner beror selvsagt på Forsvarets behov for vernepliktige akademikere​ i de enkelte operasjoner (som regel er det avklart lang tid i forveien hvem som reiser ut).​</p>
Bolig: flytting eller pendling?Bolig: flytting eller pendling?<p>​Du kan velge mellom å flytte til tjenestestedet eller å pendle.</p><p>Hvis du <strong>flytter</strong>, får du dekt flyttebil og reise. Du kan søke om å få leie bolig av Forsvaret, eller du kan bo i egeneid eller leid bolig utenfor Forsvaret.<br></p><p>Velger du å <strong>pendle</strong>, kan du få dekt reise mellom tjenestestedet og hjemstedet ditt. Det er bl.a. krav om at du eier eller leier boligen på hjemstedet. Da får du også dekt pendlerkvarter (tilsvarende en hybel) og eventuelle utgifter til kost dersom du er gift eller har samboer.<br></p><p>Vilkår og mer informasjon om ordningen får du i god tid før du starter tjenesten.<br></p>
Kan man velge selv hvor man vil jobbe?Kan man velge selv hvor man vil jobbe?<p>​​​Du kan til en viss grad påvirke hvor du blir beordret ved å skrive en prioriteringsliste av de avdelingene som har meldt inn behov for vernepliktig akademikere samt en redegjørelse for hvorfor du ønsker deg dit. Det er imidlertid ingen garanti for at du havner på førstevalget ditt. Det kan være aktuelt å intervjue kandidatene før fordeling.​​</p>
Kan jeg fortsette i Forsvaret etter VA-tjenesten?Kan jeg fortsette i Forsvaret etter VA-tjenesten?<p>​​Ja, det kan være mulig å fortsette i Forsvaret etter tjenesten som vernepliktig akademiker (VA). Dette beror imidlertid på en vanlig jobbsøkingsprosess på ledige stillinger. Ikke alle stillinger i Forsvaret er militære. For disse er det ikke krav om at du har avtjent førstegangstjenesten for å søke, og du vil konkurrere på lik linje med sivile søkere.​</p>
Hvor lenge varer tjenesten?Hvor lenge varer tjenesten?<p>​​​Normalt er tjenestetiden for vernepliktige akademikere (VA) 12 måneder, men den totale tjenestetiden kan være på inntil 19 måneder dersom Forsvaret har behov for det, jamfør forsvarsloven.​</p>

 

 

Vernepliktig akademiker (VA)Vernepliktig akademiker (VA)<p>​​​​​​​Har du en sivil utdanning, på mastergradsnivå eller høyere, kan du kalles inn til tjeneste i Forsvaret som «vernepliktig akademiker», forkortet VA. Forsvaret kaller inn disse, med hjemmel i forsvarsloven, for å dekke et behov for akademisk kompetanse. For å bli VA kan du ikke ha fullført førstegangstjeneste fra før av. Tjenestetiden er i utgangspunktet på 12 måneder, men kan tilpasses etter Forsvarets behov.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=29

Publisert 14. januar 2015 14:56.. Sist oppdatert 19. januar 2018 13:58.